Hradecké Centrum postcovidové péče řeší zdravotní komplikace po covidu. Zájem lidí je obrovský

11. únor 2021

Fakultní nemocnice Hradec Králové spustila provoz Centra postcovidové péče zajišťující komplexní péči o pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID - 19 a trpí obtížemi souvisejícími s tímto onemocněním. Na práci multioborového centra se kromě pneumologů podílí také další specialisté z FN HK.

Vedoucí lékař nového Postcovidového centra Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Michal Kopecký hovoří v naší radioporadně.

Čtěte také

Vytvořeno bylo unikátní centrum, které nabízí pacientům pomoc s následky po onemocnění COVID-19 napříč různými obory od plicních lékařů, kardiologů, neurologů, psychiatrů přes nefrology, dermatology, gastroenterology, revmatology a další až po rehabilitační lékaře.

Od začátku epidemie bylo v hradecké fakultní nemocnici hospitalizováno již několik stovek pacientů v poměrně vážném stavu a je proto nutné jim nabídnout kvalitní následnou péči.

Diagnostický algoritmus a nový klasifikační systém nutný pro dlouhodobé sledování nemocných, kteří trpí post-COVID syndromem, vznikl ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a stal se základem pro systém ambulantní péče o tyto nemocné v rámci celé České republice.

Péče o všechny nemocné s těmito obtížemi by tak měla být dostupná pro každého a to v ordinacích plicních lékařů, kterých je v celé České republice více než 400.

„Centrum, které sídlí v budově Plicní kliniky FN HK, je otevřené každý všední den. Zájemci s obtížemi po prodělaném onemocnění COVID-19 mohou svůj stav konzultovat telefonicky na lince 495 836 020 a dle domluvy bude pacient objednán do našeho centra nebo mu bude navrhnut jiný postup. Před vyšetřením v centru bude nutné podstoupit základní vyšetření cestou praktického lékaře nebo specialisty, který posoudí možnou souvislost s onemocněním COVID-19 a tito lékaři je budou moci objednat do Centra postcovidové péče," uvedl vedoucí Centra postcovidové péče MUDr. Michal Kopecký.

Čtěte také

„Našim cílem je péče o pacienty, u nichž přetrvávají symptomy po onemocnění COVID- 19 déle než 3 měsíce a jsou v příčinné souvislosti s tímto onemocněním, a to jak po hospitalizaci, tak po ambulantní či domácí léčbě," doplnil MUDr. Kopecký.

Pacienti centra vyplní vstupní dotazník, kde se ptáme na různé příznaky související s onemocněním COVID-19 (dušnost, bolesti, poruchy trávení, nespavost, únava, ztráta čichu, chuti a další). Ten nám napoví, jaký máme zvolit další postup péče. U všech pacientů bude proveden odběr krve, moči, vyšetřeny plicní funkce, EKG vyšetření a zhodnocen celkový zdravotní stav.

Podle předběžných výsledků výzkumné studie již v roce 2020 prováděné lékaři Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové se u části pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 objevují následné zdravotní komplikace. Zejména přetrvávající postižení plic nebo dolních dýchacích cest, případně onemocnění plicních cév.

MUDr. Michal Kopecký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s MUDr. Michalem Kopeckým si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související