Modrý den propojí náš svět se světem autistů. A jejich nadějí na smysluplný a důstojný život

27. březen 2018

Psycholožka SPC Rukavička Hradec Králové Mgr. Tereza Horáková v naší radioporadně na téma: kvalitní a spokojený život osob s autismem. 

Co vás čeká počínaje 2. dubnem - Světovým dnem porozumění autismu v rámci osvětové kampaně Porozumět autismu 2018? Celý duben se můžete zapojit do několika akcí se záměrem pomoci porozumět, jejichž cílem je kvalitní a spokojený život osob s autismem.

Kdy se takové onemocnění nejčastěji u dětí projeví?
„Pokud se jedná o těžkou symptomatiku dětského autismu, velmi často se projeví mezi prvním a druhým roku věku dítěte. Někdy se ale může dítě vyvíjet naprosto normálně a najednou nastane něco, čemu se říká vývojový regres. To znamená, že ten vývoj se zastaví a jakoby jde zpátky. Dovednosti, které dítě mělo, se náhle úplně ztratí. Často se to stává po nějaké nemoci nebo po očkování. Proto se dlouho se spekulovalo, jestli poruchy autistického spektra nesouvisí s očkováním. Nicméně tato hypotéza se nikdy nepotvrdila. Spíše je to tak, že ta nemoc, to narušení, je geneticky naprogramováno a v okamžiku, kdy je organismus nějakým způsobem oslaben, ať se to onemocnění projeví.“

Dyslexie a autismus (ilustrační foto)

V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

Čtěte takéwww.autismus.cz

Děti, ale také dospělí s vrozeným onemocněním nervové soustavy autismem, trpí nejvíce. Kvůli autismu nerozumějí tomu, co vidí, slyší a prožívají. Dospělý jedinec se dnes už může s touto nemocí sžít a naučit se o sebe postarat.

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Autistické dítě (ilustrační foto)

Jak přistupovat k autistům?
„Především s porozuměním. Uvědomit si, že řada způsobů jejich chování, které působí jako drzost nebo nevychovanost, jsou dány tím, že takové děti nerozumí sociálním kontextům, tomu, co se ve společnosti děje. Přistupujme k nim především otevřeně a s tolerancí. Ty děti velmi výrazně cítí, jestli je máte nebo nemáte rádi. Ač působí velmi sociálně neobratně, tak mají výrazný emoční radar na to, jak k nim přistupujete. Neberte si osobně některé chování, které může působit velmi dráždivým způsobem na okolí. Je to onemocnění, které není vidět a proto buďme k takovým dětem tolerantní.“

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte ?
Nereaguje na své jméno
Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
Opožděný vývoj řeči nebo naopak mluví velmi brzo, ale jeho řeč je zvláštní, připomíná mluvu dospělých
Nepružně reaguje na pokyny
Často působí dojmem, že neslyší
Špatný oční kontakt, nepodívá se, "co my na to"
Neukazuje a nemává na rozloučenou
Říkalo několik slov, ale nyní přestalo

autoři: Milan Baják , Blanka Malá
Spustit audio

Související