Česká inspekce životního prostředí v Hradci Králové provedla loni 1782 kontrol a uložila 314 pokut

10. květen 2019 09:38

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2018 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (855), což je několikaletý trend.

V Královéhradeckém kraji provedli inspektoři 869 kontrol a uložili 164 pravomocných pokut, v Pardubickém kraji to bylo 913 kontrol a 150 pravomocných pokut. Celková částka pokut uložených Oblastním inspektorátem ČIŽP v Hradci Králové dosáhla výše 9 097 430 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun

„Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Firma vypouštěla do říčky Čistá nadlimitně znečištěné odpadní vody. Dostala pokutu 200 tisíc

Voda v říčce Čistá znečištěná odpadními vodami ze společnosti AVON AUTOMOTIVE

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti AVON AUTOMOTIVE, a.s.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna.

Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Nejvyšší pokuta vyměřená Oblastním inspektorátem Hradec Králové byla 450 tisíc korun firmě Chrudim IRON & Steel, s.r.o.

„Ta porušila zákon o integrované prevenci. Neměla v řádném funkčním stavu zařízení k omezování emisí a v provozních denících vedla nepravdivé záznamy,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Česká inspekce životního prostředí v Hradci Králové provedla v roce 2018 celkem 1782 kontrol

Druhou nejvyšší sankci 400 tisíc korun dostala společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., která nakládala s odpady na místech, která k tomu nebyla určená.

„Nahrnula například 1410 tun odpadního železničního spodku z rekonstrukce trati do tzv. písníku Sahara v lokalitě Oplatil - Čeperka. Dále soustřeďovala odpady z vlastní produkce (beton, železo, dřevěné železniční pražce) a odpady převzaté od jiných subjektů (beton, cihly, zemina a kamení - železniční spodek) až po množství 6800 tun na pozemku v obci Čeperka, přestože k tomu nebyl podle zákona určen. Využila také 9800 tun odpadní zeminy a kamení, které vyprodukovala úpravou (tříděním) železničního spodku, k terénním úpravám na pozemcích v obci Veská,“ popsal nelegální nakládání s odpady Trávníček.

Pokuta 220 tisíc korun za nelegální nakládání s tunami nebezpečných odpadů

Nebezpečný odpad (Ilustrační foto)

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP), uložila pokutu 220 tisíc korun společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. Ta v roce 2017 prokazatelně nakládala v rozporu se zákonem o odpadech s asi 23 tunami nebezpečných odpadů. 

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky).

„Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Erik Geuss.

autoři: Václav Pilný , baj
Spustit audio

Související