Česká inspekce životního prostředí rozdala loni na východě Čech 280 pokut za téměř 10,5 milionů

30. duben 2017

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové provedli loni v Královéhradeckém a Pardubickém kraji dohromady 1602 kontrol a uložili 280 pokut. Ty dosahovaly bezmála 10,5 milionu korun. Na co se zaměří letos? To zjišťovala naše reportérka Marika Konárková.

Konkrétně v Královéhradeckém kraji inspektoři provedli 771 kontrol a rozdali 120 pokut. Více říká ředitel Oblastního inspektorátu v Hradci Králové Lukáš Trávníček: „Několik pokut vyšších v řádu stotisíců jednotek bylo za neprovedení zalesnění lesních pozemků po těžbě. Další byly samozřejmě na úseku odpadového hospodářství, kde dochází k zavážení různých jezírek nebo terénních nerovností stavebním odpadem."

Nejvyšší pokutu v kraji - 800 tisíc korun dostala elektrárna na biomasu v okrese Trutnov. A to například za úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší.

Čtěte také

„Další zajímavou pokutou z oblasti odpadového hospodářství je firmě, která provádí dekontaminaci zemin. Pokuta jí byla uložena ve výši 300 tisíc korun. tato firma a její působiště, kde se toto provádělo, je na okraji města Hradce Králové," říká Lukáš Trávníček.

Nekonečný příběh - tak mluví o úklidu odpadků z příkopů a likvidaci černých skládek silničáři a lesníci

Další pokutu dostala také hradecká dekontaminační a recyklační firma, a to ve výši 300 tisíc korun za to, že skladovala minimálně 15 let nebezpečné ropné kaly.

Česká inspekce životního prostředí loni celorepublikově rozdala pokuty ve výši téměř 131 milionů korun. To je zhruba o 5 milionů méně než v roce 2015. Více říká ředitel České inspekce životního prostředí Erik Gojss: „Pozorujeme určitý trend, že zatímco větší podniky, na které jsou kladeny velmi přísné i mezinárodní požadavky, tak mají větší kázeň. Je tam méně zjištěných nedostatků nebo nezákonných stavů. A roste nám počet takových těch drobných porušení zákona."

Nejvyšší pokuta dosáhla výše 6 a půl milionu. A dostala ji firma, která sídlila v areálu bývalé chemičky na Plzeňsku.

V Královéhradeckém kraji se inspektoři letos zaměří na nakládání s vodou vzhledem k předchozím dvěma suchým rokům. To znamená, že malinko ve střehu by měli být provozovatelé vodních elektráren, nebo i zemědělci, kteří zavlažují pole.

autor: Marika Konárková
Spustit audio