Komunální volby 2022 – speciál z Trutnova

16. září 2022
Volby 2022 – Hradecký kraj

V letošním roce kandiduje v Trutnově 12 politických subjektů. Je to o 1 více než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 11  subjektů. Komunální volby se konají 23. a 24. září 2022.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?
  2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?
  3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?
  4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Trutnově:

ANO 2011

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Dnes je již faktem, že polská strana dostaví svou dálnici S3 na hranici České republiky dříve,nežli bude dobudován poslední úsek české dálnice D11 z Trutnova do Královce. Vzniká riziko, že velmi naroste provoz na silnici z Královce přes Bernartice a Zlatou Olešnici do Trutnova a přes Trutnov dále na Hradec Králové. Kdo tento úsek zná, ví, že se na této úzké silnici prakticky nedá předjíždět a Trutnov bude trpět průjezdem velkého množství aut, protože jej prakticky nelze objet. Pokud je mi známo, existuje slib, že nákladní a zejména kamionová doprava nebude po sjezdu z polské dálnice propouštěna dále na Trutnov, kromě několika kamionů se zvláštním povolením, což by mělo zajistit patřičné dopravní značení a kontroly dopravní policií. Již dnes je průjezd přes celý Trutnov díky tvořícím se kolonám velmi pomalý, často tento přejezd trvá 30-40 minut. Odlehčit dopravě by mohlo umožnění přejezdu z Poříčí na Zelenou louku přes Nové Dvory, tato komunikace by však musela být díky své šířce zjednos…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

V programu našeho hnutí je prioritou zaměřit se zejména na potřeby okrajových částí Trutnova. Jejich obyvatelé vidí nedostatky právě v chybění chodníků, protože chodci, děti i matky s kočárky se musí pohybovat po silnici. Chceme se zaměřit na budování chybějících chodníků a účelně je kombinovat s cyklostezkami, protože i předjíždění cyklistů na úzkých silnicích působí při povinnosti dodržovat povinný 1,5 metrový odstup problémy a vytváří nebezpečné situace. Je škoda, že se při výstavbě chodníků v minulosti neuvažovalo již tímto směrem.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Chceme. Problémem je, že ve vlastnictví našeho města již příliš mnoho pozemků, které by mohly sloužit k bytové výstavbě, nezbývá. Na těch několika zbylých  lze umožnit výstavbu například bytových domů, po jejichž dokončení by proběhla výměna pozemku za část bytové plochy nebo podíl v bytovém družstvu. Samozřejmě se budeme snažit vytvořit takové podmínky, abychom podpořili výstavbu i na soukromých pozemcích, například zaváděním inženýrských sítí. Je zároveň na zvážení, zda by město nemělo investovat i do odkupu vytipovaných dlouhodobě nevyužitých pozemků a při jejich dalším využití spolupracovat se soukromými subjekty.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Situace je dnes taková, že vidíme řešení především ve výstavbě parkovacích domů formou veřejno-soukromých projektů  / PPP /, na místech některých stávajících parkovišť, ale i na jiných vytipovaných pozemcích města, přičemž suterénní plocha by nadále byla užívána bezplatně, vyšší patra by soukromý developer mohl pronajímat nebo přímo místa prodávat, protože garáže na sídlištích již není možno budovat.

Česká pirátská strana

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Situaci řešíme průběžně a pomáháme s urychlením výstavby dálnice ze všech sil. Například u mne v kanceláři došlo k dohodě o stažení námitek proti územnímu rozhodnutí. Tím jsme výstavbu dálnice přiblížili nejméně o šest měsíců, možná až o rok. Pro přechodné období do dokončení Trutnovského úseku dálnice neexistuje jednoduché a kouzelné řešení. Budeme řešit řadu menších opatření, které by v součtu měly situaci na hlavním tahu městem ulehčit. Stěžejní usnadnit co nejvíc cestování veřejnou dopravou. Z Poříčí případně Libče vede železnice až do Horního Starého Města. To je právě ta klíčová trasa, po které se pohybuje nejvíce místních. Posílením autobusové dopravy včetně dobře naplánovaných a trasovaných školních autobusů můžeme opět o něco snížit tlak na osobní automobilovou dopravu. Zodpovědnost za stávající stav jde především za státem a tak je podle mne rozhodně tématem k diskusi podíl státu na spolufinancování těchto i dalších dopravně technických opaření.

