Komunální volby 2022 – speciál z Náchoda

14. září 2022
Volby 2022 – Hradecký kraj

V letošním roce kandiduje v Náchodě 9 politických subjektů. Je to stejně jako v roce 2018, kdy se o hlasy voličů také ucházelo 9 subjektů. Komunální volby se konají 23. a 24. září 2022.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?
  2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?
  3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?
  4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Náchodě:

ANO 2011

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

Domnívám se, že doba, kdy se příprava dala urychlit, již proběhla. Nyní je nejvyšší čas věnovat se samotné realizaci a to především těm opatřením, aby stavba co nejméně narušovala okolní ráz krajiny a co nejméně omezovala a znepříjemňovala život obyvatel žijící v bezprostřední blízkosti budoucího obchvatu a to nejen při výstavbě, ale hlavně samotný provoz po zprovoznění obchvatu, který bude mít negativní dopad na okolí. Je nutné si uvědomit, že to není stavba, která zde bude pár roků, ale mnoho desetiletí, nebo i staletí. To, že se uleví tisícům obyvatel samotného města, by neměli odnést lidé, kteří žijí již několik generací v okrajových částech právě proto, že chtěli mít klid. Už nyní je v mnoha z nich velká hořkost a pocit křivdy, že museli prodat pod hrozbou vyvlastnění pozemky, na kterých hospodařili, nebo je vlastnili jejich předci. Mám k těmto lidem velký respekt a mělo by se k jejich požadavkům přihlížet v maximální možné míře.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Ve spolupráci s krajským úřadem jsme připravili Plán dopravní obslužnosti města Náchoda, kde je téměř do detailu popsán budoucí rozvoj městské hromadné dopravy. Dnes je tato doprava po městě velmi neefektivní, spoje jsou vedeny nelogicky (mimo samotné centrum, nebo zdlouhavou oklikou) a frekvence spojů nedostačující. Zastávky nejsou tam, kde je lidé potřebují (např. u polikliniky, Lidlu, Plhovské školy nebo Ameteku). Máme ekonomicky realizovatelný plán, kdy společně s krajskými autobusovými linkami můžeme téměř v celém městě provozovat pravidelný třicetiminutový takt a v centru města i častější. Společně s krajem připravujeme i roční jízdenku, která by pro obyvatele města byla opravdu velice výhodná. Co se týká parkovacích míst, tak nechceme dále rozšiřovat parkoviště na zelené louce, ale vybudovat na sídlištích parkovací domy na místě stávajících parkovišť (třípatrové, z toho jedno pod zemí) a nabídnout obyvatelům soukromé kryté placené stání. Ale nejde jen o stání pro auta. Je nutné…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

V první řadě městu už spoustu let chybí městský architekt. To jsem ale trochu odbočil. Patrně se bavíme o současné studii. V podstatě se mi zamlouvá. Jen si myslím, že veřejný prostor pro občany Náchoda je tam malý a zvětšil bych ho. Dokážu si představit, že by zde mohla být vybudována malá kolonáda, kam by se přivedly prameny z Bělovse. Je nutné si uvědomit, že takovýto prostor k výstavbě zde již nikdy nebude. Proto musíme jednat s extrémním rozmyslem a ne hned svěřit výstavbu prvnímu developerovi, který město oslovil. Tuto snahu vedení města mělo, ale této aktivitě se nám na městském zastupitelstvu podařilo zabránit. Pro nás je zásadní mít možnost vybrat z několika developerů, kteří se přihlásí do veřejné soutěže s podmínkami, na kterých se shodne budoucí vedení města. 

