Dva pratuři pomohou stádu divokých koní spásat Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře

29. červenec 2019 09:52

Spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou pratuři v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. Půjde o dvě jalovice a Česká společnost ornitologická plánuje jejich převoz na letošní podzim.

Od ledna 2018 už spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tu vytvořili pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků. 

Divocí koně na Josefovských loukách. Spásáním vegetace a narušováním terénu pomohou ptákům

Divocí exmoorští koně budou v Ptačím parku Josefovské louky

Divocí exmoorští koně budou do Ptačího parku Josefovské louky vypuštěni v sobotu 20. ledna. Ptačí park Josefovské louky prochází razantním rozvojem. Díky úžasné podpoře dárců vykupuje nové pozemky, na kterých pak hospodaří co nejšetrněji pro ptáky. Nyní jim s tím budou pomáhat i čtyřnozí pomocníci.

„Koně se na Josefovských loukách osvědčili. Letos tu díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí. Nyní bychom chtěli přivézt další velké kopytníky, kteří na naše území historicky patří, a to jsou pratuři,“ říká správce ptačího parku Břeněk Michálek.

Dodává, že půjde o dvě jalovičky, které jsou klidnější, a proto nebudou mít sklony útočit ani unikat.

„Jejich úkolem bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Pratuři jsou navíc schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně zaměření na trávy nesvedou,“ vysvětluje Břeněk Michálek.

Samice pratura s mládětem v rezervaci u Milovic

Pratury, stejně jako loni divoké koně, přiveze z rezervace u Milovic organizace Česká krajina. 

Úspěch na Josefovských loukách. Kriticky ohrožený vodouš rudonohý tam poprvé vyvedl mláďata

Dospělý vodouš rudonohý vyfocený v dubnu 2019 na Josefovských loukách

Poprvé v historii Ptačího parku Josefovské louky tu vyvedl mláďata vzácný vodouš rudonohý. Už dříve se zde tento tažný druh objevoval a pokoušel o hnízdění, úspěšný byl ale až letos. 

„Pratuři budou dalším lákadlem pro návštěvníky a školní exkurze, kterých každým rokem přibývá. Letos ptačí park navštívilo už 700 žáků a studentů, což je o 200 více než za celý loňský rok,“ komentuje Břeněk Michálek.

Žáci si nejvíce oblíbili stezku Josefovskou džunglí a unikátní detailně zpracovaný model říční krajiny ve vstupním areálu parku.

„Litím vody do modelu se odehraje v člověkem upravené monokulturní krajině s narovnanými řekami dramatická povodeň a následné okamžité sucho. V části modelu, kde je zachovaná přírodní říční krajina, voda jen lehce protéká a sytí své okolí,“ dodává Břeněk Michálek.

Ptačí park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou stále rozrůstá postupným vykupováním dalších pozemků. Darovat lze jednoduše na stránkách ptačího parku www.josefovskelouky.cz. Za poskytnuté dary patří všem velký dík!

Pratuři dokáží okusem potlačovat nežádoucí dřeviny, například rozrůstající se vrby a hlohy
autor: baj | zdroj: Ptačí park Josefovské louky
Spustit audio

Související