V Hradci startuje projekt RE-USE. Smyslem je darovat věci k opětovnému použití a snížit odpad

1. červenec 2020 10:31

Od 1. července začíná v Hradci Králové fungovat nový projekt RE-USE, jehož smyslem je opětovné použití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Ve sběrném dvoře Bratří Štefanů vzniklo místo, kam mohou lidé darovat věci k opětovnému užití. Ty pak může za malou částku koupit někdo jiný. 

Čtěte také

Za vybrané peníze chystají Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Druhé sběrné místo vznikne v průběhu léta ve sběrném dvoře Na Brně. Na projektu také spolupracují Hradecké služby.

„K uvedení do provozu dvou sběrných míst v podobě menších domků jsme použili finance ve výši sto tisíc korun, které jsme vyhráli v soutěži o nejlepší kontejner na elektroodpad od společnosti Asekol," říká náměstek primátora pro životní prostředí Martin Hanousek zvolený za Změna pro Hradec a Zelení.

Jedním z kroků podpory recyklace je zavedení projektu re-use, tedy možnosti „znovupoužití".

Čtěte také

„Vytvořili jsme dva tzv. re-use pointy ve sběrných dvorech. Od dnešního dne je v provozu ten v SD Bratří Štefanů, během léta se chystáme zprovoznit ještě druhý Na Brně. Lidé sem mohou věnovat předměty pro opětovné užití, například drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky nebo třeba sportovní vybavení. Vybrané peníze budou následně určeny k výsadbě nových stromů na městských pozemcích. Celkově systémem re-use dojde k minimalizaci množství vznikajícího odpadu," doplňuje Martin Hanousek.

Na projektu se spolu s městem podílí také Hradecké služby a společnost Městské lesy. Město poskytlo prostory vybraných sběrných dvorů a zajistilo vhodné prostory k vystavení darovaného zboží.

Hradecké služby zajistily vhodný personál k obsluze RE-USE POINTu, provozní řád a instalaci uzamykatelných domků. Městské lesy se pak postarají o vyhlášení veřejné sbírky a její plnění, v rámci kterého dojde k nové výsadbě nových stromů v Hradci Králové.

autor: baj | zdroj: Magistrát města Hradec Králové
Spustit audio

Související