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Náchod býval vstupní bránou do Čech. Tuto pověst bychom mu chtěli vrátit a dostat ho na mapu Evropy. Tomu by pomohlo, kdyby se podařilo vést přes Náchod páteřní železniční trať, která by byla součástí vysokorychlostního spojení Praha - Varšava. Jde o takzvanou „Vysokovskou spojku“ - novou trať spojující Českou Skalici a Náchod. Na tomto projektu pracujeme již několik let. Nyní se zpracovává studie, jejíž výsledky bychom měli znát do konce roku. Spolu s hejtmanem Červíčkem usilujeme o zavedení pravidelné železniční dopravy mezi Pardubicemi - Hradcem Králové - Náchodem a polskou Vratislaví, která by měla začít jezdit od roku 2024. Co se týká spolupráce s obcemi v Polsku, nejvíce se nabízí spolupráce v oblastí lázeňství a turistiky. Zajímavé by bylo najít strategického partnera pro provozování Běloveských lázní právě v Polsku.

JAN BIRKE PRO NÁCHOD

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

Obchvat spěje do finále, a to díky naší usilovné práci odvedené v minulých letech. Zaprvé se mi podařilo stavbu obchvatu Náchoda zařadit do zákona o prioritních stavbách státu. Osobně jsem strávil desítky až stovky hodin jednání na ministerstvech a úřadech, abych stavbu obchvatu prosadil do zákona, a dostál tak svému závazku, který jsem Náchoďákům dal. Za druhé jsme neváhali s výkupem pozemků a budov a začali jednat rychle, poctivě a s respektem k majitelům i potřebám města. Stavba začne v příštím roce. Městu Náchod se uleví od tisíců kamionů, náklaďáků a další tranzitní dopravy, která přes nás směřuje do Polska.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Nová městská čtvrť Tepna, která bude v centru města, si bude žádat rozšíření parkovacích kapacit a počítá se s nimi. Připravujeme také dva nové projekty - parkovací dům na sídlišti Plhov a zkvalitnění a rozšíření parkování v prostoru u Bílé růže v centru města. Další místa pro parkování jsme navíc vytvořili u penzionu Harmonie, na sídlišti u nemocnice a na sídlišti Branka. 

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

V prvé řadě jsem rád, že se nám areál Tepny podařilo získat zpět do majetku města. Ze zdevastovaného areálu tak nyní vznikne krásná čtvrť a nové byty pro naše občany. To považuji za velký úspěch a jsem rád, že jsme bývalé majitele areálu přiměli k prodeji a zbavili Náchod této ostudy.V nové čtvrti se bude primárně bydlet, takže jde hlavně o výstavbu bytů, doplněnou vhodnými obchody, službami a zelení. Moderní prostory zde získá i výjezdová stanice záchranné služby a chybět nebude ani nové potřebné zázemí pro městskou policii nebo školka. Nová čtvrť Tepna bude plná zeleně a vodních prvků. Vše bude velmi citlivě zasazeno a vytvoří plynulý přechod do sousedícího okolí.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Se sousedícími polskými městy máme dlouhodobě skvělé a skutečně dobře fungující vztahy. S městem Kudowa-Zdroj jsme se vzájemně podporovali v pandemii a se starostkou města Anetou Potocznou pořádáme společné kulturní a společenské akce, třeba nedávnou přehlídku veteránů, nebo polskou snídani na náchodském náměstí. Spolupráce mezi českými a polskými obcemi je u nás naprosto přirozená a já jsem rád, že tak dobře funguje. Spolupracujeme i s městem Klodzko nebo Duszniky-Zdrój a připravujeme také užší spolupráci s Polanicí-Zdrój, protože právě tato partnerství nám umožňují čerpat evropské dotace na rozvoj cestovního ruchu, informačních center, lázeňství atd.

