VIDEO: Dekontaminace záchranářů po ošetření pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19

27. březen 2020

Pokud výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby ošetřuje pacienta s prokázaným onemocněním COVID-19, jeho předáním ve zdravotnickém zařízení to zdaleka nekončí. Rozjíždí se kolotoč činností, díky kterému je zabezpečeno, že zasahující záchranáři budou dekontaminováni a sanitka vydezinfikována. 

Mnoho hodin společných výcviků všechny naučilo zvládnout celou operaci rychle a efektivně.

Čtěte také

Přesto zejména proces dezinfekce pacientského prostoru sanitky prostřednictvím speciálního přístroje znamená, že posádka minimálně hodinu a půl chybí v u pacientů v terénu.

V méně závažných případech se používají jedonudšší metody dekontaminace, u kterých nemusí být přítomnost hasičů nutná.

V případě požadavku na plnohodnotnou dekontaminaci zdravotnických záchranářů a sanitky ZZS vyjíždí z centrální hradecké stanice jednotka složená z minimálního počtu 4 až 6 hasičů. V blízkosti Fakultní nemocnice Hradec Králové bylo zřízeno provizorní dekontaminační stanoviště, na které v případě vyhlášení poplachu jede jedna cisternová automobilová stříkačka a měřicí vůz.

Jak probíhá dekontaminace ZZS po ošetření pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19?

Hasiči připraví před příjezdem sanitky prostor pro dekontaminaci, kde je vymezena nebezpečná zóna, nástupní prostor a prostor pro svlékání osobních ochranných prostředků (OOP).

Jeden člověk z jednotky připravuje speciální přístroj na dezinfekci prostor sanitky. Při dekontaminaci musí být hasiči důslední a vždy myslet na to, že je třeba vyčistit všechny prostory, které mohly být kontaminovány. Jde hlavně o kliky a madla ve vozidle, prahy, volant atd.

Čtěte také

Samotná dekontaminace posádky je již díky několikaletým zkušenostem a spolupráci mezi hasičským záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou nacvičena. Jeden až dva hasiči provádí nános dekontaminačního činidla (persteril 4% a 0,4% na pokožku).

Po důkladné dekontaminaci dochází k svlékání OOP za pomoci a instrukcí hasičů a dohlížejícího záchranáře. Celý proces je časově a organizačně velmi náročný. Jednotky vždy postupují dle metodických pomůcek, jakými jsou např. bojový řád, či soubor typových činností.

S přibývajícím počtem podezření na výskyt onemocnění se i další centrální stanice v okresech setkávají s nutností dekontaminovat posádky ZZS v oblastních zařízeních. Zde je postup obdobný, jen prostory k dekontaminaci se hledají mnohem obtížněji.

Jak probíhá dekontaminace ZZS po ošetření pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19?
autor: baj | zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

Související

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?