Ve Dvoře Králové se rozloučí s pěti nosorožci a otevřou nový most v safari

30. duben 2019 10:11

Ve dvorském safari parku se ve středu 1. května uskuteční slavnostní otevření nového mostu v safari a zároveň rozloučení s nosorožci, kteří se letos na konci června vydají do národního parku Akagera ve Rwandě. Šťastnou cestu jim přijde popřát herec Ondřej Vetchý, jenž se stal kmotrem právě jednoho z nich, a to samice Jasmíny, kterou v roce 2010 slavnostně pojmenoval.

Pro návrat do volné přírody byli vybráni tři nosorožci ze Dvora Králové a další dva z jiných evropských zahrad. Pětice se od prosince připravuje na cestu pohromadě přímo v safari parku. Loučení proběhne u výběhu samice Jasmíny v 11 hodin v pěším safari za dřevěnou lávkou u občerstvení Kifaru.

Slavnostní otevření nového mostu v Africkém safari začne už v 9 hodin.

V příštích měsících bude ze Safari Parku Dvůr Králové do národního parku Akagera ve Rwandě převezeno pět nosorožců černých.

Safari Park Dvůr Králové připravil nové vzdělávací programy pro rwandský národní park

Ještě před transportem nosorožců se dvorský safari park zapojil do práce s místními komunitami a jeho zástupci přímo ve Rwandě připravili nový vzdělávací program pro školní děti a navrhli kompletní vybavení vzdělávacího centra parku.

Rwanda, kam přesídlí nosorožci ze Dvora Králové, má environmentální vzdělávací centrum pro děti

Environmentální vzdělávací centrum pro děti ve Rwandě

Safari Park Dvůr Králové se podílí na vzniku vzdělávacích programů, kterými za rok projde 2 000 dětí z okolí Národního parku Akagera. Právě v Akageře, kde se rwandské děti učí, jak vypadá správné soužití lidské společnosti a přírody, získají v létě nosorožci z Podkrkonoší svůj nový domov. Markéta Grúňová o tom všem vyprávěla redaktorce Daně Voňkové.

„Za vymíráním ohrožených druhů zvířat stojí zejména ztráta území, kde tato zvířata žijí nebo jím migrují. Tyto oblasti ustupují tlaku neustále se rozrůstající lidské populace, a tak často dochází ke konfliktu mezi zvířaty a lidmi, na který bohužel doplácejí obě strany,“ říká Markéta Grúňová, jež má ve dvorském safari parku na starosti vzdělávání a vedla tým, který ve Rwandě pracoval.

„Během šesti týdnů strávených ve Rwandě se nám podařilo vytvořit vzdělávací program, který zahrnuje práci s dětmi jak ve škole, tak přímo v národním parku, vypracovat vzdělávací materiály, vybavit vzdělávací centrum a zaškolit pracovníky parku. Plánujeme, že by letos mělo programy projít okolo 1800 dětí,“ popisuje Markéta Grúňová.

Safari Park Dvůr Králové se rozloučí s pěticí nosorožců

Způsob, jak efektivně vzdělávat místní děti i dospělé, byl jedním z témat diskutovaných už při přípravách transportu nosorožců.

Pět nosorožců ze tří evropských zoo se ve Dvoře Králové připravuje na cestu do africké Rwandy

Nosorožci v Safari Parku Dvůr Králové

Dnes se v Safari Parku Dvůr Králové vypravíme za černými nosorožci. Pět z nich se brzy stane hrdiny z projektu záchrany vzácných zvířat v jejich původní domovině. 

„Vedení parku Akagera si uvědomuje, že je třeba co nejvíce pracovat s komunitami žijícími v jeho okolí tak, aby toto místo vnímaly jako přidanou hodnotu, nikoli jako překážku jejich zemědělských a pasteveckých aktivit. To je hlavním klíčem k tomu, jak zajistit zvířatům v parku větší bezpečí,“ říká Markéta Grúňová.

V přírodě jsou nosorožci černí s populací čítající okolo 5500 zvířat kriticky ohroženým druhem.

„V 70. letech minulého století se po akagerských savanách prohánělo okolo 50 nosorožců černých. Do roku 2007 byli však všichni vyhubeni. O deset let později se novému vedení parku podařilo získat 18 nosorožců z Jihoafrické republiky a letos tam dopravíme dalších pět,“ přidává Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů dvorského safari parku.

autor: baj | zdroj: Safari Park Dvůr Králové
Spustit audio

Související