KDU-ČSL

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

Proces výstavby obchvatu je dobře nastartovaný. Dle informací ŘSD proběhla příprava veškerých nutných dokumentů pro žádost o vydání stavebního povolení, která byla v letošním roce podána. Ve významné součinnosti s městem Náchod se vykupují pozemky a nemovitosti, kdy se hledá co nejšetrnější řešení pro dotčené vlastníky a většina je již vykoupena. V zimě mají být zahájeny zemní práce souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem. Samotná výstavba by měla začít již v roce 2024, v příštím roce by se měl hledat zhotovitel stavby. KDU-ČSL prostřednictvím svých zástupců jak na radnici tak na vládní i krajské úrovni dělala a udělá maximum k prosazení tohoto záměru.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Rozšíření MHD společně se zlepšením podmínek pro dopravu pěších a cyklistů by mohla významně ulehčit přetížené dopravě v Náchodě. MHD je potřeba optimalizovat, dopravně obsloužit a propojit okrajové čtvrti s centrem, včetně znovuosazení zastávky Parkány v centru Náchoda. Město může využít k rozšíření parkovacích míst úpravu svých pozemků v centru, zejm. v Raisově ulici, která jsou v současné době využívána k „divokému“ parkování. Tam by postačilo provést drobnou terénní úpravu a rozkreslení parkovacích míst. Dále je dlouhodobě připravován parkovací dům  poblíž centra u tzv. Bílé Tepny. Podobně popř. v lokalitě Bílá růže, které vyžaduje nové územní řešení a zaslouží si vhodný polyfunkční objekt. Dlouhodobým trendem by mělo být posilování a usnadnění dopravy pěších, cyklistů a dostupná MHD, společně s  budováním odstavných parkovišť/parkovacích domů mimo centrum města, s minimálním zpoplatněním.

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

Na novou náchodskou čtvrť byla po anketním zapojení občanů města vyhlášena rozsáhlá urbanisticko- architektonická soutěž s mezinárodní účastí. Jejím vítězem se stal přesvědčivě varšavský tým pod vedením Piotra Persona. Ten v letošním roce připravuje podrobnější projekt - tzv. územní studii, která po zapracování všech podstatných připomínek města, dalších majitelů pozemků a odborné veřejnosti má být závazným podkladem pro trasování ulic, vedení sítí, ale také pro funkční a objemové uspořádání budov.Na základě výsledku soutěže je pamatováno na rozsáhlou parkovou zeleň, citelně chybějící bytovou výstavbu, mateřskou školu, dům seniorů i komerční objekty např. LIDLu. Část aktivit bude městem pouze regulována územní studií a výběrem spolehlivého developera či developerů, kteří zajistí výstavbu např. bytových domů. Dále bezpečnostní složky státu zajistí financování pro plánovanou hasičskou zbrojnici a výjezdovou stanici záchranné služby.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

S polskými městy spolupracujeme ve všech oblastech, spolupráce se zaměřuje zejména na kulturu, sport, lázeňství. Řada společných projektů již byla realizována - díky příhraniční spolupráci bylo zajištěno významné spolufinancování např. projektu Malé Lázně, využívá se synergií budov (např. se v příhraničním souměstí nezdvojuje venkovní koupaliště Náchod /naopak vnitřní aquapark pouze v Kudowa Zdroj). Další rozvoj bude zaměřen zejména na  vhodné společné dotační tituly. Větší spolupráce by se pak mohla realizovat v oblasti společné organizace volnočasových aktivit seniorů nebo významnější podpora sportovních aktivit - propojení cyklostezek, běžeckých tratí nebo v současné době populárních trailových tratí (bikepark).

