Radíme osobám se zdravotním postižením. Cílem je kvalitní život a co největší nezávislost

25. únor 2019

Ředitel Centra pro integraci osob se zdravotním postižením v Hradci Králové Mgr. Jiří Morávek v naší radioporadně. Radíme osobám se zdravotním postižením.

Unikátní prostor pro setkávání zdravotně postižených s veřejností najdete v Hradci Králové

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením v Hradci Králové

Hradec Králové má nové centrum pro integraci osob se zdravotním postižením. Vzniklo v královéhradeckých Věkoších. Krajské město tak má nové místo, kde se mohou handicapovaní potkávat s veřejností. Jedná se o ojedinělou stavbu nejen v Královéhradeckém kraji ale v celé republice.

Základním posláním našeho centra je poskytování široce dostupných sociálních služeb na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu. Své služby poskytujeme bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a situaci, tzn., zda je klient v obtížné sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován.

Za priority poskytovaných služeb je v Centru pro integraci osob se zdravotním postižením považována jejich široká dostupnost, důraz je také kladen na terénní práci a poradenství tak, aby se co nejvíce přiblížilo ke klientům.

Dalším důležitým faktorem je i to, že naše služby nejsou směřovány pouze ke zdravotně postiženým občanům, ale zaměřujeme je i na osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.

Mgr. Jiří Morávek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Cílem služeb centra je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se zdravotním postižením. 

Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje.

Čtěte takéCentrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje

Podporovat u svých klientů převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu.

Ve vztahu ke zdravé veřejnosti je cílem vybavit ji takovými dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a dále nevytvářet nové architektonické a mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly již tak složitou situaci osob se zdravotním postižením.

Celou radioporadnu s Mgr. Jiřím Morávkem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související