Černí čápi si při své migraci oblíbili Třesický rybník u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku

20. srpen 2018 09:03

Čáp černý je dálkový migrant. Před vlastním odletem do Afriky se nezřídka zastavuje na místech s vydatnými zdroji potravy, aby doplnil zásoby před dlouhou cestou. V létě se můžeme vzácně setkat i s většími hejny černých čápů na jedné lokalitě. Nejčastěji u rybníků a mokřadů, méně často i v polích. 

Řada těchto míst je pouze sezónní a závisí na aktuálních potravních podmínkách, aby byly pro čápy přitažlivé. Oblasti, v nichž se čápi shromažďují každoročně, jsou u nás vzácné. Nejčastěji se jedná o rybničnaté oblasti jižní a střední Moravy. Ve východních Čechách je takovou oblastí okolí Třesického rybníka u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku.

Černým čápům se zalíbil Třesický rybník

„Zejména v průběhu prázdnin, a zvláště pak v srpnu, lze u rybníka, v okolních loukách a polích pozorovat od jednotlivých čápů až po větší hejna. Zdejší výhodou je přítomnost menších nádrží, které sousedí s Třesickým rybníkem a jejichž častá změna výšky vodní hladiny představuje bohaté loviště. V některých letech přesahuje počet čápů černých v jediném hejnu 20 jedinců. Zdá se, že v posledních několika letech obliba zdejší krajiny u čápů roste. Do roku 2011 byl nejvyšší počet ptáků v hejnu 24, v roce 2017 zde bylo pozorováno 33 a letos v srpnu dokonce 56 čápů. Hejna černých čápů, které přesahují třicítku, jsou přitom ve východních Čechách vzácná," říká Lukáš Kadava z Východočeské pobočky České společnosti ornitologické.

Čapí otec nechá ženy nahlédnout do hnízda, ale když se přiblíží muž, varovně klape zobákem

Čáp pustil až k hnízdu v Běluni na Náchodsku redaktorku Blanku Malou

V Běluni na Náchodsku stojí domek, kde vás hned při příchodu u vrátek přivítá čáp. Ne ten sádrový, ale opravdu živý čáp s pořádným zobákem a také čapí partnerkou. Protože jsou díky trvalému poškození křídel oba čápi handicapovaní, mají hnízdo na zahradě rodinného domu pana Petra Jindry, který se o ně po celý rok stará a také jim už dvanáct let pomáhá odchovávat mláďata. 

Krátce po roce 2000 se v řadě evropských zemí začali čápi kroužkovat pomocí odečitatelných kroužků a tak lze silnějším dalekohledem snáze sledovat jejich migraci a zjistit původ ptáků. Odkud jsou čápi u Třesického rybníka se podařilo zjistit již u více než dvaceti čápů. Do roku 2017 byli v sedmi případech zjištěni ptáci kroužkovaní na hnízdech v blízkém okolí Třesického rybníka, jeden kroužkovaný čáp pocházel z Pardubicka a dvakrát byli zjištěni mladí čápi, kteří byli kroužkováni na hnízdech mimo Východní Čechy.

Mladý čáp černý, který byl odečtený na Třesickém rybníku v létě 2011, byl kroužkován jako mládě na hnízdě na Liberecku a další tohoroční pták odečtený v roce 2012, byl kroužkován jako mládě na hnízdě na Berounsku v témže roce.

Logo

„Letošní srpen byl rovněž na odečty čápů velmi úspěšný.V hejnu 44 čápů se podařilo odečíst 12 kroužků. Čtyři čápi byli okroužkováni na hnízdech na Královéhradecku či Pardubicku. Zbytek tvořili migranti z dalších míst Čech a Moravy, včetně Děčínska, Rakovnicka, Jihlavska či Zlínska. Ukazuje se, že mladí čápi po opuštění hnízda létají všemi směry, třeba i 500 km přímo na sever. Teprve v průběhu srpna pak začínají opravdový tah jihovýchodním až jihozápadním směrem," říká Petr Kafka z Východočeské pobočky ČSO, který čápy odečetl.

„Před příletem na Třesický rybník bylo patrně totéž hejno pozorováno kolegy na Pardubicku, na Chlumecku se zdrželo pouze několik dní a v těchto dnech už čápi pravděpodobně započali opravdovou migraci k jihu," uzavírá Lukáš Kadava.

autor: Milan Baják | zdroj: Východočeská pobočka České společnosti ornitologické
Spustit audio

Související