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

V ČR je bohužel u všech staveb největší překážkou jejich příprava, tedy stavební řízení, kde zastupitelé měst a obcí nemají mnoho možností, jak pomoci. KSČM dlouhodobě podporuje životně důležitou výstavbu obchvatu města a s tím souvisejících staveb navazující přeložky II/303 Běloves - Velké Poříčí. KSČM stála u vzniku Spolku Obchvat Náchoda, který všemi možnými prostředky trvale a aktivně usiluje o urychlení výstavby, včetně pořádání anket mezi občany, organizací podpůrných demonstrací, blokád dopravy a podpory součinnosti města, kraje a státu.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Zvýšení počtu parkovacích míst podporujeme především výstavbou parkovacího domu v prostoru navazujícím na budovu Tepny (Protivítr) nebo u Bílé růže. Prostor u Tepny se jeví jako lepší, vzhledem k poloze u středu města. Rozšíření MHD jsme v minulosti prosazovali, ale zavedené linky se ukázaly jako málo využívané občany. Stávající síť je díky poloze města a množství projíždějících autobusů dostatečná. Uvítali jsme zavedení seniorské taxi služby a v této oblasti je i další prostor pro rozšíření. Rozšíření MHD by nemělo vliv na rychlost přepravy a průjezdnost, protože ve městě není prostor pro vyhrazené pruhy MHD. Parkování je většinou nedostatečně řešeno i při výstavbě bytových domů. Proto budeme prosazovat, aby součástí každé nové bytové nebo komerční výstavby byl i odpovídající počet parkovacích míst. 

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

K prostoru Tepny byl zatím "vysoutěžen" urbanistický plán a město musí postupně zajistit inženýrské sítě.  KSČM zde prosazuje výstavbu dostupného bydlení pro seniory se sociální službou, aby se mohli lépe zapojit do běžného života. Náchod potřebuje i rozšířit kapacitu Azylového domu pro matky, případně otce s dětmi. Dále by zde měly vzniknout malometrážní startovací byty pro mladé rodiny se službami pro rodiče, včetně finančně dostupných kvalitních předškolních zařízení, zvlášť jeslí. Městu také dlouhodobě chybí moderní sportovní hala. Takto rozsáhlou výstavbu nemůže financovat pouze město, takže se nelze vyhnout spolupráci s různými investory, včetně soukromých a usilovat i o různé druhy dotačních titulů. Město a její občané si ale musí důsledně pohlídat, co se tam bude stavět a jak to bude vypadat. Další super a hyper markety občané nepotřebují. Naopak je nutné podpořit drobné obchodníky a řemeslníky. 

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Spolupráce s příhraničím Polska se nabízí v mnoha oblastech. Především v rozvoji turistického ruchu a cykloturistiky, lázeňství, v  kultuře, vzdělávání, v oblasti ochrany životního prostředí a při přípravě přeshraničních projektů s využitím peněz EU. KSČM podporuje postupnou obnovu dlouholeté tradice lázeňství v Bělovsi s nabídkou lázeňských a zdravotních služeb. S minimálními náklady lze využít i všechny stávající prameny, včetně pramene Ida v areálu lázní, Hedva za školou v Bělovsi, vrt u řeky za hřištěm Hamra, který je silně železitý, ale i slaný pramen u pivovaru. Tato pítka pak spojit lázeňskou turistickou trasou podél řeky s protažením přes Sloné až do Kudowy Zdroj.

ODS, Starostové a nezávislí, Východočeši

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

V současnosti je proces výstavby obchvatu města Náchoda jednou z priorit současného a lze předpokládat, že i budoucího vedení města. V tento moment je vzhledem k aktuálnímu stavu procesních úkonů ve věci obchvatu prostor k významnému urychlení procesu kupříkladu ve větší efektivitě při zajišťování dotčených pozemků pro stavbu. Dále je nutné hovořit i o samotném plánování efektivity výstavby a minimálnímu narušení provozu uvnitř města, což v rámci zkušenosti z poslední doby je pro Náchod často problémem. Je tak více než vkusné vytvořit ještě masivnější spolupráci s Krajským úřadem, kde jsme však opakovaně ujišťováni hejtmanem Martinem Červíčkem (ODS), že obchvat města Náchoda je skutečně jednou z priorit.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Parkování v Náchodě je letitý problém, který bohužel nelze spasit vybudováním jednoho parkovacího domu u ONN Náchod. Bylo by více než vhodné, aby Náchod nejprve zefektivnil využívání stávajících parkovacích míst (tedy zavedl například monitoring parkovacích míst na stěžejních parkovištích tak, aby řidiči měli přehled o kapacitě parkoviště ještě před vjezdem na parkoviště). Dále je však na místě budování dalších parkovacích kapacit zejména v místech extrémně dopravou přetížených, což by šlo kupříkladu dočasně řešit prostorem zbořeného areálu Tepny do doby, než bude započato budování projektu nové čtvrti, což ale naráží na vysoké ekologické standardy a  z toho plynoucí ekonomicky velmi obtížně řešitelného projektu nebo budoucím možným parkovacím domem v areálu „bílé Tepny“, což by efektivně řešilo problém hledání místa pro vybudování velkokapacitního parkovacího domu v centru města tak, aby ulice byly průjezdnější a zároveň město obslužnější pro kohokoli z návštěvníků nebo rezidentů.

