Za poklady královských věnných měst putoval Petr Voldán

Pro své bohaté kulturní tradice je Chrudim známá jako Athény východních Čech

Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům, která při svých toulkách českou krajinou rozhodně nemůžete vynechat. 

Po návštěvě Nového Bydžova se tentokrát podíváme do Chrudimi. 

A začněme hned u pšenice, kterou právě toto Královské věnné město posílalo na královský dvůr. Přímo o dodávkách informací mnoho není, jak ale uslyšíte v pořadu od Petra Voldána a jeho partnerů u mikrofonu, pšenice s názvem Chrudimka patří v součané době mezi vyhlášené druhy. Údajně se poloraná odrůda ozimé Chrudimky s výbornou pekařskou jakostí "A" a vysokým výnosem hodí pro jemné pečivo. Možná i v dobách královských před stovkami let byla místní pšenice tak kvalitní a právě proto si ji pro dvůr vybrali. Ale Chrudimka je - vedle pšenice - i řeka a mozná netušíte, rovněž druh švestek. I o tom máme podrobnosti v pořadu.

Petr Voldán při své návštěvě Chrudimi

Jenomže Chrudim si lidé spojují i s jinými zajímavostmi. Pochopitelně proto nevynecháme v "Aténách východních Čech" ani zdůvodnění tohoto lichotivého označení. Odpověď hledal Petr Voldán v Regionálnim muzeu společně se ředitelkou Klárou Habartovou. A ta mu ukázala také ojednělé sbírkové předměty, za kterými do Chrudimi míří turisté i znalci. Kupříkladu soubor čtyřiceti dvou litografií Alfonse Muchy, který měl mimochodem za manželku Marii Chytilovou z rodiny, která pocházela právě z Chrudimi. Dozvíte se také, kdo to byli chrudimšťí "Kosáci", "Sůvy" nebo "Salvátorští" a Petr Voldán nezapomněl ani na bohatou tradici pěveckých sborů a tak vám zazpívá i známý "Slavoj".

Je těch originalit v Chrudimi ještě mnohem víc - pochopitelně mezi ně patří legenda "Salvátorského obrazu" a jeho historie, údajně spojená s řáděním vojsk Švédů kdysi u nás. A pokud si spojujete Chrudim s loutkami, tedy především s ojedinělým Muzeem loutářských kultur, připojíme pár informací o Mydlářovském domě v "Břetislavce", kde sídlí. Na samostatný pořad by určitě vydal život chrudimského rodáka Josefa Ressela. Petr Voldán se ale tentokrát omezí jen na mapování dalších jeho aktivit - vedle obecně známého vynálezu lodního šroubu.

Kdysi Královské věnné město Chrudim se dnes pyšní mnohostanným kulturním životem, což připomeneme zpěvem i vyznáním světově uznávané Dagmar Peckové, rodačky z Medlešic (dnes součásti Pardubic) a patronky i protagonistky festivalu "Zlatá Pecka".

Dagmar Pecková hostem pořadu Na cestách s Petrem Voldánem

Pro svou bohatou kulturní a dodnes žijící tradici je Chrudim známá rovněž jako "Athény východních Čech". Dvacetitisícové město již zdálky láká návštěvníky svým typickým panoramatem, kterému dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Městem protéká řeka Chrudimka, jejíž okolí vybízí k osvěžujícím procházkám. Počátkem července se město již přes 60 let stává útočištěm loutkoherců, kteří sem zavítají na tradiční Loutkářskou Chrudim.

Městská památková zóna, která byla vyhlášena v roce 1990, má zachovalou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Rozlehlá trojlodní bazilika vybudovaná z místní opuky a škrovádského pískovce. Pochází pravděpodobně ze 14. století. Svoji novogotickou podobu kostel získal po přestavbě v letech 1857-1879 pod vedením Františka Schmoranze st. Nad oltářem je umístěn zázračný obraz sv. Salvátora, ke kterému se váže legenda o jeho léčitelských schopnostech, zejména při odvracení morové nákazy.

Chrudim, Mydlářovský dům se sídlem Muzea loutkářských kultur

Mydlářovský dům
Původně dvoukřídlý gotický dům. V letech 1573-77 přestavěn chrudimským měšťanem Matějem Mydlářem na renesanční objekt s arkádovým průčelím s alegorickými reliéfy. Dům zaujme svojí věží - hvězdárnou. Od roku 1973 v něm sídlí Muzeum loutkářských kultur.

Muzeum barokních soch
Nachází se v kostele sv. Josefa, který byl součástí kapucínského kláštera. Exponáty muzea tvoří kamenné sochy a dřevěné plastiky špičkové kvality, které reprezentativně zastupují fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Najdete v něm díla např. J. P. Čechpauera, I. Rohrbacha, B. Matyáše Brauna, M. Brokofa aj.

Pohled na Muzeum barokních soch

Komplex muzejních budov
Objekt tzv. Muzea (tvoří dvě budovy: novorenesanční a novobarokní) byl postaven podle architekta J. Vejrycha. Novorenesanční budova sloužila původně potřebám Průmyslového muzea pro východní Čechy, dnes tu najdete Regionální muzeum. Novobarokní objekt je také využíván k pořádání kulturních a společenských akcí. Nad průčelním štítem budovy je umístěna socha bohyně Pallas Athény od A. Poppa. Součástí budovy jsou i dvě památkově chráněná gotická kamenná ostění.

Modrá osa
Prohlídková trasa vede kolem chrudimského vodního náhona, na který byly v minulosti napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny. Najdete na ní devět zastavení s informačními tabulemi. Na těch se dozvíte zajímavosti o daném úseku náhona ale i o jeho okolí. Procházka začíná u budovy Regionálního muzea a končí u zimního stadionu.

Chrudim

Městské opevnění
Bylo vybudováno pravděpodobně záhy po založení středověkého města. Hradby pocházejí ze 13. století, písemně jsou doloženy od poloviny 14. století. Na vybudování byly použity místní opuky a zčásti škrovádský pískovec. Nejmladším prvkem je bašta Prachárna v severovýchodním nároží městského opevnění (stojí v dnešních Klášterních zahradách). Byla postavena roku 1435 a určena pro obranu palnými zbraněmi.

Můžete také soutěžit o zajímavé ceny, včetně publikace “Královny a jejich věnná města”. Abyste některou z cen získali, stačí odpovědět správně alespoň na pět otázek, které uslyšíte každou neděli po odvysílání pořadu. Odpovědi posílejte buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, PSČ 500 02 Hradec Králové nebo elektronicky na adresu hradec@rozhlas.cz

A teď už pátá soutěžní otázka k pořadu z věnného města Chrudimi. Která světově uznávaná pěvkyně, rodačka z Medlešic - dnes součásti Chrudimi - je za hudebním Festivalem Zlatá Pecka, který uspořádají na přelomu srpna a září v Chrudimi už podruhé? 

Příští neděli vás Petr Voldán v pokračování letního putování po Královských věnných městech pozve do Vysokého Mýta.

V seriálu dokumentů na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vám postupně přiblížíme historii i současný život devíti věnných měst českých královen. 

autoři: Milan Baják , pvo
Spustit audio

Nejnovější zprávy

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.