Fytoterapeutka Apostolaki: Když sladíme náš životní rytmus s přírodou, budeme klidnější i šťastnější

22. duben 2022

Publicistka, fyto a aromaterapeutka i cvičitelka jógy Pavla Apostolaki teď střídavě žije v Čechách i v Řecku. Na zajímavý rozhovor u příležitosti oslav Dne Země pozvala Lada Klokočníková Pavlu Apostolaki do rozhlasové kavárny District V v Havlíčkově ulici v Hradci Králové. 

Dnes slavíme Den Země. K přírodě bychom se měli chovat asi tak, jak se ona chová krásně k nám. V současné době ovšem přeci jen bude asi těch našich prohřešků poměrně hodně.
Jak u koho. Někdo má k přírodě velikánskou úctu a pracuje s jejími rytmy, dokáže žít v souladu s přírodou. A někoho pohltila dnešní hektická doba. To, že je celý den zavřený v kanceláři, kde fučí klimatizace a zkrátka ztratil kontakt s přírodou.

Čtěte také

Napsala jste krásnou knížku Léčivá síla stromů. V čem podle vás léčivá síla stromů spočívá?
V jejich energii. Protože jsou to jednak naši přátelé, kteří vždy při nás stojí, když nám je ouvej. A potom samozřejmě také dokáží léčit určité naše bolístky, potíže našeho fyzického těla a působí i na naši duši.

Jak jste se dostala k poznávání stromů a kolik práce to dalo než vznikla knížka?
Vše, co je v té knížce uvedeno, tak vznikalo od mého dětství. Můj dědeček byl renesanční člověk a jako malou holku mne vodil do přírody, učil mě poznávat stromy a zároveň mi sděloval jejich léčivé účinky. Když se to potom všechno nashromáždilo, tak jsem všechny poznatky, které jsem spojila také se svojí prací fytoterapeutky a aromaterapeutky, dala do knížky. Čili jsou to znalosti, které se táhnou od mého dětství až do současnosti.

Čtěte také

Je nějaký strom, který obzvlášť milujete?
Můj osobní strom je borovice. Je opravdu hodně silná a mám ji ráda. Kdykoliv pocítím, že potřebuji dobít energii, tak chodím k borovici. Nicméně se mi samozřejmě strašně moc líbí také kaštan, protože to je strom, který nám během roku nabízí širokou paletu krás. Teď na jaře vidíme nádherné, bílé svíce květů. Potom se zazelená a nakonec na podzim všichni rádi sbíráme kaštany a dáváme si je do postele.

Také dub je jeden z energicky nejsilnějších stromů. A traduje se, že když jeho kmen obejdeme třikrát dokola po směru hodinových ručiček, tak prakticky získáme ve velmi krátké době silnou energii.

Pavla Apostolaki hostem Lady Klokočníkové v rozhlasové kavárně v Hradci Králové

Pavla Apostolaki, rodačka z Hradce Králové, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor geografie - historie). Na svých cestách se zaměřuje na přírodu, historii, kulturu, gastronomii, turistiku, sport a wellness & spa. O své bohaté zážitky z cest se publicistka také dělí s posluchači na svých přednáškách.

Vy jste zastáncem názoru, že člověk by se měl chovat k přírodě také podle ročních období. Jak to máme chápat?
Příroda nás zrodila a zase na konci života do přírody odejdeme, jsme naprosto její dílčí součástí. A náš život, stejně jako naše tělo a náš organismus, funguje v určitém rytmu. V jiném rytmu dýcháme, máme rytmus srdce, v nějakém rytmu se pohybujeme.

A stejně tak příroda má své rytmy, to jsou právě roční období. Každé roční období je zcela jiné a jinak působí náš organismus. Když se tedy ročním obdobím přizpůsobíme, přizpůsobíme tomu stravu a naše konání, tak se nám bude žít mnohem lépe, bude ve větší harmonii a budeme také klidnější šťastnější.

Celý rozhovor Lady Klokočníkové s Pavlou Apostolaki si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související