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

Prostor po bývalé textilce Tepna by měl očima naší koalice dozajista patřit samotným Náchoďákům. Náchod jako takový nenabízí velké bytové možnosti a sehnat nové bydlení s dobrou dostupností centra a nebo třeba zajímavé podnikatelské prostory pro obchody, je velmi náročné. Proto bychom rádi tento prostor ve spolupráci s řádně vysoutěženými developerskými dodavateli zvelebili a vystavěli kompletně novou čtvrť s bydlením a prostory pro podnikání, zároveň ale i místy pro odpočinek a nalezení klidu tak, jak již ukazuje provedená a několikráte uveřejňovaná architektonická studie. Jsme přesvědčeni o tom, že město by v daném projektu nemělo být významným investorem, a to jak z důvodu současné globální ekonomické situace, tak i z toho důvodu, že právě zařízení vlastního financování je velmi náročným prvkem pro budoucí developery a je tak jednou ze složek, které nám zajistí kvalitního partnera pro výstavbu takto významné části města.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Dovolím si v této odpovědi být lehce kontroverzní a prohlásit, že Náchod by se mohl a měl od svých polských sousedů leccos učit. Zejména je to neuvěřitelné využití lázeňství ve městě, které vytváří výjimečnou synergii mezi službami v gastronomii, hotelnictví, ale i běžnými obchody se zbožím. Co je ale bezesporu největším přínosem je velké propojení lidí mezi sebou, výrazně větší zapojení kultury ve společnosti a mnohem širší paleta událostí, které se dají pořádat na základě dobře fungující a živé společnosti. Spolupráce s polskými partnery tak nemusí být strategická pouze z pohledu financování mnohých projektů, ale zejména z možností čerpat nemalé zkušenosti v oblastech, které Náchodu doposud chybí. Spolupráce polských obcí s Náchodem je tak pro Náchod skutečně klíčovým strategickým prvkem v rámci budoucího plánování a fungování.

PATRIOTI NÁCHODA

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

Obchvat města je klíčovým bodem pro následující volební období, jeho vybudování má naši plnou podporu. Pro urychlení je potřeba osobně jednat s vlastníky dotčených pozemků a případně využít všech zákonných prostředků pro zahájení stavby. Jednání dáváme přednost, pokud ale nebude zbytí je třeba přistoupit urychleně i k dalším krokům v souladu s platnou legislativou. Ze strany města musí být vyvíjen tlak i na ŘSD , případně na zainteresované státní orgány tak aby došlo k co nejrychlejší výstavbě a nedocházelo k posunutí termínů.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Co se týká MHD, tak se chceme věnovat novému trasování linek, zřízení nových zastávek a v budoucnu větší hustotě spojení. Chceme věnovat pozornost hledání dotačních titulů pro podporu alternativních pohonů pro autobusy MHD. Tam kde je to třeba proběhne obnova zastávek a infrastruktury (např. elektronických informačních panelů, bezbariérových nástupišť). Naše hnutí chce zlepšovat parkování ve městě, rozšiřovat počet parkovacích míst a upravit současná parkoviště (například parkování u Bílé Růže, parkování v areálu bývalé Tepny, sídliště Sun a Plhov). Podpoříme i případný projekt parkovacího domu.

