MUDr. Štilec: Onemocnění ledvin přichází plíživě a nemluví se o něm často. O to je nebezpečnější

20. prosinec 2021

Radioporadna o ledvinách. Jak o ně pečovat? Poznáme, že s nimi něco není v pořádku? Proč máme ledviny dvě a jak vypadá jejich případná léčba? 

Primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare MUDr. Roman Štilec, Ph.D. hovoří v naší radioporadně o onemocnění ledvin.

Poznáme, když se našim ledvinám nedaří?

Čtěte také

Trošku se to zrádné tím, že u chronických onemocnění, které trvají dlouhé měsíce či roky, tak zhoršování ledvinové funkce může progradovat pomalu a postupně. Nemusíme to tedy po dlouhý čas rozpoznat. A ty terminální projevy jsou potom skutečně až téměř v okamžiku úplného zániku ledvinové funkce.

Je to tedy plíživé a nebezpečné onemocnění, o kterém se ale nemluví tak často jako třeba o nemocech srdce nebo o nádorech. Znamená to, že jde o méně časté onemocnění?

Méně častá nejsou, možná nejsou tato onemocnění na první pohled tolik vidět z mediálního pohledu. Ale jak stárneme a stárne celý náš cévní systém a projevuje se to například infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou, tak úplně stejným způsobem nám stárnou ledviny. A ve vysokém procentu u lidí vyššího věku ledvinová funkce již není v rámci normy.

Ledviny mají nezastupitelnou roli v udržování tzv. vnitřního prostředí. Například i optimálního pH v našem těle.
MUDr. Roman Štilec, Ph.D., primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare

Nepřináší to nějaké bezprostřední obtíže, ale pomocí laboratorních vyšetření se to dá dobře změřit a zařadit, zda onen člověk má svoji funkci ledvin přiměřenou nebo je nějakým aterosklerotickým procesem snížená.

Jaká je hlavní funkce ledvin v našem organismu? A co všechno ovlivňují?

Čtěte také

Těch funkcí je celá řada a ne všechny vás hned napadnou na první pohled. Samozřejmě dominantní funkcí je odstraňování některých produktů nebo odpadních látek metabolismu, a to zejména metabolismu bílkovin, čili taková očišťující funkce.

Druhá věc, která je také nápadná, je produkce moče a odstraňování adekvátního množství vody z těla ven spolu s řadou minerálů. Ovšem jsou i funkce, které nejsou tak zjevné na první pohled, důležitá je například role v aktivaci metabolické cesty vitamínu D, v produkci erytropoetinu, což je hormonální působek velmi důležitý pro krvetvorbu. A našli bychom ještě další ne tak zjevné, ale přesto významné funkce ledvin.

Dá se tedy říct, že ledviny regulují určitou rovnováhu v našem těle? Že díky ledvinám bychom mohli být v harmonii?

Čtěte také

Říkáte to správně, ledviny mají nezastupitelnou roli v udržování tzv. vnitřního prostředí. Například i stran tzv. kyselosti krve, čili optimálního pH v našem těle.

Možná právě kvůli zmíněné harmonii jde o párový orgán?

Popravdě, já jsem nikdy neslyšel odpověď na otázku, proč máme ledviny dvě. Je to prostě tak, což je dobře, protože když máme ledviny zdravé, tak i za situace, že o jednu ledvinu z nějakého důvodu, například kvůli úrazu, přijdeme, tak ji pořád ještě velmi kvalitně zastoupí ta zbývající ledvina. A člověk z toho nemá žádné vyplývající obtíže.

Jaké jsou tedy nemoci ledvin a jsou nějaké rizikové skupiny, kteří nimi trpí více?

Nemoci ledvin, jako všude v medicíně, rozdělujeme na akutní a chronické. A toto znamená, že buď dostaneme takzvaně primární onemocnění, které vzniká přímo v ledvinách bez vazby na nějaký jiný systém nebo jiné orgány.

Aktuální riziko onemocnění ledvin si můžete online zjistit na internetových stránkách www.dialyza.cz. Tak se sami rychle dozvíte, jak moc jsou vaše ledviny ohrožené. Pokud zjistíte, že máte riziko onemocnění ledvin vysoké, doporučujeme vyhledat nefrologickou ambulanci, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách www.nephrocare.cz.

Mohou být onemocnění i druhotná, tzv. sekundární, kdy vlivem nějakého onemocnění, které má celkový dopad na více orgánů v těle, jako je například druhotná pozdní komplikace diabetu či cukrovky, dojde potom i k druhotnému postižení funkce ledvin.

Tedy diabetici jsou takovou rizikovou skupinou?

Diabetici jsou velkou rizikovou skupinou, protože v naší každodenní praxi je na dialyzační léčbě zhruba 40 procent pacientů diabetiků. U nich došlo k selhání ledvin právě vlivem druhotné komplikace při jejich cukrovce.

Celou radioporadnu s primářem dialyzačního střediska Fresenius NephroCare MUDr. Romanem Štilcem, Ph.D. si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související