SKLOLETÍ v hradeckém Muzeu východních Čech aneb oslava 100 let sklářské školy v Železném Brodě

17. červenec 2020

Ve spolupráci s první ryze českou sklářskou školou působící na našem území, a zároveň největší sklářskou školou v Evropě, připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové reprezentativní výběr děl mapující tvůrčí úsilí posledního desetiletí doplněné ukázkami skla z období první republiky. 

Vystavené umělecké artefakty, realizované žáky podle jejich vlastních návrhů, prokazují zásadní vliv na výtvarnou, řemeslnou i technologickou úroveň českého sklářství.

Čtěte také

Konání výstavy ke století železnobrodského sklářství v Hradci Králové má svůj historický význam. V letech 1910 - 1948 v Hradci Králové sídlila Obchodní živnostenská a průmyslová ústředna, jíž založil František Ulrich, a která podporovala český průmysl v regionu, včetně sklářství. V roce 1923 zde byl navíc založen Sklářský výzkumný ústav, který se spolupodílel také na vzniku školy v Železném Brodě.

V roce svého významného stoletého jubilea se sklářská škola symbolicky znovu vrací do Hradce Králové, města, které zdánlivě nemá se Železným Brodem nic společného. Spojitostí s železnobrodskou sklářskou školou ale najdeme hned několik.

Výstava SKLOLETÍ v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Nejdůležitější a nejdéle trvající je spojení se Sklářským ústavem v Hradci Králové, s nímž škola nepřetržitě spolupracuje od jeho založení v roce 1923. V budově hradeckého muzea železnobrodská sklářská škola představila výsledky své práce už v roce 1929, tedy před 91 lety, na výstavě Nové sklo.

Škola sloganem Skloletí prezentuje výběr toho nejlepšího z poslední dekády své činnosti

Podle kurátorky Petry Hejralové jsou na výstavě zastoupena všechna výtvarná oddělení školy a symbolicky i důležité obory technologie skla a aplikované chemie, které se nemohou pochlubit vizuálně atraktivními výsledky, ale jsou nedílnou součástí školy: „Reprezentativní výběr studentských děl na výstavě Skloletí zpřístupňuje návštěvníkům zajímavé umělecké artefakty, ale také možnosti zpracování skla v technikách broušeného, rytého a malovaného skla, skleněné tavené plastiky, šperky či bižuterii nebo hutně tvarované skla. Obor produktového designu je na výstavě zastoupen modely a prototypy z materiálů, s nimiž během studia žáci pracují - tedy papír, dřevo, plast, kov a samozřejmě sklo.“

Mnohé z vystavených děl dokládají nejenom talent žáků, ale také schopnost pedagogů rozvíjet jejich invenci a dovést originální myšlenky ke zdárné realizaci. Nabízí také možnost srovnání současných děl s několika vystavenými historickými artefakty, mezi kterými jsou i díla vystavená na výstavě Nové sklo, vybízí k zamyšlení nad cestou, kterou škola za 100 let ušla.

Železnobrodská sklářská škola se stala neodmyslitelnou součástí malého města ležícího na pomezí Jizerských hor a Českého Ráje - celé století prokazuje, že ve své koncepci dokáže akcentovat duchovní a kulturní klima regionu a je všeobecně respektovanou vzdělávací institucí reprezentující tento specifický proud odborného školství.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové sídlí v secesní muzejní budově, postavené v letech 1909 až 1913 architektem Janem Kotěrou. V roce 1995 bylo muzeum prohlášeno národní kulturní památkou. Součástí muzea je také Muzeum války 1866 na Chlumu.

„Od počátku své existence škola důsledně dbala o budování svého renomé četnými prezentacemi sklářských výrobků na domácích i mezinárodních výstavách,“ říká ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Jan Hásek.

A dodává: „Podrobné vývojové schéma školy zaznamenává stovky výstavních prezentací a desítky ocenění, z nichž některá jsou mimořádně prestižní. Za výsledky činnosti školy je však třeba spatřovat nejenom žáky, ale také řadu významných pedagogických osobností a samozřejmě i mnoho absolventů školy, kteří uměleckořemeslný obor nadále reprezentují. Mnohé z vystavených děl tedy dokládají nejenom talent žáků, ale také schopnost pedagogů rozvíjet jejich invenci a dovést originální myšlenky do zdárné realizace.“

Čtěte také

Na svém kontě má škola několik důležitých prvenství. Především - byla vědomě založena jako první odborná sklářská škola v nově vzniklé Československé republice (1920) s úkolem „připravit žáky k samostatné práci v uměleckém sklářství a dát jim zároveň základní obchodní vzdělání pro samostatné podnikání”.

Jedná se zároveň o největší sklářskou školu v Evropě, která disponuje vlastní sklářskou hutí a pokrývá téměř všechny horké i studené techniky uměleckého zpracování skla.

Studenti a pedagogové školy pak některé obory prakticky představí v rámci 13. ročníku Královéhradecké muzejní noci, která se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové uskuteční 23. října 2020.

autoři: Vladislava Wildová , baj | zdroj: Muzeum východních Čech Hradec Králové
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.