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

Naše hnutí má zastoupení v odborné komisi, věnující se této problematice. Čtvrť by měla mít kromě běžných bytů i tzv. startovací byty pro mladé, kteří i díky jejich nedostatku město opouštějí, měla by zde být plná občanská vybavenost, byty pro seniory nebo dům pro seniory, dostatek parkovacích míst a zeleně, včetně zázemí pro relaxaci. Čtvrť by se mohla stát novým centrem města. Vybudování by mělo probíhat za účasti silného developera.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

V minulosti se v této věci vykonal kus práce. Samozřejmě spolupráci lze i nadále rozšiřovat a to jak v oblasti turismu, sportu i kultury. Mohli by se pořádat například přirozeně s Kudowou, akce zaměřené na historii lázeňství v našem regionu, sportovní nebo kulturní dny a podobně.
V Polsku umějí velmi dobře využívat dotační programy EU, které by se mohly využít na další společný rozvoj regionu Kladské pomezí.
Brzo může být tématem společný postup v energetice měst - např. geotermální energie apod.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

Těch let, co se mluví o obchvatu města Náchoda, je opravdu hodně. A už dávno měl obchvat stát. Ale držme se reality. V současnosti jsou již přípravné práce této stavby dokončeny a čekáme na udělení stavebního povolení, o které bylo požádáno ze strany ŘSD v květnu tohoto roku. Zbývá ještě vyřešit vykoupení nebo případné vyvlastnění několika pozemků, nicméně na jaře by se mohlo začít s archeologickým průzkumem. Obchvat nestaví město Náchod, ale určitě se může podílet a také se podílí na hladkém a rychlém průběhu jednání - zejména s vlastníky dotčených, ještě nevykoupených pozemků. Zastupitelstvo musí být pravidelně informováno o postupu stavebních prací a vyžadovat jejich plnění podle stanoveného harmonogramu.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Domníváme se, že městská hromadná doprava funguje v optimálním režimu. Autobusy spojují Náchod nejen s městskými částmi, ale jezdí i do sousední Kudowy Zdroj, což nejen Náchoďáci s povděkem využívají. Parkovací místa jsou problémem snad v každém městě. Trápí nás třeba oblast kolem Základní školy Komenského, Jiráskova gymnázia, ale třeba i Stavební školy a obchodní akademie. Tam je, bohužel, situace těžko řešitelná. Řidiči budou muset parkovat svá vozidla ve větší vzdálenosti, nic jiného nezbývá. Dalším problémem je nádraží. S lítostí musíme konstatovat, že projektant přestavby nádraží nepočítal s tím, že pro cestující přijedou rodinní příslušníci auty a budou je potřebovat zaparkovat. Tam ale prostor k řešení je. Další parkovací místa by se měla vybudovat v souvislosti s výstavbou v areálu bývalé Tepny. Parkoviště už se buduje i v náchodské nemocnici.

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

V architektonické soutěži zaměřené právě na tuto oblast vyhrála vize polských architektů, která by měla počítat s odkrytím toku Radechovky a výstavbou podle územního plánu - tj. byty, občanská vybavenost a - to je pro nás hodně důležité - se stavbou nového domova pro seniory s pečovatelskou službou. MěSSS Marie nemá dostatečnou kapacitu a střediska Harmonie I a II nejsou pro takový typ péče vhodné. Výstavbu komerčních objektů by nemělo realizovat město. Zájem již projevili investoři a věřím, že se podaří vybrat zodpovědné firmy, které dodrží původní záměr - prostě to musíme pohlídat! Výstavba domu pro seniory bude v režii města a určitě se budeme snažit získat finanční podporu v podobě grantu - dotace.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Spolupráce s blízkými městy v Polsku se úspěšně rozvíjí spoustu let. S podporou Evropské Unie se daří prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Euroregionu Glacensis uskutečňovat např. projekty vzájemné přeshraniční mezigenerační integrace, různé projekty podporující turistický ruch, významné kulturní a sportovní akce v těchto městech i setkáváni seniorů a školní mládeže. Chceme v tom dále pokračovat a rozšířit do budoucna propojení lázeňských měst - zejména Náchod - Kudowa Zdroj. Budeme využívat jako doposud výše zmíněné fondy s podporou státního rozpočtu ČR a navážeme na úspěšný projekt AQUA mineralis glacensis, jehož cílem bylo vytvořit lázeňský okruh a propojit dvě česká a dvě polská lázeňská města.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

