„V pracovní smlouvě nemám uvedenu mzdu. Je to v pořádku?“ Poradí vám JUDr. Jaromír Zrutský

26. únor 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jaké jsou nejčastější problémy a dotazy v oblasti pracovního práva? (ilustrační foto)

Ano, pracovní smlouva nemusí nutně obsahovat ustanovení o mzdě. Výše mzdy může být stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo dodatečným písemným sdělením ze strany zaměstnavatele.

JUDr. Jaromír Zrutský v naší radioporadně na téma: nejčastější problémy a dotazy v oblasti pracovního práva.

Čtěte také

Chci změnit zaměstnání, ale můj současný zaměstnavatel nechce uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru. Jak mám postupovat?
Pokud nejsou splněny podmínky pro okamžité zrušení pracovní poměru, může zaměstnanec dát zaměstnavateli písemnou výpověď z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, činí výpovědní doba 2 měsíce. Po uplynutí výpovědní doby může zaměstnanec nastoupit k novému zaměstnavateli.

Potřebuji si dojít k lékaři, ale zaměstnavatel mě nechce pustit. Co mám dělat?
Vyšetření zdravotního stavu představuje tzv. důležitou osobní překážku v práci a je právem každého zaměstnance. Zaměstnanec má právo na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu potřebnou na cestu k lékaři a vyšetření. Při splnění zákonných podmínek lze žádat i náhradu mzdy.

JUDr. Jaromír Zrutský ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Zaměstnavatel chce, abych začal dělat práce, které nemám v pracovní smlouvě. Musím jej poslechnout a dělat tyto jiné práce?
Zaměstnavatel může po zaměstnanci vyžadovat pouze takovou práci, která je uvedena v pracovní smlouvě. Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou na změně pracovní náplně, může zaměstnavatel nařídit výkon jiné práce jen při splnění podmínek stanovených zákonem.

Pokud není naplněn zákonným předpoklad převedení na jinou práci, nemusí zaměstnanec vykonávat bez svého souhlasu novou práci a nemusí podepisovat dodatky k pracovní smlouvě.

Čtěte také

Dostal jsem výpověď z pracovního poměru od zaměstnavatele. Můžu se nějak bránit?
Pokud má zaměstnanec za to, že rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné, resp. k podání výpovědi nebyly splněny zákonné podmínky, může tuto skutečnost uplatnit u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázáním.

Mám v pracovní smlouvě zkušební dobu 5 měsíců. Je to v pořádku?
Ne, zkušební doba nesmí být delší než tři měsíce. Lze ji zkrátit, ale nelze ji prodloužit.

Dohodl jsem se se svým zaměstnancem, že nemám již zítra chodit do práce. Nepodepsali jsme si žádný papír. Je to v pořádku?
Ne, protože dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. V případě ústního rozvázání pracovního poměru se k takové dohodě nepřihlíží a pracovní poměr nadále trvá.

Může mi zaměstnavatel nařídit přesčasy? Existuje ze zákona nárok na volno pro činnost v odborech? Mám povinnost navštěvovat závodního lékaře, když mám svého obvodního? Musím respektovat nošení firmeního oblečení, i když mi nevyhovuje? Mohu za to být sankciován? Jak je to s čerpáním dovolené a může mě zaměstnavatel z dovolené odvolat?

Celou radioporadnu s JUDr. Jaromírem Zrutským si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související