Tyršův most, klíčová stavba Jaroměře, získá po rekonstrukci původní historický vzhled i vybavení

20. květen 2018 11:35

Řidiči, kteří to v posledních týdnech zkusili, vědí, že dostat se v současné době autem na jaroměřské historické náměstí je skutečně dobrodružství. Tyršův most - spojující části města na protilehlých březích Labe - je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen. 

A právě o něm si redaktorka Romana Pacáková chtěla popovídat s Ing. Jiřím Mikulkou z odboru majetku města Jaroměř, který má tuto rozsáhlou akci na starost. V jeho doprovodu směla "překonat" bezpečnostní ohrazení a vstoupit přímo na staveniště. 

Ačkoliv je Tyršův most v době rekonstrukce zcela uzavřen pro veškerý provoz i pro pěší, je zajímavé postupující práce z bezpečné vzdálenosti sledovat. Podél mostu vznikly po obou stranách například speciální lávky, které slouží k dočasnému přeložení všech inženýrských sítí vedených tělesem mostu.

Technicky velmi zajímavé je také řešení lešení. Aby se dělníci dostali k mostní konstrukci zespodu, bylo na mostě zavěšeno a spuštěno speciální lešení, které visí nad hladinou Labe.

Tyršův most přes Labe je jednou z klíčových staveb, která dělá Jaroměř Jaroměří. V místech, kde dnes stojí, býval kdysi v řece brod. Později byl na tomto místě postaven dřevěný most opatřený krovem se šindelovou střechou. Když zchátral, byl na jeho místě postaven v roce 1831 tzv. Řetězový most, který byl svojí mohutností určitou dominantou při vstupu do náměstí.

Pohled na západní stranu náměstí a řetězový most

Když i ten dosloužil, byl v roce 1884 nahrazen novým tzv. Erárním mostem, který byl už tvořen příhradovými ocelovými horními oblouky s dolní mostovkou a oboustrannými chodníky. Tento most sloužil až do roku 1932, kdy byl z důvodu narůstající dopravy zbourán a nahrazen nynějším mostem Dr. Miroslava Tyrše. Dokud v Jaroměři ještě nebyl stávající průtah městem, sloužil k převedení veškeré dopravy přes Labe z Hradec Králové směrem na Náchod a do Polska.

Historický význam Tyršova mostu potvrzuje i skutečnost, že je tento most zapsán jako nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Z hlediska konstrukčního systému je nosná konstrukce mostu tvořena segmentovou klenbou ze železobetonu, nad níž je výplň ze škvárového betonu. Jedná se o most s horní mostovkou, kde čelní zdi jsou z lomového kamene s kvádrovým obkladem.

Ing. Jiří Mikulka z MÚ Jaroměř

Tyršův most má ovšem ještě další význam, jeho konstrukcí vedou přes řeku všechny důležité inženýrské sítě z jedné části města do druhé - vodovodní potrubí, elektrické vedení včetně veřejného osvětlení, kompletní sít sdělovacího vedení, kabelová televize a na mostě je také zavěšeno plynovodní potrubí.

Rekonstrukce Tyršova mostu je velmi důkladnou, náročnou a nákladnou akcí. Po sejmutí mostního svršku a vybavení, bude vybrán i zásyp železobetonové klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce, obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení.

Cílem této rekonstrukce není jen zabezpečit užitnou hodnotu mostu, ale také zachovat, a kde je třeba i obnovit, jeho původní historický vzhled a vybavení. Proto práce probíhají v úzké spolupráci s památkáři. Například nová vozovka a chodníky budou vydlážděny žulovými kostkami podle původního vzhledu dle dochovaných archivních materiálů.

Předchůdce Tyršova mostu v Jaroměři

Svou práci při rekonstrukci Tyršova mostu vykonává také tým archeologů, protože lze předpokládat, že zejména při odhalení předmostí mohou být nalezeny i zbytky původního řetězového mostu.

Tyršův most byl dán do užívání 28. října 1932 - tedy v den výročí založení Československa. Jeho rekonstrukce by podle plánu měla být dokončena také do konce měsíce října letošního roku. Kdyby se to podařilo, byl by to pěkný dárek městu ke stému výročí státu.

Do té doby se autem na náměstí dostanete z ulice Na Valech, kde jsou umístěny semafory, aby doprava byla co nejméně problémová.

Stavební práce na Tyršově mostě
autoři: Milan Baják , jou
Spustit audio

Související