Řešení dopravních situací pomocí videa i větší počet otázek. Novinky u závěrečných testů v autoškole

2. červen 2022

Od 6. června 2022 se budoucí řidiči u závěrečných zkoušek v autoškolách potkají se sadou nových otázek. Ty jsou teď v poslední době průběžně doplňovány. Jaké novinky nás tedy čekají?

Předseda Asociace autoškol České republiky Ing. Aleš Horčička hovoří v naší radioporadně na téma: novinky v závěrečných testech pro získání řidičského průkazu.

Tentokrát se zaměřujeme na tzv. zranitelné účastníky silničního provozu. Nastává léto, chceme tedy upozornit na zvýšený počet cyklistů na pozemních komunikacích, zvýšený počet motorkářů. Aby si celá společnost uvědomila, že je potřeba na tyto zranitelné účastníky silničního provozu myslet.

Naším cílem je zhruba 1400 otázek. A z toho více než několik stovek má být dynamických dopravních situací ve formě animací nebo videí.
Ing. Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol České republiky

A po zimě je nutné opět tyto skupiny respektovat na pozemních komunikacích. V rámci testových otázek jsme proto připravili sadu, s kterou se musí seznámit všichni žadatelé o řidičské oprávnění, protože je budou mít už v oné finální závěrečné zkoušce. A v ostrých zkouškách budou mít nově 26 statických dopravních situací a 6 dynamických dopravních situací.

Otázky jsou doplňovány v poslední době průběžně. Je to záměr, že to vychází právě tak, že jsou aktuální?

Čtěte také

Rozhodně umožňuje právě onu sezónnost, tedy respektovat například klimatické podmínky, ale zároveň to je trošičku i respekt k žadatelům, abychom nedali aktuálním žáčkům v autoškolách nějaký velký objem 100 nebo 200 otázek, které by se najednou museli naučit.

Takže jsme utvořili v rámci Asociace autoškol ČR, projektového týmu, ale i ministerstva dopravy, určitý úzus, který spoléhá na to, že těch přibližně 30 až 35 otázek každé čtvrtletí je bezproblémově zvládnuto běžným žadatelem o řidičské oprávnění. Aby je zakomponoval do přípravy v autoškole a nevidíme v tom nějaký problém, je to záměr.

Jsou to jednak otázky, ale také videa. Jaké situace ty simulují?

Čtěte také

Videa vnímejte jako něco, co respektuje trend, ke kterému chceme dojít. Naše vize je, aby se teoretický test jednou skládal ideálně z co největšího počtu podobných vizualizací.

Ta videa nám umožňují dostat žadatelé o řidičské oprávnění do různých dopravních situací, které třeba nemůže ani v Hradci Králové zažít. Nemáte tam nějaký dopravní prvek, který v jiném městě mají, například tramvajové linky. A my dokážeme i v Hradci Králové žadatele ověřit, jestli umí reagovat na situaci při setkání s tramvají.

Při testu je možnost si tyto video simulace přehrát vícekrát?

Čtěte také

Určitě, není záměr nikoho nachytat, proto jsou také tyto otázky v České republice veřejné. Chceme, aby se žadatelé dostatečně připravili, v závěrečném testu má potom aktuálně žadatel 30 minut na všech 25 otázek. Může si je procházet tam a zpátky, aby našel správné finální řešení.

Jen taková určitá historická praxe je, že žadatelům doporučujeme, aby nechali vždy to, co zaškrtli jako první dobře. Jak se tím potom začínají více zabývat a mění odpovědi, tak to obvykle není ku prospěchu správného výsledku testu.

Kolik testovacích otázek obsahuje nyní celý soubor?

Čtěte také

Otázky jsou ještě rozdělené do skupin podle různých typů řidičských oprávnění. Nákladní automobil, motorky a tak dále. Ale celkem pro všechny skupiny řidičského oprávnění je to přibližně 850 otázek předtím, když jsme je začali doplňovat. Teď v září přijde poslední etapa doplnění o 120 otázek, tak to budeme zhruba na 970 otázkách.

Ale pokračujeme i v roce 2023. Finální cíl je přibližně 1400 otázek v České republice. A z toho více jak několik stovek bude těch dynamických dopravních situací ve formě animací nebo videí. S tím, že jsme stále ještě schopni počet otázek navyšovat, protože průměrný počet otázek v Evropské unii v rámci závěrečné zkoušky je až někde okolo 3 000.

Kolik potom otázek čeká žáky autoškol u závěrečné zkoušky? A podle čeho jsou vybírány? Je na to nějaký program?

Čtěte také

Je na to systém, který se nazývá e-testy, provozuje ho ministerstvo dopravy. A každý žadatel o řidičské oprávnění si vždy na začátku ve spolupráci se zkušebním komisařem zvolí, jaký druh řidičského průkazu získá, tedy třeba na osobní auto nebo na autobus.

A systém vygeneruje vždycky 25 otázek z jednotlivých tzv. košů právě pro tu jednotlivou skupinu. Závěrečný test je na maximální počet 50 bodů a aby žadatel prospěl, musí získat minimálně 43 bodů.

Ovšem například u video otázek prý to není jen o znalosti dané situace, ale jde i o tzv. test vnímání rizika. Můžeme vysvětlit o co se jedná?

Čtěte také

To je snaha o to, abychom žadatele neověřovali jen z nějaké exaktní znalosti pravidel silničního provozu. Ale chceme ho dostat do 20 až 30 vteřinového klipu, který simuluje nějakou jízdní situaci, třeba jízdu záchranářskou uličkou.

A on by měl označovat za pomoci myši rizika, které tam hrozí a kterých by se měl vyvarovat. Aby v rámci vlastního řízení v silničním provozu si dokázal ta rizika dobře vizualizovat. Protože všichni víme, že to, co vidíme, se nám mnohem lépe přenáší do praxe.

Tak si říkám, že není vůbec od věci, aby si tyto části testu vyzkoušeli i řidiči, kteří už řídí nějaký ten pátek.

Udeřila jste hřebíček na lavičku. Nás velmi těší onen komplementární efekt celého přidávání nových otázek. Připravovali jsme je hlavně pro ty žadatele, ale zjišťujeme, že mají velký zásah do celé řidičské společnosti a také spousta posluchačů si vše může vyzkoušet na projektovém webu noveotazky.cz.

Tam si vyzkoušíte, jestli byste v současnosti získali řidičský průkaz nebo ne.

Místopředseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička učí řidiče zvládat komplikované křižovatky už 18 let

Celou autoškolovou radioporadnu s Ing. Alešem Horčičkou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související