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Liniové stavby jako cyklostezky zcela zásadně závisí na souhlasech majitelů pozemků, které často není snadné získat. Zároveň se jedná o poměrně drahé stavby. Je tedy třeba je plánovat dlouhodobě a s rozmyslem a ještě lépe na celokrajské úrovni. Smysluplnou strategií podle mne je navazovat právě na tu existující páteřní infrastrukturu a od ní postupovat do ostatních částí města. Osobně vnímám jako akutnější k řešení napojení Babí a Libče, kde dojde k nárůstu dopravy v souvislosti s dokončením polské dálnice. Postup je známý, projektovat a hledat vhodné dotační prostředky, v úvahu by mohli přicházet třeba evropské dotace nebo program Ministerstva životního prostředí pro obce v národních parcích, do kterého Trutnov spadá.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Chceme navyšovat počet bytů ve vlastnictví a ve správě města. Pozemky pro výstavbu rodinných domů průběžně nabízíme. Kromě toho Trutnov vlastní zasíťovaný pozemek pro výstavbu bytového domu v areálu kasáren a nyní řešíme jakým způsobem financovat výstavbu, určitě počítáme s využitím dotací. Zároveň aktuálně připravujeme přestavbu městského objektu na bydlení a ve výhledu máme několik dalších nebytových prostor, které by šli přestavět pro bydlení. Část bydlení by měla být dostupná pro mladé rodiny a lidi, kteří se chtějí přestěhovat do Trutnova, pracovat tady a žít. To je jeden ze způsobů, jak napomáhat růstu počtu obyvatel Trutnova. Obecně máme jako město v majetku dostatek malých bytů, ale chybí nám větší 2+1, 3kk, 3+1, které by právě mohly být zajímavé pro rodiny s dětmi. Samozřejmě musíme pamatovat na lidi, kteří se dostanou do složité sociální situace. I tady bude naší prioritou, aby každé dítě mělo svoje bezpeční místo u stolu, na kterém si může nerušeně dělat domácí úkoly.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Situaci by napomohla výstavba parkovacích domů, nicméně ta stojí a padá  s klíčovou otázkou, zda jsou lidé ochotni platit za jisté a zaručené místo k parkování, kolik takových lidí je a kolik jsou za takovou službu ochotni zaplatit. Od toho se lze odrazit. Pokud to bude dávat ekonomický smysl, určitě budeme schopni najít soukromého investora, který by se na takové akci mohl přinejmenším podílet.  Rozhodně také nadešel čas k vážné debatě o systému rezidentního parkování. Opět totiž neexistuje jedno snadné a rychlé řešení. Situaci na Kryblici určitě napomůže plánovaná výstavba parkovacího domu v areálu nemocnice a rozšíření parkoviště před ní. Prostor pro výstavbu parkovacího domu je také na Zelené louce.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Mohl bych vám tady vykládat báchorky, jak se zasadíme, jak zařídíme a tak podobně, ale pravda je taková, že z pozice zastupitele města nemáte moc možností, jak tento problém řešit. Můžeme přijmout nějaké proklamatorní usnesení a to poslat na ministerstvo. A to, že se výstavba opožďuje? No není se čemu divit. Co si lidí vloni zvolili to jim tady vládne. Teď je zajímá především Ukrajina a nějaká dálnice D11.

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Zrovna co se týká Bojiště nepovažuji tuto část města pro cyklistu jako zvlášť problematickou. Jezdím na kole docela hodně a znám horší okrajové části, kde to je na kole často o život. Babí, Libeč. Starý Rokytník.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Zcela změnit přistup města v politice bydlení. Pořízení vlastního bydlení se pro ¾ občanů stává nesplnitelným snem. Prostě na to nemají a bude hůř.   Musíme se vrátit k výstavbě městských bytů a jejich nájmu za přijatelné ceny s budoucí možností odkoupení. Řešit to lze, ale chybí vůle.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Záchytná parkoviště v centru mají celkem dobrou kapacitu, ale lidé nechtějí udělat krok na víc. Kdykoli jedu kolem vidím, že informační tabule svítí zeleně, tedy, že jsou tam volná místa. Na Zelené Louce je prostor na vybudování nejméně jednoho parkovacího domu. To by ale chtělo začít jednat s lidmi v dané lokalitě a nabídnout jim řešení. Problémem je Smeťák a Kryblice, ale i ty by se daly řešit. Kde je vůle najde se i cesta. Starého psa, ale novým kouskům už nenaučíš. Chce to tedy změnu a nový svěží vítr. Uvidíme po volbách.

