Řidiči pozor! V Náchodě dejte nohu z plynu, rychlost tam na třech místech začaly měřit radary

10. červenec 2023 08:33

V Náchodě od pondělí 10. července 2023 spustili ostrý provoz silničních radarů. Okamžitou rychlost budou měřit na příjezdu do města ve směru od Jaroměře a také od Červeného Kostelce, s úsekovým měřením se řidiči setkají v místní části Malé Poříčí.

Za radary město Náchod zaplatilo 5 milionů korun, pro zajištění průběhu správních řízení navíc na odboru dopravy přibyli dva pracovníci. Návratnost investice odhadují zástupci radnice, podle zkušeností z jiných měst, mezi 10-12 měsíci od spuštění provozu.

V posledních týdnech si již řidiči projíždějící Náchodem mohli všimnout instalace zařízení k měření rychlosti vozidel na celkem třech místech. Na základě podnětů občanů a ve spolupráci se zástupci Policie ČR byla z důvodu zvýšení bezpečnosti a v rámci zklidnění dopravy vybrána pro instalaci měření tato místa.

Měření okamžité rychlosti projíždějících vozidel:
- v ul. Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda
- v ul. Kostelecké na sil. I/14 ve směru do Náchoda

Úsekové měření rychlosti:
- v Malém Poříčí v ul. Broumovská na sil. II/303

Čtěte také

Na všech uvedených místech musí řidiči dodržovat rychlost stanovenou obecnou právní úpravou na 50 km/hod.

Místa jsou určená Policií ČR v souladu s §79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění. Nejsou osazena svislým dopravním značením IP 31a „Měření rychlosti“ a IP 31b „Konec měření rychlosti“, ale je zde instalováno zařízení SYDO Traffic ZEUS, které poskytne řidiči informaci o jeho rychlosti, případně zobrazí nápis ZPOMAL ve vzdálenosti 100-20 m a umožní mu reagovat snížením rychlosti. Pokud rychlost nesníží, na rychlost v místě povolenou, zařízení SYDO Traffic Velocity vytvoří obrazový záznam a postoupí ho ke správnímu řízení.

Další podrobnosti o průběhu správního řízení naleznete zde: https://mestonachod.cz/urad/doprava/mereni-rychlosti/

Podrobnosti o nákladech a fungování:
Nákupu a instalaci zařízení předcházela několikaměsíční příprava. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých dotčených odborů MěÚ Náchod, Městské policie Náchod a vedení města.

Čtěte také

Rada města schválila realizaci projektu k měření rychlosti na vybraných stanovištích včetně informace o výši odhadovaných nákladů a způsobu jejich kalkulace 20. 3. 2023. Současně také radní schválili nákup nadstavbového modulu SW SYDO Traffic Scan MP. Ten umožní zachycení všech vozidel, která sledovaným úsekem projedou, a následně je schopen poskytnout o takovém vozidle či osobách v něm detailní informace Policii ČR při případném pátrání, což výrazně podpoří řešení kriminality na území města.

Realizaci celého systému měření rychlosti zajistila firma Gemos Dopravní systémy a.s., Praha 9 - Satalice, která vypracovala projektovou dokumentaci a má zkušenosti s fungováním systému např. v Litomyšli nebo Dvoře Králové n. L.

Čtěte také

Náklady na pořízení představují částku bezmála 5 mil. Kč, pro zajištění průběhu správních řízení bylo nutné posílit odbor dopravy prozatím o dva pracovníky. Návratnost investice se dle zkušeností z jiných měst odhaduje mezi 10-12 měsíci od spuštění provozu.

Komentář starosty Náchoda Jana Birke: „Místa pro měření byla vybrána velmi pečlivě ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti, proto jeden z radarů je umístěn právě v ul. Kostelecké v bezprostřední blízkosti základní školy. Úsekové měření v Malém Poříčí bylo zvoleno z důvodu, že se jedná o místo dle statistik s největším počtem vážných dopravních nehod. Měření v ul. Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda bylo vybráno s cílem zklidnit provoz v tomto místě a to hlavně v nočních hodinách, kdy zde velmi často překračují povolenou rychlost zejména zahraniční řidiči.“

autoři: Václav Plecháček , baj | zdroj: Městský úřad Náchod
Spustit audio

Související