Chcete dnes odpověď na řešení situace, kterou naši předchůdci nevyřešili během mnoha uplynulých volebních období. Hlavním smyslem obchvatu je odvedení tranzitní dopravy z centra města.  Dnes lze předpokládat, že stejnou službu prokáže i pokračující dálnice z Jaroměře na Polsko. Proto se domnívám, že obchvat Náchoda v zásadě  nutný není. Nicméně práce na povolení této stavby jsou již v plném proudu a my tomu bránit nebudeme. O povolení stavby žádá ŘSD. Za město, které je hlavním účastníkem řízení bychom se snažili, aby povolení bylo vydané pokud možno, co nejrychleji. Aby byly překonány všechny překážky a splněny všechny podmínky státních orgánů.  Po vydání stavebního povolení budeme opět aktivně podporovat další kroky vedoucí k realizaci stavby, tedy vypracování realizační projektové dokumentace a následný výběr stavební firmy.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Osobně se domnívám, že kapacita MHD ve městě je dostatečná, spíš bychom řešili problematiku efektivnosti městské hromadné dopravy. Musím uznat, že problém s nedostatkem parkováním v obytných zónách je stále vážnější i přes to, že ve věci rozšiřování parkovacích míst bylo předchozí vedení radnice aktivní a má sebou nějaké výsledky. Situace však stále ideální není a je potřeba na tom pracovat.  Zaměřili bychom se na všechny lokality, kde je nedostatek parkování a budeme nadále podporovat výstavbu nových parkovacích míst ať už z veřejných nebo soukromých prostředků. Budeme také dbát na to, aby to nebylo příliš na úkor veřejné zeleně. V husté zástavbě budeme dávat přednost parkovacím domům.

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

Pro tuto čtvrť byla v architektonické soutěži vybrána studie, která může být podkladem pro výstavbu.Domnívám se, že tak rozsáhlá investice není v silách městského rozpočtu, proto budeme podporovat pobídky pro soukromé investory.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Určitě chceme zachovat a rozšiřovat spolupráci s příhraničními městy a obcemi v Polsku. Měla by se týkat kulturních akcí, rozšiřování sítí   cyklostezek, v oblasti lázeňství zejména s Kudowou Zdroj, oboustranná podpora pracovních příležitostí, ale také spolupráce škol.

Za moderní Náchod s úctou k tradicím - Piráti, TOP 09, Zelení a nezávislí

1. Jak byste zrychlili léta připravovanou výstavbu obchvatu města?

V nedávné době Město Náchod pomohlo státu s potřebnými výkupy pozemků. Nad rámec svých povinností jednalo s těmi, které stavba obchvatu postihne nejvíce. Dohodlo s nimi důstojné podmínky výkupu jejich nemovitostí, které budou muset být buď zbourány, nebo se ocitnou v těsné blízkosti připravované silnice. Naši zastupitelé tento postup vždy podpořili.
Tím ale úloha města v podstatě končí, dále vše záleží na vůli a možnostech státu. Nechceme planě slibovat, že obchvat bude co nevidět tak, jako se to děje před každými volbami už nejméně deset let. Místo toho se chceme soustředit na taková řešení, která lze realizovat v krátké době a nezávisle na vládních prioritách, jako rozšíření městské hromadné dopravy, chytrý dopravní systém, vážení kamionů na hranicích města či zpříjemnění vnitřního města pro chodce a cyklisty.
Rozhodně podporujeme i propojení dálnice D11 s již připravenou polskou částí. Zprovoznění této komunikace našemu městu od těžké tranzitní dopravy přinese zásadní úlevu.

