V Náchodě slouží zdravotníkům desítky kilometrů dlouhá spletitá síť unikátní potrubní pošty

12. září 2021 08:30

Potrubní pošta je stále nezbytnou součástí chodu našich nemocnic. Jde o dopravní systém, kterým jsou pneumaticky dopravovány zásilky v pouzdrech. Například v Náchodě spletitá síť dlouhá desítky kilometrů propojuje i budovy vzdálené stovky metrů. Speciálními patronami nejčastěji putují laboratorní vzorky, někdy i dokumenty. 

„Máme tady šest linek a když to jde z linky na linku, tak to vždy musí přes karusel," říká Vladimír Kapucian, který má mimo jiné i strojovnu potrubní pošty v náchodské nemocnici na starosti.
„To je hlavní počítač, takový mozek, který to řídí. Všechny patrony máme očipované a můžeme je sledovat kudy právě cestují."

Čtěte také

Na monitoru počítače je vidět cesta každé putující patrony.
„Teď právě vidíme, že jedna jde z OKB a směřuje do odběrové místnosti. Je možné přesně sledovat, odkud a kam patrona jde, v kolik odešla, za jak dlouho dorazila na místo a její číslo. Protože každá patrona má svůj unikátní čip díky kterému je možnost ji pozorovat."

Vladimír Kapucian také vysvětluje, kdy naposledy potrubní pošta nefungovala a co se potom vlastně dělo.
„Je to asi měsíc, co tahle služba nefungovala tři dny. V takovém případě využíváme dopravní záchrannou službu, která patrony převáží."

V Náchodě slouží zdravotníkům desítky kilometrů dlouhá spletitá síť unikátní potrubní pošty

Každou patronu je nutné zkontrolovat poté, co se nacestuje 600 kilometrů. Musí se prověřit a teprve pak je možné ji znovu pustit do oběhu.
„Někdy patrona urazí vzdálenost 600 kilometrů za pouhý týden. Na obrazovce vidím tabulku, jsou na ní konkrétní údaje a ukazuje mi to patrony, které už mají tento limit překročen a nepůjdou odeslat. Dostanou se sem a já je musím přečipovat, zkontrolovat, případně vyměnit kroužky. Aby bylo vše v pořádku."

Čtěte také

Byť by se mohlo zdát, že potrubní pošta, která se začala používat ve světě v 19. století, je dnes už zastaralou technikou, tak se zdá, že je naopak naprosto nezbytná pro chod nemocnice. A svědčí o tom také to, že se využívá i v novém areálu. Potvrzuje náměstek náchodské nemocnice Miroslav Bůžek.

„Jednoznačně. Využití potrubní pošty má v moderní nemocnici nenahraditelné místo. Je nezastupitelná, ať už v posílání dokumentů, vzorků či drobných předmětů, nebo do budoucna třeba i léků na jednotlivá oddělení pro konkrétní pacienty."

Každý den tak v náchodské nemocnici putuje potrubní poštou zhruba 600 nebo 700 patron. Nejdelší cesta trvá 2 minuty a 50 vteřin.

Spustit audio

Související