Václav Souček: Drobný rozdíl

13. březen 2018
03543424.jpeg

Při pohledu na projevy neklidu u nás i na Slovensku se jeví takový demonstrativní zábor jako drobná provokace, navzdory účasti policie a zájmu médií. Jeden z titulků novin minulého týdne zněl: „Squateři si musí obsazení Šatovky odpracovat“. Šatovka = vybydlená a opuštěná usedlost v Šáreckém údolí, nicméně majetek někomu náležející. 

Zákon je zákon, přestupek je přestupek, a trest je trest. Definicí pojmů by úvaha mohla skončit, ale pod kacířskou čepicí neodbytně doutná myšlenka, jestli by takové vniknutí do zchátralých nemovitostí nemělo být jurisdikcí zároveň považováno za „veřejně prospěšné práce“, k nimž byla parta provokatérů odsouzena.

Rozdíl mezi obsazením devastovaných majetků a početné lidové demonstraci proti jiným zřejmým nekalostem se jeví jako minimální. Dost možná způsobil, že rozsudek soudu v tomto případu zatím nenabyl právní moci.