MY TRUTNOV

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Bývalý starosta odešel v „pravý“ čas a důsledky jeho planých slibů se budou nyní řešit. Projíždějící auta přes Trutnov nebudou už tak líbivá, jako populistická hesla, která jsme přes dvacet let slyšeli před každými volbami, že „urychlíme stavbu dálnice“. Žádná není a dopady nyní ucítí každý. Výstavbu dálnice má přitom místní samospráva možnost ovlivnit jen minimálně. Zatím ji spíše urychlili na polské straně, kde končí na hranicích v Královci. V Trutnově se horlivě zpevňují a opravují cesty, staví kruhové objezdy a chodníky. Město se zjevně připravuje na větší dopravní zatížení. Toto měl na mysli bývalý starosta Adamec a ODS, když desítky let slibovali před volbami dálnici? Tento odkaz a dopady planých slibů se pokusíme alespoň eliminovat tím, že budeme vyjednávat s krajem a připomínat předvolební přísliby hejtmana Červíčka, že před nárůstem dopravy Trutnov ochrání. Budeme jednat s kompetentními orgány o tom, aby přes Trutnov veškerá doprava z Polska nevedla, dokud nebude dostavěná dáln…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

V Trutnově se postavila sporadicky využívaná cyklověž, bez sítě cyklostezek. Logicky přitom měly být nejprve cyklostezky, poté, podle potřeby, cyklověž. Stavební lobby však v Trutnově dlouhodobě vítězí nad reálnými potřebami a selským rozumem.Podpora cyklistické dopravy je jedním z důležitých bodů našeho programu. Budeme prosazovat obousměrný provoz pro cyklisty v jednosměrkách na vhodných místech, jak je to obvyklé v jiných evropských městech. Zasadíme se o vytvoření podmínek pro cyklostezky do Dolců a do Pekla a jejich propojení. Budeme sledovat grantové výzvy, abychom na vytvoření cyklostezek získali i další finanční zdroje a nemusela je platit jen městská kasa. Stávající cyklostezky je třeba na exponovaných místech lépe oddělit od chodců, což v současnosti není. Nápisy na asfaltu nestačí.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Bohužel, minulá vedení města prodala vhodné pozemky pro výstavbu bytů soukromým investorům (např. prostor v bývalých kasárnách, či bývalý dvůr MEBYSU na Polské ulici). Další budovy (např. po Texlenu) byly zbourány. Bude potřeba vytipovat lokality, kde by mohly další byty vyrůst, nechat zpracovat studii proveditelnosti. Zasazovat se budeme o upřednostnění výstavby ve stávajících objektech bez dalšího záboru zemědělské půdy. Nebudeme podporovat výstavbu ve stylu: Každý pes jiná ves. Zbývající průmyslové budovy by se měly využívat k bydlení, obchodům, kultuře a dalším činnostem. Je nutné se zapojit do získání dotačních titulů jak pro stavbu startovacích bytů pro mladé, tak i pro seniory. Podpoříme podnikatele, kteří přijdou se zajímavými projekty na výstavbu, nikoliv účelové lobbisty. Ukázkou toho, že to jde, může být sousední Náchod se svým moderním, ale přitom estetickým a citlivým (včetně zelených střech) záměrem výstavby na místě bývalého objektu Tepny. Pozornost je třeba věnovat efekt…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Parkovacím systémem budeme podporovat rezidenty a abonenty tak, aby mohli lépe zaparkovat v okolí svého bydliště. Je třeba regulovat dlouhodobé stání vozidel, a tím zvyšovat obrátkovost na potřebných místech, jako jsou úřady, pošty nebo obchody, čímž se zvýší pravděpodobnost, že lidé zaparkují. Cílem není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat a vyřídit potřebné záležitosti. Omezení však dává smysl tam, kde mají rezidenti problém s parkováním, nebo kde je přetlak vozidel přes den.Budeme iniciovat zahájení diskuze s odborníky, v jakých lokalitách rezidenční parkování zavést a po delším „vyzkoušení“ jej uvádět dále v život. Inspiraci můžou být jiná města v republice i zahraničí. Pokud je již někde něco vyzkoušené a osvědčené, proč to nezavést i v našem městě pod horami.

Občanská demokratická strana

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Opatření, která lze na zmírnění dopadů neschopnosti předchozích vlád dodržet mezistátní dohody a postupovat ve výstavbě D11 efektivněji, leží ve třech rovinách.
V té první bylo již zažádáno o dopravní opatření na silnici I/16 a návazných objízdných trasách, která sníží zátěž tranzitní nákladní dopravy. Jedná se o váhové omezení do 9 tun a délkové do 10 metrů. Rovněž se povedlo zajistit akceptaci těchto opatření a umístění příslušného značení na polské straně. Nyní bude důležité dohlédnout na realizaci a případné doplnění.
Druhou rovinou je využití spojenectví na kraji a v poslanecké sněmovně k vytvoření tlaku, jehož výsledkem bude dokončení D11 v nejkratším možném termínu.
Třetí rovinou je zajištění bezpečnosti chodců. Urychlíme dobudování chodníků, přechodů pro chodce a případně i cyklostezek tam, kde to vlastnické vztahy dovolí. Současně jsme v této souvislosti připraveni zavést úsekové měření rychlosti.

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Ve složitých terénních podmínkách Trutnova je dokončení páteřní cyklostezky prioritou. V uplynulém volebním období byla prodloužena na obou koncích na celkovou délku 7,3 km. Prodloužením k Bílé Lávce v Poříčí tak cyklotrasa prakticky navazuje na jiné cyklistické trasy a nyní se soustředíme na napojení Horního Starého Města na městys Mladé Buky.
Současně je zapotřebí vybudovat napojení městských částí a integrovaných obcí, které na páteřní stezce neleží, tedy Bojiště, Nových Dvorů, Voletin a Libče. Tyto lokality však nelze napojit paralelně s komunikacemi a v mnoha případech bude třeba hledat napojení ve volné krajině. Zde však vstupuje do hry terén a vlastnické vztahy. Od nich se odvine, který z uvedených plánů se podaří zrealizovat dříve a který později.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Blíže k volbám často slýchám sliby typu „zajistíme výstavbu nových bytů“. To je přáním a cílem nás všech. Jsem ale zvyklý slibovat pouze to, co lze také splnit. Připomínám, že výstavba jednoho metru užitné plochy v současnosti vyjde na necelých 70 tisíc bez DPH a pokud vyjdeme z průměrné velikosti bytu, která odpovídá 2KK se 45 m2, dostaneme se v pořizovacích nákladech na 3,5 milionu s DPH na jeden byt. V případě, že bychom chtěli postavit alespoň 100 bytů, aby to na trhu bylo znát, bavíme se o částce, kterou má město na veškeré investice v rozsahu celého volebního období.
Z toho vyplývá, že město není schopné vybudovat významný počet bytů z vlastních zdrojů. Nezbytné je zapojit další subjekty. Budeme tedy zvažovat možnosti podpory družstevní výstavby na pozemcích ve vlastnictví města, kde se město ujme aktivní role organizátora a garanta. Druhá cesta vede přes podporu výstavby infrastruktury u komerční výstavby. Ve hře jsou také státní dotace, ale pouze budou-li vypsány využitelné titu…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Schopnost občanů kupovat do rodiny druhá a třetí auta plus parkování služebních vozů v obytných zónách výrazně překračuje finanční možnosti města budovat adekvátní počet parkovacích míst. Také volných ploch pro výstavbu cenově dostupnějších parkovišť v obytných čtvrtích není mnoho.
Budeme muset jít cestou přestavby vybraných parkovišť na parkovací domy. Výstavba parkovacího místa v parkovacím domě se pohybuje kolem 350 tisíc korun, a proto budeme usilovat o získání dotací. Ty jsou však vázány určitými podmínkami, a proto prověřujeme, které lokality jsou pro toto řešení vhodné. Současně bude nezbytné zahájit proces nastavení podmínek pro veřejné parkování.

PRO Trutnov

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Bohužel město Trutnov bylo v tomto doposud spíše pasivní. Při dostavbě dálnice D 11 musí být prioritou výstavba průtahu městem Trutnov. Město by mělo aktivně pomáhat při přípravě stavby. V časovém předstihu se měla ze stavby dálnice v úseku Trutnov - Královec vyjmout stavba přemostění Trutnova-Poříčí s navazujícími úseky, aby tato část D11 umožnila budoucí průjezd dálničního provozu přes Trutnov, bez negativního ovlivňování provozu městem, do doby, než budou realizovány obě stavby D11 (tedy Jaroměř-Trutnov a Trutnov-Královec).

