Za poklady královských věnných měst putoval Petr Voldán

Čtvercový půdorys Nového Bydžova je unikátní ukázkou středověkého urbanismu

Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům, která při svých toulkách českou krajinou rozhodně nemůžete vynechat. 

Po návštěvě Trutnova se tentokrát podíváme do Nového Bydžova. Z tohoto Královského věnného města putovali na hradní stoly raci. Ale v celém Bydžově se mi podařilo vypátrat jen raka kovového. V jedné z kanceláří budovy Městského úřadu.

Nicméně místní Muzeum ukrývá pozoruhodných exponátů nepřeberně. Od originálních děl takových mistrů jako je Jan Zrzavý, Václav Špála nebo Stanislav Hudeček a dalších, přes vzácné památky církevní nebo ojedinělou husitskou houfnici - jedinou v českých muzejních sbírkách, až po práce současných umělců.

Už samotná budova, ve které muzeum sídlí - secesní klenot na Masarykově náměstí, dílo stavitele J. Vejrycha, stojí za pozornost. S vedoucím muzea Janem Kohoutem jsme dům prošli skrz naskrz. Musím konstatovat - a snažím se to ukázat i v rozhlasovém pořadu - že mne expozice překvapila. Konkrétně třeba i tématy, kterými se jinde chlubit nemohou.

Vidět památky na počátek studentských slavností - merend, kterými byl Nový Bydžov proslaven v celé zemi a na které se sjížděla do města spousta významných osobností (Jirásek, Němcová), nebo se seznámit s podrobnostmi expedic polárníka Václava Vojtěcha, to všechno stojí za výlet do zajimavého města.

Náměstí v Novém Bydžově

A co teprve, když jsme se vydali s rozhlasovým mikrofonem za atmosférou věže kostela sv. Vavřince a měli jsme z výšky tŕiceti metrů jako na dlani unikátní centrum Nového Bydžova.

Čtvercové, geometricky pravidelné a proto ojedinělé. Navíc i jeden z prvních kruhových objezdů u nás.

Královské město byla založeno na pravidelné geometrické osnově, která se dochovala dodnes. Téměř čtvercové náměstí křižují hlavní ulice ve směru světových stran (s mírnou odchylkou 2°) a do každého rohu náměstí směřují dvojice k sobě těměř kolmých uliček. Pravidelně jsou vyměřeny i jednotlivé uliční bloky. Pravidelný půdorys byl ve středověku uzavřen tzv. velkým čvercem na předměstích.

Podmanivý pocit se mne pak zmocnil na třetím nejstarším židovském hřbitově u nás. Jen originalita některých nahrobků se pro rozhlas špatně popisuje.

Tak jako zážitek, který mi připravili ve Státním archivu v Hradci králové, kde mi ukázali jednu z nejcennějšich památek nejen Nového Bydžova, ale i celostátního významu. Mohl jsem si - v rukavicích pochopitelně - opatrně prolistovat pergamenové listy Knihy svědomí.

Pergamenové listy Knihy svědomí

To všechno a ješťe i mnohem víc jsem se snažil vtěsnat do dalšího pokračovaní pořadů o Královských věnných městech z Nového Bydžova.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou, která vedle městských dominant chrání především pravidelný půdorys města patřící k nejcennějším ukázkám středověkého urbanismu.

Děkanský kostel sv. Vavřince
Pochází z počátku 14. století a původně byl zasvěcen Matce Boží. Gotická trojlodní stavba s křížovými klenbami je doplněna hranolovitou věží, dvěma předsíněmi a barokní sakristií. Hlavní oltář zdobí obrazy Jana Jiřího Heinsche - Umučení sv. Vavřince a Korunování Panny Marie (z roku 1683), levý boční oltář socha Piety od F. Morávka (z roku 1756), pravý boční novogotický oltář je z roku 1882. Ze staršího mobiliáře vynikají kované gotické dveře do podvěží a cínová křtitelnice z roku 1489. Ve věži jsou tři zvony - Václav (1507), Median (1574) a Vavřinec (1999).

Nový Bydžov z ptačí perspektivy

Starý židovský hřbitov
Byl založen v roce 1520 v jižní části za hradbami města a pohřbívalo se tu až do roku 1885. Na ploše o rozloze přes půl hektaru se nachází přes 1480 náhrobků. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1577. Početně převažují pískovcové náhrobky z 2. poloviny 17. století a z 18. století. Mezi několika mramorovými náhrobky vyniká náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině). Objevují se tu i náhrobky s novogotickými prvky a různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami. Po pražském a kolínském hřbitově je tento novobydžovský třetím nejstarším v Čechách.

Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově

Kostel sv. Jakuba Většího na Metličanech
Původně raně gotický kamenný kostel stejného zasvěcení stál na návrší už od konce 13. století. Barokní kostel z let 1768-1775 byl postaven královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem, snad s použitím starších plánů pražského architekta K. I. Dientzenhofera. Podélná jednolodní neorientovaná stavba v hlavní lodi s polovalenými klenbami a v kněžišti s kopulí připomíná barokní styl, věž a průčelí už mají prvky klasicistní. Po rozsáhlé rekonstrukci zde vznikla Galerie u sv. Jakuba.

Radnice
Novogotická stavba podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči z let 1863-1865 stojí na místě původní renesanční radnice a vedlejšího Hruškovského domu. Střední část radnice zaujímá velká zasedací síň vyzdobená nábytkem od J. Žabky, malbami L. Nejedlého a bustami M. J. Husa a Jana Žižky z Trocnova od J. Bartha. Tento sochař je také autorem velkých pískovcových soch ve výklencích v průčelí radnice - Karla IV. a Jiříka Poděbradského z roku 1890. Při vchodu do radnice byly opět osazeny pamětní desky T. G. Masaryka a Edvarda Beneše od K. Samohrda, zničené za minulého režimu. V přízemí radnice vlevo je obřadní síň.

Nový Bydžov z ptačí perspektivy

Můžete také soutěžit o zajímavé ceny, včetně publikace “Královny a jejich věnná města”. Abyste některou z cen získali, stačí odpovědět správně alespoň na pět otázek, které uslyšíte každou neděli po odvysílání pořadu. Odpovědi posílejte buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, PSČ 500 02 Hradec Králové nebo elektronicky na adresu hradec@rozhlas.cz

A teď už čtvrtá soutěžní otázka k pořadu z věnného města Nového Bydžova. Jak se jmenuje jedna z nejcennějších památek nejen Nového Bydžova - druhá nejstarší městská kniha v českých zemích a ze soudních knih dokonce vůbec nejstarší? 

Příští neděli vás Petr Voldán v pokračování letního putování po Královských věnných městech pozve do Chrudimi.

V seriálu dokumentů na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vám postupně přiblížíme historii i současný život devíti věnných měst českých královen. 

autoři: Milan Baják , pvo
Spustit audio

Nejnovější zprávy

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka