Komunální volby 2022 – speciál z Rychnova nad Kněžnou

15. září 2022
Volby 2022 – Hradecký kraj

V letošním roce kandiduje v Rychnově nad Kněžnou 6 politických subjektů. Je to stejně jako v roce 2018, kdy se o hlasy voličů také ucházelo 6 subjektů. Komunální volby se konají 23. a 24. září 2022.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?
  2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?
  3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?
  4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Rychnově nad Kněžnou:

Koalice KDU-ČSL, Nestraníci a TOP 09

1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?

Zásadní zlepšení dopravní situace v Rychnově nad Kněžnou nastane až s realizací obchvatu v celém rozsahu. Průjezdnost se výrazně zlepší i po ukončení první, již schválené etapy, která by měla končit na kruhovém objezdu u Penny Marketu. Protože se však jedná o silnici I/14, jsou možnosti města ohledně urychlení této stavby velmi omezené. Každopádně se budeme snažit jako dosud o maximální součinnost s ŘSD (např. pomoc při výkupu pozemků díky znalosti místních podmínek).
Jedna možnost tu ale existuje už dnes - v době střídání směn v automobilce by stačilo nastavit na semaforu u nemocnice pro hlavní směr mnohem delší interval než pro boční.

2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?

Zásadní zlepšení dopravní situace v Rychnově nad Kněžnou nastane až s realizací obchvatu v celém rozsahu. Průjezdnost se výrazně zlepší i po ukončení první, již schválené etapy, která by měla končit na kruhovém objezdu u Penny Marketu. Protože se však jedná o silnici I/14, jsou možnosti města ohledně urychlení této stavby velmi omezené. Každopádně se budeme snažit jako dosud o maximální součinnost s ŘSD (např. pomoc při výkupu pozemků díky znalosti místních podmínek).
Jedna možnost tu ale existuje už dnes - v době střídání směn v automobilce by stačilo nastavit na semaforu u nemocnice pro hlavní směr mnohem delší interval než pro boční.

3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?

Parkovacích míst je vždy „málo“, na tom se podepisuje i móda velkých aut. Budu asi nepopulární, ale do centra města auta nepatří. A máme před sebou velkou výzvu - Staré náměstí čeká velká rekonstrukce a mělo by být určitě více „zelené“. Návštěvníky města pak můžeme motivovat (rozšířením nabídky sdílených kol, elektrokol a koloběžek), aby pro ně bylo zajímavé svá vozidla ponechat na parkovištích u marketů a do města pokračovali pěšky nebo v jedné stopě. Kvůli parkování by stálo za úvahu jednat i s ICOM transport o využití bývalého autobusového nádraží.
Město by zároveň nemělo zapomínat na cyklisty. Nejlepším městem k životu na světě je prý Kodaň. Ta je proslulá právě velkorysými podmínkami pro cyklistiku, které jsou také náležitě využívány. Velkým přínosem by bylo, kdyby všechny jednosměrné ulice umožňovaly provoz cyklistů v obou směrech pomocí úzkého pruhu pro cyklisty, jako je třeba v ulici A. Provazníka okolo fary.

4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Rychnov nad Kněžnou je známý celou řadou kulturních akcí a festivalů, které mají své pravidelné návštěvníky nejen mezi lidmi z okolí. Dokončuje se rekonstrukce areálu zámeckého kostela, jejímž investorem sice město není, ale obnovená Santiniho krása přiláká jistě mnoho dalších turistů. Má nejen letní přírodní koupaliště v příjemném prostředí lesa Včelného, ale celoročně v provozu pětadvacetimetrový krytý bazén, atd. Všechny tyto přednosti našeho města je třeba přiblížit potenciálním návštěvníkům pomocí moderních technologií. Pokud navíc umožníme větší pohyb chodců a cyklistů v centru města, přinese to i posílení lokálního byznysu.
Abychom mohli lákat turisty, musíme ovšem především prosperovat jako město. Pro snížení provozních nákladů využijeme aktuálních dotačních programů MŽP a fondů EU (energetické úspory ve veřejných budovách, modernizace veřejného osvětlení, rozšíření nasazení OZE, atd.).

Nezávislí za Rychnov

1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?