2. Plánujete rozšířit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet parkovacích míst? Pokud ano, kde konkrétně?

Městská hromadná doprava je trvale naším bolavým místem. Ve srovnání se všemi zbývajícími okresními městy v kraji je ta náchodská nejslabší počtem i frekvencí spojů. Kvůli dopravním problémům i růstu cen pohonných hmot je nutné rozšířit počet linek i zastávek a posílit frekvenci spojů. Chceme zavést i levnou celoroční jízdenku po celém území města pro místní občany. K debatě je zavedení MHD zdarma. Město již nyní doplácí milionové částky, přičemž při bezplatné variantě by náklady zřejmě nestouply nijak podstatně.
Stavba parkovacích domů je plánována na Plhově, v Raisově ulici u trati i v areálu bývalé Tepny. Na to se chceme zaměřit. Zároveň je nutné říci, že vnitřní město má sloužit spíš k bydlení než k parkování. Praxi, kdy se na každém volném místě postaví větší či menší parkoviště, považujeme za problematickou. Město se tak pomalu stává neobyvatelným a neatraktivním, samo navíc vytváří další dopravu. Místo toho chceme uzpůsobit centrum tak, aby bylo příjemné pro pěší a cyklisty.

3. Jak by podle vás měla vypadat nová čtvrť na místě bývalé textilky Tepna? A kde chcete sehnat peníze na její výstavbu?

Naši zastupitelé prosazovali v tomto areálu novou městskou čtvrť ještě v době, kdy zde bylo plánováno obchodní centrum. Nyní je již základní plán nové čtvrti hotový. Vzešel z mezinárodní architektonické soutěže a vybrala jej odborná porota i náchodští politici včetně představitele našeho zastupitelského klubu. Je v něm místo pro školku, dům pro seniory, menší park, spoustu bytů i drobnou výrobu nebo parkovací dům.
Nyní bude zásadní, aby se tento plán co nejkvalitněji promítl do nové výstavby. Město bude muset najít partnerského developera, který bude spolufinancovat infrastrukturu a vybuduje potřebné bytové domy. Menší část bytů by si město mělo ponechat - jejich charakter je dán již zpracovanou bytovou koncepcí. Celý proces ale musí být transparentní a ekonomicky dobře nastavený. Naši zastupitelé v tom budou jasnou zárukou tak, jako tomu bylo doposud vždy. Krom peněz z prodeje pozemků lze využít i dotační tituly, přesto to nepochybně bude běh na středně dlouhou trať.

4. Náchod je příhraniční město. Navázali byste větší spolupráci s blízkými obcemi v Polsku? Pokud ano, v čem by spolupráce měla spočívat?

Spolupráce s příhraničními polskými městy patří už dvě desítky let k nejlepším náchodským tradicím napříč politickým spektrem. Určitě v tom chceme pokračovat a rozvíjet jak spolupráci v rámci Evropského města Náchod-Kudowa, tak s dalšími příhraničními městy či jinými institucemi, jako je například Správa Národního parku Stolové hory.
Zajímavý plán, jehož příprava však v posledních letech nijak nepokročila, je propojení Náchoda, Kudowy a Hronova jakousi příměstskou tramvají, i když se jedná o dost odvážnou vizi.
Poláci mimořádně dbají na vlastní kulturu a její propagaci. Za hranicemi je řada úspěšných festivalů, z nichž zejména Chopinovský festival v Dušníkách si získal mezinárodní proslulost. Spolupráce s ním by mohla být vzpruhou pro naši uvadající Camerata Novu.
Ke zvážení je i partnerství v oblasti lázeňství, které však naráží na komplikované právní předpisy i obrovský kvalitativní rozdíl, který byl mezi polským lázeňským trojúhelníkem a Běloveskými lázněmi už od počátku.

Spustit audio