Poklady z depozitáře opočenského zámku. Představuje se kuriózní 3D obraz ze 17. století

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kuriózní historický 3D obraz v depozitáři opočenského zámku

Víte, že už v dávné minulosti se malíři ve svých dílech pokoušeli o moderní prvky? Důkazem je třeba starý 3D obraz, který je uložený v zámeckém depozitáři v Opočně. Čas, kdy do památek kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru nechodí návštěvníci, totiž využívají pracovníci zámku k prohlídám a úklidu tamních bohatých depozitářů. 

Při procházce depozitářem opočenského zámku, který je tak rozsáhlý, že zahrnuje celé horní patro objektu, přicházíme k dalšímu vzácnému exponátu.

Na ten nás upozornil Milan Junek, správce zdejšího zámeckého depozitáře.
„Jdeme do depozitáře obrazů, konkrétně za jedním kuriózním exponátem. Když to hodně nadneseme, tak můžeme říci, že se jedná o takové více jak 300 let staré 3D zobrazení."

A bere do ruky snad ten nejmenší obraz, který zámecký depozitář ukrývá.
„Je vidět, že tento obraz není namalovaný na plátně nebo na dřevě, jak jsme zvyklí. Ale je na skleněné desce. Vidíme na ní vepředu lovce, vegetaci, nějaký strom. Ale většina oné desky zůstala malířem nepojednaná. To z toho důvodu, aby bylo vidět, co je asi 5 milimetrů za oním sklem."

Kuriózní historický 3D obraz v depozitáři opočenského zámku

„Následuje další část výjevu, pak další deska, dohromady je tam takových desek pět."

Díváme se tedy na něco, co je navrstveno na sebe. S tím, že pomalovaná je vždy jen část každé vrstvy. A dohromady to vlastně tvoří takový 3D obraz.

„Ano, dohromady ony vrstvy tvoří celek. Na spodní kovové desce vidíme pozadí, tam je úplně vzdálená krajina. A potom každý strom je, můžeme říci, na jiné skleněné desce. Mezi nimi je určitý rozestup, takže to vytváří opravdu plastický obraz. Když se otočíme, tak vidíme jeho hloubku."

Jak je takový 3D obraz starý?

„Pochází pravděpodobně z druhé poloviny 17. století. Jde o holandské nebo německé baroko. Bohužel netušíme, jak se tento obraz ocitnul na opočenském zámku. Ale předpokládáme, že jedná opět o nákup na starožitnickém trhu. Tak vznikla většina opočenských sbírek. Z nějakého základu starého rodového majetku. Drtivá většina exponátů je nakoupena."

Kuriózní historický 3D obraz v depozitáři opočenského zámku

Tyto obrazy budou mít návštěvníci možnost také spatřit?

„Určitě. My plánujeme instalace expozic a chceme první patro, kde se provádí i teď, vrátit podle starých fotografií co nejvíce do vzhledu, které mělo za Colloredo - Mansfeldů. A nepřístupné druhé patro také bude potřebovat velké množství mobiliáře. Takže použijeme většinu obrazů z tohoto depozitáře. Ne-li dokonce všechny," doplňuje Milan Junek.

Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek v průběhu pěti století

Pokud půjde vše podle plánu, bude druhé patro opočenského zámku přístupné pro návštěvníky od turistické sezóny roku 2022.

Spustit audio
autoři: Jana Házová , baj

Související