Otevřen Dům enviromentální výchovy v Rokytnici v Orlických horách

22. září 2010

V Rokytnici v Orlických horách byl včera slavnostně otevřen Dům enviromentální výchovy, jehož provozovatelem bude Sdružení Splav, o.s., a partnery Sdružení VILLA NOVA Uhřínov pod Dešntou, Sdružení Greenstorming Kostelec nad Orlicí, Místní akční skupina Vyhlídka se sídlem v Záměli, Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Rychnov nad Kněžnou a Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou. Působit bude také jako ekologické informační centrum a Středisko visegrádské a přeshraniční spolupráce. Otevřené bude od středy do neděle po celý rok. Ve středu bude využito pro informační a poradenskou činnost nájemce a partnerů, ve čtvrtek tu budou pravidelné kroužky a knihovna, pátky budou věnovány kulturním akcím, jako vernisážím, promítání, besedám a přednáškám, a o sobotách dílnám, výletům, vycházkám, brigádám a vzdělávacím kurzům.

Akce jsou už naplánovány do konce roku, těmi prvními jsou výstava Jiráskovou horskou stezkou, turistické plíšky z Orlických hor a sběratelé Orlických hor, přednáška Orlické hory na starých fotografiích, na květen mj. výstava s názvem Kapka k ochraně přírody, beseda k ochraně přírody v Orlických horách, na červen je připravena výstava Proměny baroka v Orlických horách a přednáška Proměny kostela v Neratově. Mezitím bude probíhat např. kurz regionálních průvodců.
Středisko enviromentální výchovy bude zajišťovat výstavní, kulturní, přednáškovou, osvětovou činnost pro veřejnost, zájmové kroužky dětí, mládeže a dospělých, osvětové akce pro školy a další skupiny občanů. Informační ekologické centrum (tzv. Zelené centrum) pak půjčování, prodej publikací, CD a DVD s enviromentální tematikou a propagační činnost. Středisko visegrádské a přeshraniční spolupráce pak bude zajišťovat zprostředkování kontaktů, kulturní a vzdělávací akce, výuku jazyků, vyhledávání dotačních zdrojů, konzultace záměrů a organizaci výměn mládeže.
Kromě toho tu bude možnost podnájmu prostor dalším neziskovým organizacím, konkrétně pro pracoviště Místní akční skupiny Vyhlídka (zajišťuje poradenskou činnost zemědělským subjektům, konzultace a příjem projektů LEADER, vzdělávání zemědělské veřejnosti), pro Správu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (státní správa a osvětová činnost), pro Dům dětí a mládeže z Rychnova nad Kněžnou (zájmové a volnočasové aktivity pro děti a mládež), pro Euroregion Glacensis (konzultace záměrů česko-polské spolupráce a informační činnost o programech přeshraniční spolupráce) a Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách (výstavy a přednášky).
Sdružení Splav, které vzniklo jako nejmenší v České republice na konci roku 2004, má za sebou bohatou činnost. Nejprve sdružovalo 13 obcí (jeho středem byl Skuhrov nad Bělou), v roce 2005 přijalo do svých řad obec Deštné v Orlických horách a město Rychnov nad Kněžnou. Jak uvedl Vladimír Bukovský, do tohoto regionu se podařilo dostat víc než 10 milionů korun a hovořil pak podrobněji o využitých šancích mj. z programů Leader ČR a Leader+, Společného regionálního programu, Operačního programu lidských zdrojů, Fondu mikroprojektů a Programu obnovy venkova. Zvláštní pozornost věnoval informacím o práci s mládeží - mj. se uskutečnilo několik táborů.

Zdroj: Josef Krám

Spustit audio