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Stávající stav je takový, že pokud chcete na kole vyjet z Trutnova do okolí, tak jste většinou nuceni použít rušnou silnici, kde číhá velké nebezpečí (zejména pro děti). Cyklisté tak nechtěně překážejí automobilové dopravě. Byla postavena cyklostezka „Houska“. Tato vede podél naplánované dálnice a bude v budoucnosti zatížena prachem a hlukem ze stavby a po dostavbě z dopravy po ní. Na cyklostezkách se nesmyslně budují zpomalovací retardéry (například za ZŠ Mládežnická), po kterých nejde přejet na kolečkových bruslích. Pokud je nám známo, tak za posledních 30 let nebyla vytvořena koncepce cyklostezek které by propojily Trutnov s okolím.    Město Trutnov by mělo zadat studii proveditelnosti cyklostezek s návazností na okolní již realizované cyklostezky (Úpice, Havlovice, Hostinné, Lánov, apod.) a případně i na projektované cyklostezky.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Jedinou možností podpory výstavby nových bytů a domů je vytipování pozemků v majetku města, která mají dostatečnou infrastrukturu, dopravní obslužnost a změnou územního plánu zajistit změnu možnosti užívání těchto pozemků. Dalším možným krokem je sdružení prostředků pro výstavbu systémem (nájemník, město, dotace od státu), tzn. v podobném stylu jako byly postaveny „Eurobyty“, které jsou v majetku města na Zelené louce. Hypotéky jsou např. pro mladé rodiny v dnešní době cenově nedostupné, úroková sazba kolem 7 % p. a. Město by mělo pro občany poskytovat v co nejširším rozsahu nájemní bydlení. To lze zajistit jedině tak, že se zastaví jednak prodej městských bytů a dále město rozšíří svůj bytový fond a samo na svých pozemcích bude usilovat o výstavbu nových městských bytů. Je potřeba podpořit výstavbu bydlení pro mladé.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Vzhledem k poloze města v údolí a nedostatku volných pozemků je jedinou možností stavba parkovacích domů. Například studie, která byla provedena na Kryblici, jasně ukázala, že více parkovacích míst již není tato lokalita schopna pojmout. Proto budeme podporovat stavbu parkovacích domů, jsme si vědomi vyšších investičních nákladů, ale je to jediná možnost, jak zlepšit podmínky parkování na sídlištích, která byla postavena před cca 40 lety, a s tak masivním rozvojem automobilismu nepočítala.

SDRUŽENÍ PRO TRUTNOV S PODPOROU STAN

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Nárůst tranzitní dopravy nezbytně pocítí celý region. To, co dostavba D11 v budoucnu přinese, se snažíme řešit už nyní. Naším hlavním cílem je co nejvíce urychlit proces výstavby tak, aby k problémům spojeným s výstavbou docházelo co nejkratší dobu. Proto vyvíjíme nemalý tlak na Ředitelství silnic a dálnic a v součinnosti se složkami státní a městské policie se snažíme již nyní na situaci připravit.
Při přípravách se nám jako prioritní jeví zachovat prostupnost komunikací především pro složky integrovaného záchranného systému a odklon dopravy směrem od Polska tak, aby nedocházelo k zahlcení středu města. Projíždějící vozidla přijíždějící do Trutnova směrem od Voletin by měla být hned za železničním přejezdem odkloněna směrem na vyústění do ulice Náchodská tak, aby nebylo touto změnou dotčeno Lipové náměstí v Poříčí. Tím bude zajištěn provoz pro místní ve městě bez vážnějších komplikací.
Osobně jsem příznivcem názoru, že dopravci sami budou hledat řešení, které bude efektivní a v jejich…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Vybudovat cyklostezku není jednoduché a s ohledem na ráz krajiny i leckdy dost problematické. Nejde vytrhovat jednotlivosti z kontextu, je třeba se podívat na problematiku z hlediska rozvoje celého Trutnova. Zaměřením se pouze na jednu městskou část bychom ztratili globální pohled. Proto je třeba připravit koncepci celkového systému cyklostezek a cyklotras. Za inspiraci nám může posloužit například materiál „Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje. V současnosti několik cyklotras po Trutnově už vede a je mnoha cyklisty využívána. Jde o kapacitu a využívání stávajících komunikací, takže síť nově budovaných nebo navazujících cyklostezek musí respektovat stávající rozložení komunikací. Je důležitý účel cyklostezky - turistický nebo dopravní pro obsluhu občanů. Investice jsou vysoké a do úvahy musíme vzít i údržbu cyklostezky. Chtěl bych zdůraznit uzavřené trasy na Housce, oblíbenou cyklostezku přes Dolce a hledejme další možnosti cyklistického vyžití směr na Poříčí nebo do Bohuslavic…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Je třeba si při řešení tohoto tématu uvědomit, jaká je role města. Budeme podporovat soukromé investory, budeme připravovat infrastrukturu. Je nutné uzavřít strategické partnerství s developery tak, aby to bylo pro město výhodné. Pro výstavbu domů byly v územním plánu vyčleněny stavební parcely, které nejsou zcela zastavěny. Stavba ve volné krajině je zatěžující z hlediska budování dalšího infrastruktury. Je třeba přihlížet ke stávajícím infrastruktuře a k ní navazovat.
Problematika sociálního či dostupného bydlení je nutně tématikou více partnerů, aby bylo zajištěna péče pro nejohroženější část populace. Na druhou stranu je třeba říci, že město byty nestaví. Zohledňovat individuální potřeby nám pomáhá řešit aktivní komise pro dostupné bydlení.
Výstavba nových bytů je plánována v prostoru bývalých kasáren. Mladé rodiny nepřilákáme do Trutnova na ceny pozemků, které jsou nyní na maximu. Myslím si, že pro mladé rodiny budou atraktivní zejména dopravní dostupnost a také komplexní zdravotní…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Modernizace systému parkování je součástí našeho volebního programu jako jedno z klíčových témat. Nedostatek parkovacích míst je zapříčiněn více faktory. Zaznamenáváme zvýšení intenzity dopravy osobními automobily, limitující plochy pro parkovací kapacity budované v minulých obdobích, přetíženost centra města.
Řešením je modernizace parkování ve městě komplexním přístupem, např. dostatečnou navigací k volným parkovacím plochám, přátelským platebním prostředím mobilní aplikace, hledáním dalších prostor pro parkování a zbudování nových parkovacích domů na místech, kde jsou momentálně málokapacitní sídlištní parkoviště.
Koncepci města Trutnova by jistě pomohl řešit Plán mobility, který zahrnuje nejen parking, ale také hromadnou dopravu, cyklotrasy, komunikaci pro pěší. Myslím si, že by bylo vhodné připravit studii a analýzu pro potřeby parkovacích míst. Dále je potřeba se zamyslet, jak dobře využít městskou hromadnou dopravu a motivovat naše občany, aby ji využívali

