Jaký je rozdíl mezi optometristkou a optičkou? První vám zrak změří a druhá vše potřebné vyrobí

13. květen 2022

Primář kliniky OFTEX v Hradci Králové a Pardubicích, oftalmolog MUDr. Vladimír Korda, je hostem Lady Klokočníkové v rozhlasové kavárně, která se změnila téměř v takovou kosmickou laboratoř. Pokrok v oční medicíně jde totiž stále mílovými kroky kupředu.

Máme tady přístrojů několik, těch, co používáme nejčastěji při preventivním vyšetření očí. Ať už to je přístroj na měření očního tlaku, což já základní parametr, který lékař potřebuje znát. A potom další vyšetření zjišťuje počet dioptrií. Tento přístroj vám po vyšetření přímo ukáže výsledky, kolik kdo z nás má dioptrií.

Je dobré, když máte kvalitní slzy. Ty totiž reagují na nejrůznější infekce. Jsou schopné infekci v oku rozpoznat a potom také rozpustit.
MUDr. Vladimír Korda, oftalmolog

Takže pokud navštívíme očního lékaře, tak s těmito přístroji se jistě setkáme.
My tomu říkáme vstupní vyšetření. Nejen, že lidem vyzkoušíme zrak na dálku známým čtením písmen. Ale pak si sedne klient k přístrojům a už mu odborný pracovník provede změření zraku. Velkou výhodu v tom našem očním oboru je, říkám to všem, že se nemusí ničeho obávat.

Čtěte také

Všechna vyšetření, která provádíme, ať už to jsou vyšetření přední části oka, vyšetření dioptrií nebo očního pozadí, potom i vyšetření v souvislosti s vývojem šedého zákalu nebo popřípadě zjistit rozsah zorného pole u zeleného zákalu, tak všechna tato vyšetření děláme takzvaně nekontaktně. Nezatěžujeme pacienta.

Ne všechna medicínská vyšetření jsou, řekněme, příjemná. Ale oční je pro klienty i z pohledu lékaře, popřípadě optometristy, přátelské. Člověk si jen někam umístí hlavu a dívá se jednoho místa.

Čtěte také

Vysvětlete pojem optička a optometrista. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Jsou velký rozdíly mezi optičkou a optometristkou. Optometristka je lékařův spolupracovník, který mu hodně pomáhá. Nejen, že provádí vyšetření, ale to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří absolvovali pět let studia přímo v optometrii. Tedy zabývají se vyšetřením, znají velmi dobře oční lékařství. Zkrátka je to taková pravá ruka očního lékaře.

V případě rozhodování typu operace nebo rozhodování typu nitrooční čočky, to vše s optometristou lékař konzultuje. Protože oni jsou schopni poradit po stránce výpočtu, kolik dioptrií by mělo být při vlastní operační implantaci. Jsou to tedy všechno odborníci, kteří umí, mají s tím zkušenosti a hlavně také vzdělání.

Na druhé straně optičky jsou opět významní odborníci, kteří vám poradí, jaký si vybrat typ brýlí, doporučí vám vhodný typ skel, jestli zvolit skla multifokální nebo skla, která budou mít různé zabarvení, různý materiál či povrchovou úpravu. Tedy každý z těchto odborníků má svoje místo.

A lékaři je berou jako takovou spolupracující skupinu. Optometristka všechno změří a optička potom vše potřebné vyrobí.

S čím za vámi chodí v současné době klienti nejvíc?
Máme teď takovou jarní sezónu, kdy se v prostředí objevují různé druhy pylů a prachu. To vše u určité skupiny pacientů vyvolává zvýšenou reakci. Tedy nejčastější akutní případy jsou lidé se zánětem spojivek, které jsou způsobeny alergií.

Čtěte také

Nebo jsou to počínající, někdy až poměrně dost agresivně probíhající záněty virového původu. Tedy postihují nejen povrch oka, ale mohou pronikat i do hlubších vrstev. Ale častější jsou na jaře alergické záněty.

Vy jste říkal, že je velice dobré, když má někdo kvalitní slzy. To je hezké.
To je pravda, protože organismus má na povrchu různých částí, v dutině ústní nebo dutině nosní, ale i na povrchu oka, na vnitřní straně víček, takovou sliznici, která samozřejmě musí mít určitou kvalitu.

A právě to vše je zvlhčováno pomocí slz, jenž vznikají v slzné žláze. Ona musí pravidelně a kvalitně tvořit určité množství slz. A nejen množství, ale také určitého složení.

Čtěte také

Víme, že v slzách jsou další látky, které reagují dobře proti různým infekcím. Jsou schopné onu infekci rozpoznat a potom rozpustit. Kdo má slzy kvalitní, to znamená, že má dobrý zdravotní stav, dobrý životní styl, včetně správné stravy a životosprávy, tak oči takového člověka mají pěknou barvu, dobře fungují, a jsou také dobře chráněny vůči alergickým podnětům nebo i nějakým infekcím.

Celou oční radioporadnu s oftalmologem, MUDr. Vladimírem Kordou, si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související