Odcházení je vrchol života. Těžko se nám tu zanechávají vztahy. Umírající potřebují mnoho lásky

31. květen 2019

V rozhlasovém  pořadu Mysli si ženu vám představujeme silný a inspirující příběh zdravotní sestry Jany Sieberové, která se vzdala kariéry na špičkovém klinickém pracovišti a bez koruny v kapse se pustila do budování mobilního hospice Duha v Hořicích.  

Společně s manželem, lékařem Pavlem Sieberem, založila rodačka z Městce Králové Domácí hospic Duha, který má pronajatou dříve nepoužívanou budovu v areálu hořické nemocnice. Zde vzniklo komplexní centrum domácí hospicové péče, které zahrnuje i sociální poradnu a půjčovnu zdravotnických pomůcek. Se svým týmem pomáhají nemocným i jejich rodinám překonat ty nejtěžší životní situace.

Pro Janu Sieberovou bylo a stále je zásadní přátelství se zakladatelkou hospicového hnutí Marií Svatošovou. Ta se stala nejen její kmotrou, ale i učitelkou, v jejich šlépějích Jana neústupně, s trpělivostí, láskou a porozuměním kráčí dál.

Ochraňujme život od jeho přirozeného počátku až do jeho přirozeného konce.
Životní krédo Jany Sieberové, zakladatelky hořické Duhy

I ona, stejně jako Marie, objíždí republiku, přednáší, vysvětluje, proč je domácí hospicová péče důležitá, a dál slouží těm, kteří to potřebují.

„Umírající lidé jsou naším velkým darem a potřebují mnoho lásky a naděje. Tito naši velcí učitelé nás formují pro hospicovou službu. Jsou trvalým zdrojem síly, protože veškeré naše snažení v zajištění dostupnosti a vytvoření husté sítě domácích hospiců je naším společným cílem," píše Jana Sieberová ve své knize "Naděje na konci cesty" (předmluvu k ní napsal kardinál M. Vlk, doslov M. Svatošová).

A s radostí v hlase dodává, že z inspirace hořické Duhy, která má dnes svou pobočku i ve Vrchlabí, vzniklo v naší zemí už přes dvacet domácích hospiců. Jsou solidární, navzájem si pomáhají a povzbuzují se.

Odcházení je přetrhání všeho, co je nám drahé

Jana Sieberová se mimo jiné stala Osobností města Hořic za roku 2018, v květnu převzala od hejtmana Královéhradeckého kraje medaili za obětavou pomoc druhým a za rozvoj hospicové péče v kraji.

Čtěte takéDomácí hospic Duha, o.p.s.

„To vyznamenání náleží celému našemu hospicovému týmu, který pečuje o pacienty, i všem podporovatelům a dárcům, kteří umožňují existenci naší služby," řekla k ocenění.

„Nemocným dokazujeme, že odcházení není jen nasládlá sentimentalita, co nám ukazují v televizi, ale že je to vrchol života a přetrhání toho všeho, co je nám drahé, a to jsou vztahy. Necháme tu tituly, zaměstnání, domy, zahrady, auta, to je nám v posledních chvílích jedno. Ale těžko se nám tu zanechávají vztahy," uvedla při předání hořického ocenění zakladatelka domácí hospicové péče v Královéhradeckém kraji.

Není dobré, aby člověk umíral osamocený

Právě hospice i jejich pojízdná služba se často starají o onkologické pacienty, aby mohli prožít konec života v domácím prostředí.

Jana Seiberová se narodila v Městci Králové a od roku 1984 pracovala jako zdravotní sestra v nemocnicích Městec Králové, Nymburk a od roku 1991 v Hořicích, kam se s manželem přestěhovali. Nedostatečná péče o umírající pacienty ji vedla k rozhodnutí opustit profesi anesteziologické sestry ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a začít se naplno věnovat doprovázení lidí, kteří tento svět opouštějí. V roce 2009 založila v Hořicích společně se svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem Hospicové občanské sdružení Duha, později Domácí hospic Duha, o.p.s.. Byla nablízku v posledních chvílích kardinálu Miloslavu Vlkovi, pražskému arcibiskupovi, který často do Duhy jezdil. Od roku 2009 aktivně přednáší téma domácí hospicové péče zdravotníkům, studentům a široké laické veřejnosti v Čechách, na Moravě a Slovensku. Je také autorkou knih „Hospic - příběh naplněné naděje", „Naděje na konci cesty" a „Proč se lidé bojí smrti". S MUDr. Marií Svatošovou spolupracovala na desetidílném cyklu o doprovázení umírajících „Neboj se doplout", který vysílala televize Noe.

S Janou Sieberovou jsme pořad Mysli si ženu natáčeli na třech symbolických místech, která jsou jejímu srdci blízká: v domě rodiny Sieberových v Hořicích, u kapličky Panny Marie Hlohové na hořickém Chlumu a v Centru domácí hospicové péče.

Spustit audio

Související