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

TOP 09, KDU-ČSL s podporou nezávislých kandidátů

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Ano, opoždění dálnice D11 je velice nepříjemnou skutečností, která může velice negativně zasáhnout Trutnov a okolí. Polská strana dálnice má být otevřena v roce 2024 oproti české straně, která má být hotová v roce 2026. Bohužel městské zastupitelstvo nemá velký vliv na stavbu dálnice D11. Stavba je záležitost státu, ale jako zastupitelé můžeme dohlížet na transparentní komunikaci mezi ministerstvem dopravy a občany Trutnova. A v této věci by bylo dobré dbát na co nejužší spolupráci s ostatními obcemi, kterých se stavba D11 týká.

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Cyklistika je jedním ze šetrných způsobů dopravy ve městě, ale i mimo něj, který nejméně zatěžuje přírodu. Proto naše koalice podporuje realizaci cyklostezky Trutnov - Úpice, ze které cyklisté mohou navázat na další cyklostezky, které pokračují dále do Jestřebích hor. Příprava dlouhodobého generelu cyklistických cest je dalším naším řešením, kterým bychom chtěli prosadit v trutnovském zastupitelstvu.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Bytová krize nejvíce dopadá na mladé rodiny, či absolventy. Výstavba nových městských bytů by byla pro město jednou z větších investičních akcí, která by dopomohla mladým rodinám. Sice by byla nákladná, ale věřím, že do několika desítek let by se investice vrátila. Osobně bych do výstavby městských bytů aplikoval alternativní zdroje energie, které by mohly zajistit energetickou soběstačnost budovy. Někteří občané Trutnova namítají, že v 90. letech vlastnilo město dostatek bytových jednotek, které se pronajímaly za pár stokorun a prodej bytů byla chyba. Chápu krok města, že z důvodů nákladné údržby těchto bytů museli některé tyto byty prodat, aby aspoň některé městské byty udrželi v dobrém stavu. Realizace nových městských bytů je jednou z našich největších priorit.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Parkování je řadu let palčivý a obtížně řešitelný problém většiny českých měst. Co se týče Trutnova, tak úlevu pro Kryblici by mohl přinést plánovaný nový parkovací dům o kapacitě 300 míst. Tato investice kraje odlehčí kritické situaci spojené s parkováním, která obyvatele Kryblice trápí. Nejvíce zaparkovaných aut vnímám v ulicích Tkalcovská, Zámečnická a Železničářská, kde je sice jednosměrný průjezd, ale je to nedostatečné řešení. V dopoledních hodinách tam často místní nezaparkují. Osobně bych navrhl šikmé parkování v těchto ulicích, díky kterému by byla parkovací kapacita navýšena o několik desítek míst, ačkoliv by zanikla jedna ze stran chodníku. Druhým řešením by bylo zavedení modrých zón, což by místním zaručilo jistotu parkování. Samozřejmě by městu od množství aut ulehčila výstavba dalšího parkovacího domu. To je ovšem tak významná investice, že by se na ní měli shodnout zastupitelé napříč politickým spektrem.

