Staré odrůdy ovocných stromů se vracejí do Krkonoš. Na horách se objevují třešně nebo jabloně

30. listopad 2020 10:42

Správa Krkonošského národního parku vrací do krajiny nejvyšších českých hor ovocné sady. Objevují se v nich třeba nové třešně nebo jabloně. KRNAP je sází i na soukromých pozemcích. S odborníky správy parku - Ludmilou Harčaríkovou a Jakubem Fišerou - otevřela téma návratu ovocných stromů redaktorka Eliška Pilařová.

Čtěte také

Nejvýše položený sad v republice byl na Končinách nad Jabloncem nad Jizerou. I do takových výšek šly úžasné sady a úžasnými odrůdami. Všechno se vrací.

„Ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem v Holovousích vybíráme zejména staré a krajové odrůdy. Například k obnově staré třešňovky v Horním Maršově byly nové stromky dosázeny a ponechány i ty staré. Protože takový extenzivní sad svojí rozvolněností připomíná přechod mezi lesem a lučním ekosystémem. A vzniká nám zajímavý lesostepní charakter krajiny."

Čtěte také

Jakub Fišera hned ještě doplňuje.
„V krajině vždy velké ovocné stromy byly. Právě v tom ochranném pásmu národního parku mají ovocné stromy svůj velký význam. V letošním roce jsme spolupracovali s Okrašlovacím spolkem z Vrchlabí a doplnili jsme aleje. A abych si zažil vše, co káže papír, tak několik jabloní prošlo i mýma rukama. A budou třeba jednou sloužit mým vnoučatům."

Starých ovocných stromů v krajině ubývá, a proto v průběhu letošního podzimu Správa Krkonošského národního parku úspěšně pokračovala v podpoře výsadeb ovocných stromů do naší krajiny. V ochranném pásmu národního parku došlo k obnově extenzivního sadu ve Vítkovicích a k doplnění alejí v okolí města Vrchlabí.

Čtěte také

Vysázeno bylo 50 perspektivních mladých stromků zejména jabloní, ale též hrušní, slivoní či třešní.

Nové stromky budou mít vedle produkce chutných plodů i funkci záložní populace genofondu starých ovocných odrůd, které využívali naši předci už za první republiky.

Extenzivní ovocné sady a aleje v naší krajině mají významnou roli pro druhy živočichů a rostlin vyhledávající biotopy lesostepního charakteru, dotvářejí krajinný ráz a neméně důležitá je i jejich kulturní hodnota a rekreační využití.

V případě, že vlastníte pozemek na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, který je vhodný pro výsadbu stromů a máte zájem o vytvoření extenzivního sadu, aleje, remízu apod., budou odborníci Správy KRNAP rádi, pokud je budete kontaktovat na tlf: 499 456 728 nebo e-mailem: jfisera@krnap.cz

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související