V současné době nelze kolonám v Rychnově nad Kněžnou v době dopravní špičky zamezit. Vznikají příjezdem a odjezdem pracovníků průmyslové zóny Solnice - Kvasiny při střídání směn. Řešením situace bude bezpochyby výstavba obchvatu města. Projektová dokumentace je zpracována, územní rozhodnutí na stavbu obchvatu je ve finální fázi, tedy před vydáním. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, Ředitelství silnic a dálnic České republiky zahájí stavbu obchvatu města Rychnov nad Kněžnou v září 2023.

2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?

Město Rychnov nad Kněžnou již zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice - Kvasiny muselo v předchozích letech.
Pro větší pocit bezpečí obyvatel byl vybudován nový kamerový systém, posíleny řady Městské policie a tam, kde docházelo ke konfliktním situacím, bylo realizováno nové veřejné osvětlení.
Současně byla renovována kulturní zařízení ve městě - nová Městská knihovna a nový kinosál. Podařilo se vybudovat i tartanový atletický ovál a řadu nových, nebo zcela obnovených dětských hřišť a venkovních sportovišť. Zmíněné investice výrazně zlepšují možnosti volnočasových aktivit ve městě jak pro stálé obyvatele, tak pro pracovníky v průmyslové zóně, kteří jsou ve městě ubytováni.
V Rychnově nad Kněžnou probíhá výstavba bytů. A to jak formou developerské výstavby cca 240 bytů, tak realizací infrastruktury v území pro výstavbu rodinných domů v režii města. Byla dokončena výstavba městského bytového domu s16 nájemními byty a v realizaci je další dům opět se16 nájemními byty.

3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?

Centrum města Rychnov nad Kněžnou není „nafukovací“ a tam, kde to bylo možné, parkovací místa jsou vyhrazena. Oproti předchozím rokům, kdy po dobu deseti let parkovací systém ve městě zajišťovala dodavatelská firma, město tuto činnost převzalo do vlastních rukou. Současně byl výrazně (cca na polovinu) snížen počet zpoplatněných parkovacích míst. V docházkové vzdálenosti 150 - 200 m od centra je tak řada parkovišť, která jsou dnes zcela zdarma. Ve vzdálenosti cca 400 - 500 m od centra jsou vybudována další nová parkoviště, která také nejsou zpoplatněna a kde každý návštěvník města volné parkovací místo nalezne.

4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Město Rychnov nad Kněžnou je přirozeným administrativním a obchodním centrem regionu pod Orlickými horami. Myslíme si, že samospráva města by se především měla věnovat tomu, aby se v Rychnově nad Kněžnou trvale bydlícím obyvatelům v rámci možností dobře žilo. Proto se rádi budeme věnovat obnově, údržbě a výstavbě městského majetku s citlivým přístupem k historickým vazbám. Město, kde se dobře žije, spolu s malebnými zákoutími bezpochyby přitáhne pozornost i turistické veřejnosti.Stejně tak budeme rádi, když se podaří tam, kde to město může ovlivnit, udržet přijatelné životní náklady obyvatel. Máme tím na mysli nájemné v městských bytech, cenu vodného a stočného, cenu tepelné energie, daň z nemovitostí a poplatky za likvidaci odpadu. I tak ale město především finančně podporuje a bude podporovat aktivity, které vedou ke zvýšení turistického ruchu v Rychnově nad Kněžnou a jeho blízkém okolí.

Občanská demokratická strana

1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?

Tohle je velmi složitá otázka, která náleží především ŘSD, protože silnice 1. třídy spravuje stát. My v Rychnově potřebujeme obchvat a udělali jsme pro jeho realizaci maximum možného - od územního plánu, angažovali jsme se v jednáních o výkupu pozemků, přes stavební povolení, apod. Bez obchvatu se nikam nehneme, ale možnosti máme hodně omezené.

2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?

Za prvé výstavbou bytů, která se v našem městě děje. Stavíme vlastní městské byty, další desítky bytových jednotek staví soukromí developeři. S nimi úzce spolupracujeme a například částečně financujeme zeleň na novém sídlišti. Dále je důležité, aby se s rozvojem průmyslové zóny rozvíjela i infrastruktura - to je třeba výše zmíněný obchvat. Potřebujeme kvalitní zdravotní péči, s tím souvisí rozvoj krajské nemocnice. MY prostě musíme být dobrým partnerem státu i kraji, poskytnout maximální součinnost a aktivně spolupracovat na klíčových projektech.

3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?