Trutnov pomáhá

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Pokud se v roce 2024 skutečně otevře polská dálnice S3 bude to velký problém pro všechny obce, které jsou mezi S3 a současným ukončením dálnice D11 u Jaroměře. Pro Trutnov to bude znamenat nárůst dopravy možná až o několik desítek procent. Je nutné, aby nákladní tranzitní doprava (nad 12 t, tzn. kamionovou dopravu) neměla možnost nadále sjíždět směr Královec (nutné vyjednat přes ministerstvo dopravy). Ve městě Trutnov by se měla posílit MHD a zcela ji udělat bez jízdného a tím se pokusit spoluobčany přimět k odložení svých automobilů při cestách do zaměstnaní v rámci města Trutnov. U linek MHD je nutné překontrolovat jejich správné nastavení, nemůže se stávat, že v základních směrech v Trutnově dojíždí zaměstnanci ze zaměstnání i třeba 40 minut. Posílit Městskou policii a případně si zajistit rychlou odtahovou službu pro případ kolapsu  nějakého vozu ve městě Trutnov (dělají se zácpy v celém Trutnově). Na některých místech v Trutnově by se měl umístit semafor. A tím regulovat například v…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Chceme nadále podporovat rozšiřování cyklostezek, všude tam kde to dává smyl. Trasy cyklostezky volit tak, aby se dali využívat i pro jiné sporty (inlajnisté). Je to také jedna z alternativ regulace automobilů v centru města.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Město Trutnov, má ve svém vlastnictví ještě několik pozemků kde by se dalo stavět jak městské byty, tak i rodinné domy. Výstavbu rodinných domů či výstavbu bytových jednotek může město Trutnov podpořit nižšímu cenami pozemků (umět si do smlouvy o prodeji pozemků zřídit klauzuli o tom, že se jedná o prodej pro
konkrétní rodinu, aby ta rodina ten pozemek minimálně třeba 5 nebo 10 let využívala pro vlastní potřebu a pokud by se tak nestalo, musela by rodina doplatit cenu pozemku do tržní hodnoty v době první koupě). Na několik let také u novostaveb neuplatňovat daň z nemovitosti, další podporou může být samozřejmě rozšiřování infrastruktury a zasíťování pozemků. Chtěly bychom prověřit nemovitý majetek města Trutnov a chceme se po vzoru některých měst zaměřit na lepší využití těchto nemovitostí, a případně je využít ke stavbě městských bytů.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Prověřit možnosti výstavby parkovacích domů, a to jak nadzemních, tak i podzemních a třeba i lokalitách na okraji města. Na tyto parkoviště by navazovalo MHD se zvýhodněným tarifem.

Volba pro město

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Chceme výrazně podpořit MHD, a to autobusy i vlaky. Jednak propagací, zlepšením podmínek pro cestující a zřízením vyhrazených pruhů pro autobusy. Další cestu vidíme v podpoře cyklodopravy,  chceme pokračovat ve vyznačení dalších cyklopruhů na silnicích, pokračovat ve výstavbě cyklostezek.

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Navazuji na předcházející odpověď. Bojiště, ale i další lokality mimo centrum, chceme zpřístupnit vyznačenými cyklopruhy a pokračovat v propojení cyklostezkami směrem na Libeč a na Úpici.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Lokality pro výstavbu bytových domů jsou určeny územním plánem. V současné době probíhá výstavba bytových domů na Červeném kopci a v areálu bývalých kasáren. Zde má město pozemek, který bychom chtěli do budoucna využít pro bytovou výstavbu za využití podpory státu. Chceme, aby se zde vybudovaly startovací byty pro mladé rodiny a potřebné profese zajišťující nezbytné služby (lékaři, učitelé apod.)

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Na Zelené i na Kryblici budeme prosazovat výstavbu parkovacích domů za podpory státních dotací.

ŽÍT v TRUTNOVĚ

1. Dostavba dálnice D11 se opožďuje, města na Trutnovsku se obávají nárůstu tranzitní dopravy. Jak se budete snažit pomoci situaci vyřešit?

