Technické služby města Hradce Králové vítězem soutěže Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

13. říjen 2022

Naše společnost stárne. Na druhou stranu je ale také mnoho seniorů, kteří chtějí dál pracovat a nechce se jim odejít do důchodu. A existuje dokonce soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Letos tohle ocenění v našem kraji získaly Technické služby města Hradce Králové.

Našimi hosty jsou ředitel Technických služeb Hradce Králové Tomáš Pospíšil a také Jana Hanušová z Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. A soutěž Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ si tak trochu představíme.

Tomáš Pospíšil a Jana Hanušová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Pane řediteli, gratulujeme k vítězství v prvním ročníku této soutěže. Jste asi pyšný, ne?
Tomáš Pospíšil: Je to tak. A poděkování patří všem pracovníkům, díky kterým máme takovou strukturu zaměstnanců. Co se týče Technických služeb, tak v současné době zaměstnáváme 336 pracovníků, z čehož v kategorii 55+ je 25 žen a 102 mužů. Tedy struktura naší organizace je starší.

Rozhodli jsme se vyvrátit mýtus, který se mezi firmami a zaměstnavateli objevoval, že se lidé ve věku 55+ už nechtějí vzdělávat.
Jana Hanušová, Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje

Pojďme tedy soutěž představit.
Jana Hanušová: Letos jsme poprvé tuto soutěž vyhlásili ve spolupráci s našimi partnery, říkáme tomu Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. A v podstatě jsme se inspirovali jižními Čechami, kde už mají letos čtvrtý ročník. A ten důvod je, že náš kraj je nejstarší. V tuto chvíli máme přes 22 procent obyvatel kraje 65+ a bude to postupně ještě více. Takže jsme se rozhodli trošku vyvrátit mýtus, který se mezi firmami a zaměstnavateli objevoval, že se lidé ve věku 55+ už nechtějí vzdělávat, nemají tolik flexibility. Protože výzkumy ukazují, že zaměstnávat mladé je fajn, moderní technologie jdou dopředu, ale i starší člověk se chce měnit. Chceme ukázat, že jsou tu i zaměstnavatelé, kteří pracují se staršími lidmi, umí to, a že jsou pro ně tito pracovníci velmi důležití. Oni totiž mají zkušenosti a mají tedy co nabídnout.

Čtěte také

Kolik firem se do soutěže letos přihlásilo?
Jana Hanušová: Byl to první ročník, ale my nemáme jen jednoho vítěze, ale celkem tři. Protože jsme měli v soutěži hned tři kategorie. Přihlásilo se nám 18 firem z veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Tedy teoreticky příští rok se může přihlásit i Český rozhlas, pokud umí pracovat se zaměstnanci 55+. A měli jsme kategorie malá, střední a velká firma. A Technické služby jsou vítězem v kategorii velká firma.

Tak jak to je s těmi vašimi zkušenými zaměstnanci, pane řediteli?
Tomáš Pospíšil: Struktura naší organizace je taková, jaká je, samozřejmě se tam starší a zkušení pracovníci prolínají s těmi mladšími. Technické služby, jako příspěvková organizace města, mohou být zajímavé pro tyto pracovníky, protože v podstatě mají práci po celý rok. Náš záběr na celém území města je obrovský a soupis činností, které provádíme, je hodně dlouhý.

Co všechno máte na starosti?
Tomáš Pospíšil: V podstatě je to správa a údržba místních komunikací, údržba a úprava dopravního značení, zimní údržba, která hraje podstatnou roli, protože pracovníci, kteří v průběhu roku provádějí sezónní práce, sekají například trávu nebo sbírají listí, tak od listopadu do března podle zákona o pozemních komunikacích jsou připraveni reagovat na změnu klimatických podmínek a provádět zimní údržbu. Ať už to je údržba strojní za pomoci velkých vozidel nebo ruční údržba zastávek či přechodů pro chodce. Tito pracovníci tedy mají práci i v zimním období, což například mnohdy u privátních stavebních firem nebývá zvykem. Naši zaměstnanci chodí do práce v podstatě po celý rok.

