V unikátním ptačím parku v Josefově u Jaroměře mají nové tůně přilákat další druhy živočichů

14. červen 2020 09:49

V ptačím parku v Josefově u Jaroměře se ekologové chystají vyhloubit nové tůně. Chtějí tím zlepšit zadržování vody v krajině a také vytvořit podmínky pro hnízdění dalších ptáků a živočichů. Podrobnosti zjišťovala reportérka Jana Házová.

Tůně, které v ptačím parku už jsou, se podařilo vytvořit během jeho čtrnáctileté existence.

Čtěte také

Za tu dobu ornitologové a ekologové vybudovali dvacet menších a také několik větších tůní o rozloze přibližně dva hektary.

To ale podle ornitologa Břeňka Michálka stále nestačí.
„V krajině je zásadní, aby živočichové a rostliny nacházeli tůně různých rozměrů a hlobek. To podmiňuje druhovou rozmanitost, druhové bohatství".

Jak potvrzuje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, jedním z důvodů vzniku nových vodních ploch na území josefovských luk je nalákání nových druhů ptáků do naší krajiny.

Ptačí park Josefovské louky je pravděpodobně největší projekt obnovy mokřadů u nás

„Máme takový sen, že bychom tady objevili třeba kolihy velké. Skutečně majestátní pták, který dnes už z našeho území úplně vymizel. Právě pro nedostatek prostoru. A když se ten ptačí park podaří udělat opravdu takový, jaký jsme ho plánovali, tak by to mohlo kolihu nebo třeba břehouše přiláhat a poskytnout jim prostor k životu."

Čtěte také

S výskytem dalších druhů živočichů úzce souvisí dostatek přirozené vodní plochy. Ta podle Zdeňka Vermouzka v naší krajině ale kriticky chybí.

„Voda nám z krajiny zmizela. V uplynulých 40 či 50 letech se masivně odvodňovalo. Víme, že celá země je poddolována melioracemi, které odvádějí vodu z povrchu. Aby na lukách nestála voda, aby se na polích nevytvářela kola mokřadů. Ale to je přesně to, co příroda potřebuje. Co potřebují zvířata a rostliny, které jsou na tohle přirozené prostředí vázané."

Ptačí park Josefovské louky
je soukromá nevládní „rezervace“ zaměřená na ochranu ptáků na loukách v nivě Metuje u Josefova v okrese Náchod. Obnovený sto let starý závlahový systém, který fungoval na Metuji na začátku 20. století, zadržováním vody na Josefovských loukách pomáhá předejít povodním na toku Metuje a Labe.

Plánované nové tůně v ptačím parku v Josefově u Jaroměře nebudou příliš velké, ale bude jich větší množství. Jejich konečný počet je zatím v jednání.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související