Poradny pro lidi v tísni. Využijte možnost dotazu diskrétně, anonymně a zdarma přes internet

10. červen 2020

Poradna pro lidi v tísni nabízí podporu a poradenství lidem v těžké životní situaci, kterou v tuto chvíli nedokáží řešit sami. Poskytuje také doprovázení a to formou krizové intervence či podpůrné terapie. Rady odborníků v oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky i bydlení.

Mgr. Zdislava Čepelková a Bc. Renata Janková z Oblastní charity Hradec Králové v naší radioporadně na téma: rady v životní nouzi.

Mgr. Zdislava Čepelková a Bc. Renata Janková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá charita k řešení nepříznivé situace, která se týká dluhové problematiky, obětí trestných činů, rodinného práva, dědictví a dalších občanských práv dle občanského zákoníku.

Využijte možnosti dotazu - diskrétně, anonymně, zdarma v Internetové poradně!

Klienty jsou osoby starší 18 let zejména z Královéhradeckého kraje, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit sami, ani s pomocí svých blízkých.

Čtěte také

Jedná se zejména o osoby v krizi (osoby, které mají dluhy či jsou takto ohroženi, osoby s nestabilitou v rodinných či jiných vztazích, osoby, které potřebují občansko - právní poradenství, pozůstalí), oběti trestných činů.

Cílem poskytování služby je motivovat klienta k tomu, aby dokázal zrealizovat jednotlivé kroky v rámci dohodnuté spolupráce, které jsou podstatné pro řešení jeho situace a minimalizovat tak důsledky hlubšího propadu jeho „osobní krize“ i důsledky na společenský život

A pokud je to možné, pomoci k návratu ze sociálního vyloučení do běžného fungování ve společnosti.

Jana Kudyvejsová, Mgr. Zdislava Čepelková a Bc. Renata Janková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Hradecká charita také připravila Kamínkovou aukci, letos poprvé vzhledem ke koronaviru online. Úsilí všech úžasných - i světově uznávaných umělců - a výtěžek celé akce směřuje pro děti Střediska rané péče Sluníčko.

Celou radioporadnu si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související