Starší pracovníci jsou vůči firmě věrní a mohou dál předávat své zkušenosti. Předností je u nich také jakýsi klid a rozvaha.
Tomáš Pospíšil, ředitel Technických služeb města Hradce Králové

Paní Hanušová, proč právě Technické služby města Hradce Králové letos vyhrály?
Jana Hanušová: Úplně jednoduché to nebylo, protože každá firma musela vyplnit strukturovaný dotazník. My to máme rozděleno na dvě sekce, z nichž jedna měla zhruba třetinovou váhu. Ta se týkala toho, jestli mají firmy nějakou strategii. A druhá sekce se týkala opravdu práce s těmi zaměstnanci. Hodnotilo to pět hodnotitelů, našich partnerů, a na základě toho, která firma získala nejvíce bodů, tak zvítězila. A Technické služby získaly opravdu hodně bodů v části dovednosti práce se svými zaměstnanci. Dokáží přizpůsobovat pracovní pozice třeba zdravotním problémům, dokáží přesouvat své pracovníky na různé pozice, dokáží jim dávat i flexibilní formy zaměstnávání, dokáží je uvolňovat, je tam spousta benefitů.

Slavnostní ocenění vítězů soutěže Buďte inspirací 2022

Často se ti starší pracovníci věnují svým mladším kolegům, pomáhají jim a předávají své zkušenosti. Funguje to tak i u vás, pane řediteli?
Tomáš Pospíšil: Dá se to tak říct. Tito starší pracovníci jsou zkušení a vůči firmě věrní. Spousta z nich dokáže i kvalifikovaně obsluhovat drahé a odborné stroje. Tedy v případě nástupu mladého pracovníka, který samozřejmě musí podstoupit zaškolení, a mnoho hodin tráví právě se starším pracovníkem, který mu může předávat zkušenosti. Je tam odbornost a zkušenost, také jakýsi klid a rozvaha, protože naše stroje jsou opravdu někdy velmi drahé. A člověk, který je obsluhuje, musí projít kolečkem jakési praxe.

Čtěte také

Jaké práce teď na podzim zaměstnávají Technické služby města Hradce Králové? Všiml jsem si, že jste už vánočně vyzdobili most před rozhlasovou budovou. Není to brzy?
Tomáš Pospíšil: Technické služby v tomto období již začínají s vánoční výzdobou na území města. Samozřejmě jsme operativně připraveni reagovat, co se týče cen energií, ale plánujeme od první adventní neděle do Tří králů vánoční osvětlení nechat v provozu. V současné době již padá listí, takže stroje na sekání trávy se uzpůsobují ke sběru listí na území města. Neustále probíhají bloková čištění, probíhá oprava komunikací, v současné době to je již i příprava techniky na zimní údržbu. Vozidla se kontrolují, posypový materiál je dokoupen, smluvně máme zajištěny i dodavatelské firmy v případě většího spadu sněhu. V současné době probíhá i výzva na řezané vánoční stromy, které se každoročně umisťují na Velké a Masarykovo náměstí. V případě, že má někdo vhodný strom, může ho nabídnout nejen Technickým službám, ale městu Hradec Králové. Strom musí být dostupný pro jeřábovou techniku, pro nákladní vozidlo, které ho pak odváží. Rok od roku je těžší, sehnat krásný vánoční strom. Budeme velice rádi, když se nám někdo ozve. Určitě se na strom přijedeme podívat.

Jak dlouho trvá, než je Hradec Králové vánočně vyzdoben?
Tomáš Pospíšil: Je to tak, že do toho prvního adventu musí být vše hotovo a odzkoušeno. Ale pracovníci střediska veřejného osvětlení mají samozřejmě na starosti i jiné činnosti a dál pokračují ve své práci.

Bude i další ročník této zajímavé soutěže, paní Hanušová?
Jana Hanušová: Druhý ročník vyhlásíme na jaře roku 2023. Doufám, že se nám zase přihlásí spousta zajímavých subjektů z veřejného, neziskového i soukromého sektoru. A mohu jen dodat, že se vítězové mohou zase mohou těšit na zajímavé, originální dílo, kterým je chceme ocenit. V letošním roce jsme předávali originální cenu z rukou pedagogů a žáků Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králové. Obdobně tomu bude i příští rok.

Zleva: Jakub Schmidt, Tomáš Pospíšil a Jana Hanušová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Našimi hosty byli Jana Hanušová z Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje a Tomáš Pospíšil, ředitel Technických služeb města Hradce Králové, tedy letošní vítězné firmy v soutěži Společnost přátelská zaměstnávání 55+.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související