Omezení dopravy a menší pohyb lidí je znát i na záznamech seismických stanic. Planeta se zklidnila

14. duben 2020

Vlivem opatření téměř všech států na Zemi se snížila doprava a pohyb lidí po zemském povrchu. Planeta se podle úpického seismologa Jana Klimeše zklidnila a znát je to i na grafech. Otřesy země jsou podle odborníků menší než v jiných, srovnatelných obdobích. 

Čtěte také

Jednu takovou seismologickou stanici má také úpická hvězdárna na Trutnovsku, kam zašla pro aktuální informace reportérka Jana Házová.

U počítače seismické stanice v Úpici sedí odborný pracovník Jan Klimeš. Máme před sebou křivku, na co se to tedy vlastně díváme?
„Vidíme přímo aktivní seismologický záznam ze stanice Úpice téměř v reálném čase, zpoždění je asi jen pět minut. A na této křivce můžeme spatřit několik věcí. Zaprvé tam vidíme otřes, který nastal v polském Lubinu, to je asi 100 kilometrů od nás. K tomu došlo před několika hodinami."

Zklidnění se promítá do seismických měření

Na světě je nyní trochu dramatická situace v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19. Na druhou stranu se ovšem situace v dopravě a pohybu osob po planetě naopak zklidnila. 

Čtěte také

„Samozřejmě, že se to promítne. Ony změny tedy nejsou příliš velké a navíc je tam vidět spousta dalších vlivů. Můžeme si to zklidnění přírody demonstrovat právě na obrázku na který právě koukáme. Pokud by život probíhal tak, jak jsme zvyklí v posledních desetiletích, vypadal by onen záznam jako v této části. Je tam neustále zaznamenáváno nějaké chvění. Sice maličké, například vůči záznamu onoho otřesu, ale jde o neustávající seismický šum," vysvětluje Jan Klimeš.

„Na té druhé polovině už je vidět, jak je to klidnější. To je z toho důvodu, že v noci je opravdu klid, nejezdí ani kamiony."

V únoru bychom viděli jakou křivku?

„To si můžeme demonstrovat tady. Jde o záznam ze stanice Ostaš. A je vidět, že zde je onen seismický šum daleko větší. Je to zaprvé dáno podložím a zadruhé tím, že v blízkosti této stanice už probíhá rekonstrukce silnice, která vede z Polska do Teplicko - Adršpašských skal. Pohyb těžké techniky je tady vidět daleko výrazněji," dodává Jan Klimeš.

Jednu seismologickou stanici má také úpická hvězdárna na Trutnovsku

Do úpické hvězdárny návštěvníci v současné době nechodí, ale seismická stanice funguje bez ohledu na situaci, která panuje všude kolem.

Úpická hvězdárna
je odborným pracovištěm, dosahujícím v několika oblastech své činnosti velmi vysoké odborné či špičkové úrovně, některá pozorování jsou dokonce zcela unikátní. Kromě záležitostí čistě vědeckých se hvězdárna orientuje také na astronomickou osvětu směřovanou k nejširší laické veřejnosti se zvláštním zaměřením na mládež.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...