V Hradci Králové vzniká nová střední praktická škola pro postižené děti

11. leden 2016

Pro postižené děti z Hradce Králové a okolí vznikne na Pražském předměstí nová speciální střední škola. Její provozovatelem bude společnost Prointepo, která v krajském městě funguje už víc než dvacet let a pro postižené děti provozuje i mateřskou a střední školu.

„Vařit, na počítači a takové ty domácí práce," vyjmenovává co by se chtěla na nové střední škole naučit Nikola Wolfová.

V současné době navštěvuje poslední ročník speciální základní školy a přejít na dvouletou školu praktickou je pro ni důležité.

Škola bude zaměřená na to, aby děti získávaly praktické dovednosti a zkušenosti. Aby v podstatě nebyly závislé jen na nějaké další sociální službě. Miriam Urbanová, zástupkyně ředitelky Prointepo

To potvrzuje i zástupkyně ředitelky společnosti Prointepo Miriam Urbanová, která zároveň dodává, že smyslem dalšího vzdělávání je, aby byly děti samostatné: „ Dvouletá škola praktická je primárně zaměřená na praxi. Aby byly děti schopné sebeobslužných činností. Od používání invalidních vozíků, používání toalet, používání nějakých hygienických návyků. Co běžného člověka ani nenapadne, tak to musíme ty děti naučit."

Čtěte také

Miriam Urbanová také přibližuje, jaké předměty se děti budou učit: „Dál se bude pokračovat v těch obecných předmětech jako je matematika, čeština, čtení a sociální učení. A pak ty praktické věci: vaření, žehlení, budou tam i dílny, takže nějaké jednoduché obrábění nebo řezání. Děti se naučí zacházet s nožem, aby si ukrojily chleba."

řezník

Ředitelka společnosti Jarmila Karpašová říká, že původně chtěli, aby měla škola kapacitu 12 dětí, nakonec jich bude ale jenom 6.

A přibližuje, kdy by se škola žákům mohla otevřít: „Připravujeme otevření Střední praktické dvouleté školy od 1. září 2016, tedy od nového školního roku. A to v prostorech, které jsme získali darem od magistrátu. Máme dva nové pavilony, které momentálně přebudováváme. A tam by tedy tato praktická škola měla fungovat."

Peníze na rekonstrukci budov získává Prointepo od sponzorů, někteří pomáhají i tak, že darují potřebný materiál, nebo práci odvedou zadarmo.

autor: zen
Spustit audio