V Malých Svatoňovicích mají expozici hornictví. Je výjimečná tím, že se nachází pod širým nebem

24. červen 2019 10:02

Unikátní terénní expozici důlních strojů najdete v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku. Neobvyklá je především tím, že stojí na zaniklé venkovní kolejové drážce. Na staré železné vozíky a hornické stroje tedy svítí přímé slunce, prší a v zimě zapadnou sněhem. V jakém jsou stavu? A co zahrnuje péče o takové exponáty? 

Se zakladatelem a správcem expozice Miroslavem Novotným se u kolejiště v Malých Svatoňovicích sešla reportérka Jana Házová.

Zdejší region má velmi bohatou důlní historii. Člověk by se proto neměl divit, že po ní zůstaly nějaké památky. Jako například tady.

Doly Jan, Julie a Bohumír. Stopy hornictví východních Čech najdete v Žacléři a v měděném dole

Snímek areálu Hornického skanzenu v Žacléři

Hornický skanzen Žacléř a areál dolu Jan Šverma jsou poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. 

„Stojíme na zaniklé dráze. Nejdříve koňské, posléze parní a nakonec elektrické, která byla zrušena v roce 1983. Těmito místy projížděly vagónky na nádraží v Malých Svatoňovicích. Jedná se o úzkokolejku, je tady rozchod 650 milimetrů, což tu bylo běžné. A támhle stojí huntík, který tudy jezdíval," vysvětluje Miroslav Novotný.

Expozice se nachází pod širým nebem a jedinou ochranu, kterou mohou exponáty mít, tak je od blízkých stromů. To asi není úplně jednoduché, udržovat venku takové věci?

„Jednoduché to jistě není. Ale díky vstřícnému jednání pana starosty Provazníka nám to pomáhají udržovat tím stylem, že tady posečou trávu a udržují pořádek. Co se týče vlastní údržby strojů a báňského zařízení, tak to zařizujeme my," říká Miroslav Novotný.

Unikátní terénní expozici důlních strojů najdete v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku

A vzápětí doplňuje: „Například tento vůz na dopravu mužstva jsme repasovali zhruba před čtyřmi lety. Je natřený a uvnitř jsou dřevěná sedátka. Tady se zabaví nejen děti, ale i mladí tady pod stříškou randívají."

Místní říkají Horní město, vesnická památková zóna v Radvanicích ale připomíná spíš skanzen

V horní části Radvanic na Trutnovsku je vesnická památková zóna

V horní části Radvanic na Trutnovsku je vesnická památková zóna. Jde o soubor starých hornických obydlí, která se zachovala v téměř původním stavu. V jednom z nich dokonce žije bývalý horník a právě za ním se vypravila reportérka Jana Házová. 

Ovšem dřevěné části exponátů musí pod oblohou trpět. Co s tím?
„Je v jednání, aby expozice byla zařazena mezi kulturní památky. Abychom mohli dosáhnout také na nějaký grant. Aby nám také na to někdo konečně dal nějakou korunu. Exponáty, které jsou zasaženy korozí, bychom nechali opískovat, natřeli bychom je a zase dali zpátky na místo. Což například u onoho zmiňovaného vozu na dopravu mužstva představovalo asi 40 tisíc. U vozíku to odhaduji na 10 tisíc."

„Exponátů tady máme celkem 17. A vozíky jsou tu tři. Jsou historické. Je popsáno, kdy zde byly provozovány. Nýtovaný je úplně nejstarší. Na tom je vidět i letopočet 1903," dodává Miroslav Novotný.

Bez ohledu na to, jestli se podaří sbírku zapsat na seznam národních kulturních památek, budou vozíky s největší korozí opraveny už letos v zimě.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související