Epilepsie, její diagnóza a léčba. Jak poznáte epileptický záchvat?

7. únor 2017

Radioporadna: MUDr. Julius Šimko, lékař Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Epilepsie, její diagnóza a léčba. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Epilepsie (padoucnice, padoucí nemoc, latinsky eufemicky také morbus sacer nebo morbus divinus - svatá nebo božská nemoc) je záchvatovité onemocnění mozku, tedy onemocnění neurologické. V populaci se udává její výskyt 1%, ale bude pravděpodobně vyšší. Věda, která epilepsii zkoumá, se nazývá epileptologie.

Epilepsie neboli česky padoucnice je neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Epilepsie je popisována již ve starověku, historickou osobností trpící epileptickými záchvaty byl zřejmě i Gaius Iulius Caesar.

Vlastní příčinou epilepsie je situace, kdy se v mozku vyskytuje skupinka buněk, které za určitých okolností vyšlou do „sítě“ elektrický signál, který se v ní začne šířit a dočasně naruší její funkci.

Epileptický záchvat může dostat každý z nás a to kdykoliv v průběhu života. Lidé si většinou myslí, že epileptický záchvat znamená záchvat bezvědomí s křečemi. Není to tak docela pravda, protože to je jen jeden typ. Epileptických záchvatů je mnoho druhů.

mozek

Jak se epilepsie projevuje?
Epileptické záchvaty mohou mít velmi rozmanitý klinický obraz v závislosti na tom, kterou část mozkové kůry patologické výboje postihují. Pokud epileptický záchvat postihne jen část mozkové kůry, pak se většinou neprojevuje poruchou vědomí. V takovém případě se mohou vyskytnout hybné projevy (např. záškuby končetiny), zrakové (např. zrakové halucinace), sluchové (např. sluchové halucinace) nebo psychické projevy, aniž by při nich pacient ztrácel vědomí.

Začíná-li epileptický záchvat v oblastech, které mají četné spoje s určitými podkorovými strukturami, pak se záchvat projeví „zákalem vědomí“, zahleděním a neúčelnými pohyby končetin, které nazýváme pohybovými automatismy. Nemocný různě manipuluje s předměty, poposedá, odchází, často pomlaskává, polyká apod.

Pokud se epileptická aktivita rozšíří na většinu mozku anebo již od počátku postihuje rozsáhlé mozkové oblasti, pak se epileptický záchvat projevuje zpravidla poruchou vědomí.

autor: kud
Spustit audio