Nejen Rychnov, ale i města obecně byla stavěná dávno v minulosti. Jezdily koňské povozy a nikoho nenapadlo, že v rodinách budou v 21. století běžně dvě, tři, někde možná i čtyři auta. Centrum města prostě není nafukovací. Máme záchytné parkoviště Dobrovského dole u řeky Kněžné. V centru budeme nová parkovací místa hledat složitě, ale potřebujeme řidiče naučit, aby pár stovek metrů do obchodu nebo na úřad došli. Bude to ale složité, protože hodně lidí by nejraději dojelo autem až k pokladně obchodu.

4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Jsme členy Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, která vznikla za účelem podpory aktivního rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti našeho regionu. Podporujeme místní muzea, snažíme se podporovat kulturní akce v našem městě, dobře funguje místní infocentrum, jsme velmi aktivní na sociálních sítích. Rychnov má co nabídnout a my si uvědomujeme, že cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky našeho regionu.

Piráti, ČSSD a nezávislí

1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?

Řešením je jedině obchvat. Ten se momentálně řeší, ale celý proces výstavby, který měl být dokončen v říjnu letošního roku, bohužel brzdí výkup pozemků. Hodně také pomůže plánovaná zadní trasa pro kamiony, která povede průmyslovou zónou za závody Magna, Plastikos a Adient. Trasa odlehčí hlavnímu tahu ze Solnice do Rychnova nad Kněžnou.

2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?

Město bohužel zaspalo v době, kdy závod Škoda Auto rozjel 18-směnný provoz. Tím se město Rychnov ocitlo v patové situaci. Začaly ho trápit neduhy jako nedostatečná infrastruktura, drahé a nedostupné bydlení, nadbytek odpadu atd. Je totiž velký rozdíl, když městem nárazově projede o stovky automobilů více než je běžné, nebo najednou začnou ve městě shánět bydlení desítky rodin a město nevystavělo skoro žádné nové byty.
Řešení je ve správné komunikaci s firmou Škoda Auto. Pokud jako zastupitelé budeme znát krátkodobé i dlouhodobé strategie firmy, můžeme na ně celkem pružně reagovat a plánovat jak bytovou výstavbu, tak dopravní infrastrukturu společně se závodem Škoda. Jen už nezaspat.

3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?

Parkování je problém všech měst. Rychnov by se měl zaměřit na jednání s firmou ICOM a.s. a na místě bývalého autobusového nádraží vybudovat parkovací místa…dnes tu stejně auta parkují. Tímto krokem bychom odlehčili náměstí, které je plné aut. Další prostor, kde by mohlo vzniknout takzvané zelené parkoviště, by mohl být městský pozemek vedle úřadu práce na ulici Jiráskova. Naším úkolem není to, jak dostat do centra více aut, nýbrž jak centru od nich odlehčit. Tuto odlehčovací funkci by mohl plnit parkovací dům na sídlišti Mírová, jehož projekt hodláme spustit.

4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Základem je kvalitní kulturní program města. Ten bohužel v Rychnově dost postrádám. Je potřeba oživit městskou kulturu pestřejší nabídkou akcí pro všechny generace a nejenom pro úzkou skupinu obyvatel, jak je tomu nyní. Pokud v létě zavítáte o víkendu na Rychnovské náměstí nic, moc vás tam nečeká, i restaurace mají zavřeno. Mám představu třeba letního amfiteátru s víkendovým programem.
Dalším bodem k přilákání turistů je dobré propojení informačních center - například Deštné a Rychnov, a také společný server či appka, kde turisté budou mít přehled o kulturním i dalším zajímavém dění na Podorlicku.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?

Silniční síť v Rychnově má omezenou kapacitu, proto je potřeba urychlit výstavbu obchvatu města. Znamená to intenzivní jednání s ŘSD, do jehož kompetence tato výstavba spadá a odvíjí se od možností rozpočtu SFDI.

2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?

Zóna zajišťuje vysokou zaměstnanost v regionu, ale dochází k poměrně velkým záborům zemědělské půdy a díky nárůstu zaměstnanců se zhoršuje i bezpečnostní situace v jejím okolí. Řešením je úzká spolupráce s obcemi, ve spolupráci se zaměstnavateli zajištění kvalitního ubytování pro zaměstnance i velmi úzká spolupráce s bezpečnostními složkami v území.

3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?

