Nasloucháme pozorně svým uším? Jak si je chránit? Pokud milujete hudbu, milujte i svůj sluch

1. duben 2019

MUDr. Jakub Dršata v naší radioporadně na téma: Věnujeme sluchu dostatečnou pozornost? Nejčastější poruchy a jak si svůj sluch chránit.

Sluch je nejdůležitější smyslový systém pro komunikaci. Orgánem sluchu je ucho, které se rozděluje na vnější, střední a vnitřní. Funkcí vnějšího a zejména středního ucha je zesílení zvuků a jejich nasměrování na vnitřní ucho.

Všechny pětileté děti by měly absolvovat vyšetření sluchu takzvanou tónovou audiometrií

Všechny pětileté děti by měly mít vyšetřen sluch takzvanou tónovou audiometrií

Všechny pětileté děti by podle pokynů Ministerstva zdravotnictví měly nově prodělat vyšetření sluchu takzvanou tónovou audiometrií. Od začátku letošního roku je proto začala provádět i ORL oddělení nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Jak takové vyšetření vypadá?

Místo, kde se proměňuje zvuk na nervové vzruchy, je Cortiho orgán v hlemýždi vnitřního ucha. V něm se nacházejí vláskové buňky, které přeměňují zvuk (akustický tlak) na nervové vzruchy. Ty se šíří dále sluchovým nervem do sluchových center. Vědomé slyšení a porozumění zvukům se odehrává ve sluchové kůře mozku.

Hluk je jedním z velmi významných příčin nitroušní nedoslýchavosti. Poškozuje především vláskové buňky vnitřního ucha. Takto vzniklá nitroušní nedoslýchavost nepředstavuje pouze slabé slyšení, ale je spojena s dalšími problémy (např. šelest ušní, porucha porozumění, přecitlivělost na hluk).

V obecné rovině platí, že vystavení hluku vyššímu 80 dB po dobu více než 1 hodinu se pokládá za nebezpečné (na této hladině se mimo jiné za běžných okolností aktivuje třmínkový reflex na ochranu vnitřního ucha).

Uši. Sluch u dětí (ilustrační foto)

Hluk 110 dB je pro sluch jednoznačně škodlivý i v krátké expozici, ale individuální citlivost na poškození sluchu hlukem je velmi variabilní.

Prevencí poškození sluchu je především vyhnutí se hluku, nebo použití odpovídajících chráničů. Z pracovně-právního hlediska je nutné používat chrániče, pokud hluk překračuje 80 dB. Při hluku nad 100 dB by měl pracovník v hlučném provozu používat protihlukovou přilbu (v takovém hluku totiž dochází k poškození sluchu i kostním vedením).

Pro volnočasové aktivity samozřejmě žádné normy neexistují, z hlediska ochrany sluchu však je třeba uvažovat stejným způsobem jako při pracovním hluku.

Celou radioporadnu s MUDr. Jakubem Dršatou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související