Obavy z dramatického nárůstu dopravy v souvislosti se zpožděnou D11 jsou bohužel na místě a my budeme finanční kompenzace požadovat po ŘSD, které za to nese odpovědnost. Chceme Trutnovsko na tuto zátěž co nejlépe připravit. Máme ve svých řadách dopravního experta Václava Javůrka, který tato opatření v zastupitelstvu prosazuje již několik let. Je třeba dopravu zklidnit, provést stavební úpravy křižovatek a modernizovat přechody pro chodce i veřejné osvětlení. Tam, kde chodníky nejsou, je vybudovat.
Kritická situace nastane při průjezdu Trutnovem, a proto potřebujeme alternativu k autům. Zavedeme MHD zdarma, zapojíme do ní vlaky tak, aby vznikla „železniční MHD“. Ve spolupráci s drážními orgány zmodernizujeme infrastrukturu železnice a otevřeme cestu k novým příměstským vlakovým spojům, které doplní ty autobusové. Rozšíříme páteřní úpskou cyklostezku a síť cyklotras v Trutnově. Všechna tato opatření zlepší průjezdnost, ale i průchodnost městem v úsecích předpokládaných kolon.

2. V Trutnově je jedna páteřní cyklostezka a cyklověž, ale někteří lidé si stěžují na chybějící další stezky především do okrajových částí, jako je například Bojiště. Co byste s tím chtěli dělat?

Cyklodoprava je v Trutnově dlouhodobě podfinancovaná. Přitom peníze na investice do cyklostezek nabízí několik dotačních programů od krajských, státních, až po ty evropské. Jenže Trutnov nedisponuje žádnými strategickými a koncepčními dokumenty, které tuto problematiku řeší, a proto projekty nemá připravené. Nikdo se cyklomobilitě nevěnuje ani v pracovní skupině ani na komisi. To je špatně a je to i důvod, proč i nové projekty s cyklisty nepočítají. Za zmínku stojí rekonstrukce silnice Na Struze a Pražské, včetně stavby okružní křižovatky Na Pražské. Právě v rámci těchto staveb mohly být zřízeny cyklostezky směrem Bojiště a dále do Dolců.
Páteřní cyklotrasa podél Úpy má enormní potenciál pro místní i turisty, ale potřebuje zásadní investice. Chceme ji zrekonstruovat, v některých úsecích rozšířit a odstranit krizová místa, na která dlouhodobě poukazujeme. Jedním z takových míst, které se nám povedlo eliminovat, je u zastávky autobusů na Šestidomí.

3. Jak chcete podpořit výstavbu nových bytů a vznik stavebních parcel, abyste do města přilákali mladé rodiny?

Výstavbu nových bytů může naše město podpořit tak, že bude samo developerem a bude rozhodovat o tom, co se kde se postaví, v jaké kvalitě a pro koho. Teď je situace taková, že místo toho dělá „služku“ vybraným developerům, kteří na tom vydělávají desítky milionů. Naším cílem je zejména ukončit netransparentní praxi při podpoře některých developerů a zavést jasná pravidla. Doposud se podporovala zejména výstavba vilových čtvrtí, na kterou drtivá většina obyvatel Trutnova finančně nedosáhne. Podporu tak budeme směřovat výhradně do výstavby bytových domů uvnitř zastavěného části města, kde už je vybudovaná infrastruktura. Na takovou výstavbu navýšíme prostředky poskytované na bytovou jednotku. Speciální bonus pak budeme přidělovat výstavbě bytových domů v rámci tzv. Brownfieldů a těm z kategorie úsporných. Hodláme vystavět městské startovací byty pro mladé rodiny a nízkonákladové městské byty pro seniory a sociálně znevýhodněné spoluobčany, jako jsou například matky samoživitelky.

4. V Trutnově je nedostatek parkovacích míst, především v centru města, na Zelené Louce nebo na Kryblici. Jak byste situaci řešili?

Parkování je komplexní problém a vyžaduje konkrétní řešení pro každou jednotlivou lokalitu. V centru je třeba zajisti vysokou obratovost vozidel parkujících na jednom stání. Toho nemusí být docíleno jen zdražením, ale i zřízením parkovacích stání zdarma, ale na omezenou dobu. Například 15 minut, nebo 1 hodinu s parkovacím kotoučem. Je nutné zajistit lepší dostupnost centra pro cyklistickou dopravu a motivovat lidi k používání MHD například tím, že bude zdarma. Zrevidujeme systém vydávání parkovacích karet, které budou určeny téměř výhradně pro místní obyvatele. Z dotačních prostředků budeme usilovat o výstavbu parkovacích domů v lokalitách, které jsou k tomu vhodné jako parkoviště na Křížovém náměstí u pivovaru a U Studny. Ze sídlišť je třeba vytlačit vozidla, jejichž řidiči v daném místě nemají bydliště, případně provozovnu. Na Zelené Louce a Kryblici se nabízí výstavba parkovacích domů. Kapacitu parkování lze navýšit i zavedením jednosměrek.

Spustit audio