Rekonstrukce náměstí by měla být s co nejmenším počtem parkovacích míst. Vzhledem k velmi příznivé vzdálenosti k centru města, k areálu zámku i ke zdravotnickému zařízení by bylo vhodné, aby nová parkovací plocha byla zřízená v prostoru bývalého autobusového nádraží. 

4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Jde o intenzivní propagaci města nejrůznějšími způsoby. Všichni, kteří do regionu a do Orlických hor přijedou, musí vědět o všem, co Rychnov nabízí. Jde o propagaci ubytovacích a stravovacích kapacit, kulturního vyžití a možnosti sportovišť, včetně plaveckého bazénu, koupaliště i možnosti krásných toulek přírodou v okolí města.

Volba pro město

1. Jak byste zamezili tomu, aby se v době dopravní špičky tvořily kolony až za hranice města?

V současné době, když rozvoj průmyslové zóny v posledních letech zaznamenal viditelný rozmach, v závodě Škoda Auto Kvasiny při střídání směn jsou kolony i v našem městě a pomalá průjezdnost v době dopravní špičky velmi častá.
Zamezit tomu, moc dobře nejde.
Dle mého názoru, celou situaci zlepší jen obchvat města. Odkloníme tím průjezd těžké nákladní dopravy a také i osobních automobilů, kteří jen městem projíždějí. ŘSD na tomto „Projektu“ již pracuje. Bylo k této otázce i několik veřejných zasedání, za mě je třeba jako zástupci města jednoznačně tento obchvat z naší strany aktivně podporovat. My ho v našem volebním programu stále podporujeme a věřím, že se v Rychnově nad Kněžnou postaví. A také se tím zlepší ovzduší v centru města, což oceníme všichni.

2. Jak by město mělo zareagovat na rozvoj nedaleké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny?

Zajímavá otázka. Děkuji za ní. Odpověděla bych asi to takto. Vývoj regionu nezastavíte. V průmyslové zóně se nachází prosperující automobilový závod Škoda Auto Kvasiny a vzniklo i hodně nových okolních firem. Do našeho regionu přinášejí samozřejmě i pozitiva a to ve formě práce lidem a i finančních prostředků našemu městu. Zmínila bych podporu Rychnovské nemocnice, sport dětí a mládeže, školy, školky, sdílená kola, kulturní akce pro občany a další, za to jsem velmi ráda. Měli bychom i nadále podporovat spolupráci na společných jednáních a snažit se s okolními obcemi Solnice a Kvasiny a zároveň i s vedením Královéhradeckého kraje jít jedním směrem. V současné době je komunikace a spolupráce na velmi dobré úrovni.

3. Jak byste zlepšili parkování v centru Rychnova nad Kněžnou?

V našem volebním programu najdete jeden zajímavý bod, který tuto situaci řeší. Vystavěli bychom rádi nový multifunkční parkovací dům. Určitě by to situaci hodně zlepšilo. Parkování (krátkodobé i dlouhodobé) by to zpoplatněné, k dispozici jak pro obyvatele města, tak i pro návštěvníky. Rádi bychom také ještě zrekonstruovali parkovací plochu na Pelclově nábřeží, kde bychom vystavěli novou zpevněnou plochu s novým parkovištěm.

4. Jak chcete do města přilákat turisty mířící do nedalekých Orlických hor?

Město má k propagaci kulturních a sportovních akce velmi dobře fungující Informační centrum. Nejen na sociálních sítích by městu měla i nadále měla aktivně pomáhat destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, která spolupracuje s veřejným i soukromým sektorem.
Zde máme nastavenou dlouhodobou spolupráci a zajišťujeme zde udržitelný rozvoj turismu v našem regionu. Je to kvalitní partner pro Královéhradecký i Pardubický kraj, dále třeba i Euroregion Glacensis. Uvítali bychom více expanzi turistů z Polska. Vždy nadregionální propagace staví na unikátnosti a zajímavých klíčových produktech.
V Rychnově najdeme krásné cyklostezky, nedaleké letovisko Studánka, klenot ležící v lese Včelném, na náměstí můžeme navštívit Muzeum hraček, Synagogu, divadelní představení Poláčkovo léto, hotel Havel, plavecký bazén a unikátní pivovar se skvělým pivem a i jinými produkty.
Děkuji za podporu kandidátky č. 3 - Volba pro město.
Jsme aktivní a spolehliví. Tvoříme pro Vás funkční a hezké město.

Spustit audio