Propojení ledvin a srdce probíhá na mnoha úrovních a je mnohem důležitější, než se dříve myslelo

29. září 2022

29. září vyhlašuje každoročně Světová federace srdce (WHF) Světový den srdce, který je zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, ale také na nové možnosti léčby. My toto téma propojíme i s ledvinami, protože jejich onemocnění mimo jiné souvisí například s cukrovkou a také vysokým krevním tlakem. 

Přednostka Nefrologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. hovoří v naší radioporadně na téma: onemocnění ledvin.

Jak jsou ledviny propojené s naším srdcem?

Propojení ledvin a srdce je na mnoha úrovních a je to mnohem důležitější a významnější téma, než se dříve myslelo. Platí mimo jiné, že když je nemoc ledvin a my chceme, aby ledviny dlouho dobře fungovaly, tak zavedeme opatření, která zajistí normální hodnoty krevního tlaku, aby nebyla hypertenze.

U pacientů, kteří už mají nemocné ledviny, nastává vyšší riziko také postižení srdce, než je u běžné, zdravé populace.
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., přednostka Nefrologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pak jsou další opatření, velmi podobná, ne-li shodná s opatřeními, která se dají nazvat kardioprotektivní. Stejné ochranné postupy účinkují pozitivně jak na ochranu ledvin, tak na ochranu srdce. A každý, kdo má chronické onemocnění ledvin, a takových lidí je hodně, tak to není konec světa a s nemocnými ledvinami se dá velmi kvalitně žít.

Čtěte také

Samozřejmě my nesměřujeme pacienty jen k dialýze. Máme většinu pacientů, kteří dialýzu nikdy nepotřebují, jen musí chodit na kontroly a dodržovat určité postupy. My se o ně staráme tak, aby i s těmi nemocnými ledvinami žili kvalitně. Nicméně tito pacienti, kteří už mají nemocné ledviny, mají vyšší riziko postižení srdce, než ho má běžná populace.

Ví se, že kouření a vyšší hladina cholesterolu v krvi jsou pro srdce rizikové, ale samotná existující nemoc ledvin je rovněž rizikovým faktorem pro poškození srdce. Ten mechanismus je téměř přesně popsán, ale je velmi složitý. Souvisí trochu s metabolismem minerálů, zejména fosforu, také s množstvím tekutiny v organismu.

Tedy pakliže je člověk kuřák, tak musí vědět, že si škodí. A jestliže je kuřák a k tomu má i nemocné ledviny, tak si srdce poškozuje ještě mnohem víc, protože už samotná nemoc ledvin na srdce působí negativně.

Čtěte také

Nemoci ledvin jsou buď primární jako takové, nebo v rámci jiných onemocnění. A mezi tuto kategorii patří postižení ledvin při cukrovce. Onemocnění diabetes mellitus je rovněž velmi časté. Máme dnes velmi dobré způsoby léčby, ale přesto je částečně příroda stále před námi.

Může dojít k tzv. orgánovým chronickým komplikacím diabetu. Mezi nimi je poškození očí, cév, ale také poškození ledvin. Říkáme tomu diabetická nefropatie. A ta potom samozřejmě tím, že jsou souběžně poškozené cévy, opět přispívá ke kardiovaskulárním komplikacím.

Stejně tak hypertenze, neboli vysoký krevní tlak. Platí, že všechny nemoci ledvin mohou být provázeny hypertenzí a také velmi často jsou. První, když vstoupí pacient do naší ordinace, tak mu měříme krevní tlak, protože víme o spojení vysoký krevní tlak a nemoc ledvin.

Čtěte také

To spojení může být oboustranné, primárně je nemoc ledvin a k tomu se přidá vysoký tlak. A pokud ho nezkompenzujeme, tak to onemocnění ledvin probíhá rychleji. Ale také může být nejdříve hypertenze, která nemá vlastní příčinu. Té říkáme esenciální, neboli hypertenzní nemoc. A ta, je-li neléčená, tak poškozuje orgány.

Vyvolává hypertrofii, zbytnění srdce, které pak pracuje proti odporu a není to dobré. Vyvolává také poškození zraku a poškození ledvin. Tedy nejdříve je vysoký tlak a potom poškození ledvin. A to, pokud se tlak nadále neléčí, opravdu může ledviny poškodit až do terminálního stadia. Jsou tedy základní vztahy mezi ledvinami a srdcem.

Kdo tedy ví, že má vysoký tlak, měl by chodit na pravidelné kontroly, které budou souviset i s ledvinami a jejich správnou funkcí?

Kdo má naměřený vysoký tlak, tak především je potřeba, aby byl v období záchytu hypertenze poměrně podrobně vyšetřen.

Čtěte také

Aby se vyloučilo, že hypertenze není známkou už něčeho probíhajícího. Například nějaké nemoci ledvin, protože ta se může projevit nejdříve zvýšeným krevním tlakem, hypertenzí.

Poté následuje komplexnější vyšetření hypertonika, které je zaměřeno nejen na ledviny, ale i na některé hormonální aktivity. Dále na stanovení tíže oné hypertenze, oční vyšetření tam má být, EKG má být hotové a podobně. Je tedy hypertenze popsána, jaká je její příčina a jaké jsou už její stávající důsledky.

Je-li příčina renální, tak se pacient musí rychle dostat do péče nefrologa. Je-li příčina non-renální, tak se zmapují renální funkce. Jsou-li v pořádku, tak nefrologická dispenzarizace péče není nutná, ale v rámci léčby hypertenze a kontroly krevního tlaku ošetřující lékař v nějakých intervalech kontroluje i funkci ledvin. A pokud by se tam něco objevilo, tak jsme potom na řadě my.

Celou radioporadnu o onemocnění ledvin si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související