Pravěká pohřebiště a sídliště našli archeologové v místě budoucího silničního obchvatu Jaroměře

23. červenec 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ve Svinišťanech odkryli žárová pohřebiště z pozdní doby bronzové

Na staveništi v trase budoucího silničního obchvatu Jaroměře na Náchodsku je možné v těchto dnech běžně potkat desítky lidí oblečených v reflexních vestách. Provádí archeologické práce. U Dolan našli polykulturní sídliště ze starší doby železné, v nedalekých Svinišťanech zase odkryli žárová pohřebiště z pozdní doby bronzové. 

Skupina archeologů kousek od obce Svinišťany právě prozkoumává jednotlivé hroby, které tady byly nalezeny.

„Před námi se nachází hrobová jáma urnového hrobu z období pozdní doby bronzové popelnicových polí. Vidíme zde hrob po preparaci, kde se nám dochovaly zbytky urny v níž byl nasypán popel nebožtíka a okolo dary, které mu byly dány do hrobové jámy," říká Jan Košťál z náchodského muzea.

Čtěte také

Petr Vojtěch má právě tento hrob na starosti.
„Jsem momentálně ve fázi kresebné dokumentace. Tento hrob už je fotograficky zdokumentován a teď se musí vše, co se v něm nachází, nakreslit."

Laik by ovšem v tomto nálezu viděl v podstatě jen hromadu kamení.

„Jak vidíme v zemi tmavou výplň, tam byla keramická mísa, která se tlakem zeminy rozpadla. My teď vše zdokumentujeme a až půjde tento materiál do laboratoře, tak oni nález dopreparují a pokusí se dát nádobu zase zpátky dohromady. Ve vykopané výplni může být ještě samostatný pohřeb a zbytky spálených a nadrcených kostí. Ale to se všechno zpracovává v laboratoři, protože se jedná o velmi jemný materiál," popisuje Petr Vojtěch nález.

U Dolan našli archeologové polykulturní sídliště ze starší doby železné

U obce Dolany na Náchodsku potom archeologové objevili sídliště ze starší doby železné. Narazili na něj při výzkumu v místech budoucího obchvatu Jaroměře. Podle archeoložky Univerzity Hradec Králové Sylvy Tiché Bambasové jde konkrétně o polozahloubené chaty.

Čtěte také

Další archeologický výzkum se provádí v centru města Náchoda, v místě, kde vyroste spolkový dům.

„Tam jsme teprve začali, ale očekáváme, že na místě najdeme spoustu archeologických situací a nálezů především z období středověku a raného novověku," doplňuje Jan Košťál.

Archeologický výzkum na obchvatu Jaroměře by měl skončit v září. A výzkumné práce v centru Náchoda chtějí archeologové uzavřít nejpozději v říjnu.

Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...