Podívejte se s námi do královských věnných měst a vyhrajte

26. srpen 2019

Cestujete rádi po Čechách? Jakmile tento týden zaslechnete v našem vysílání soutěžní signál a zavoláte jako první do studia, můžete vyhrát pěkné ceny.

Cestujete rádi po Čechách? Jakmile tento týden zaslechnete v našem vysílání signál:  „Podívejte se s námi do královských věnných měst“ a zavoláte jako první do studia na číslo 726 46 46 46, můžete vyhrát pěkné ceny s tématikou královských věnných měst. A trénovat můžete už teď na www.vennamesta.cz.

Které ceny můžete vyhrát?

CD Symphonic Qeen a velký deštník, kniha o J. Palachovi, CD A. Dvořák - Slovanské tance, dárkovou psací souprava, vstupenky do ZOO, vstupenky na hrad Svojanov nebo na hradby nebo do Centra Bohuslava Martinů, 2 vstupenky na pevnost Stachelberg, knižní publikace, set na víno, knihu o Jaroměři, med z Chrudimi, knihu o historii Nového Bydžova, vstupenky do Muzea českého karosářství a další ceny.

Pravidla soutěže

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Podívejte se s námi do královských věnných měst“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

 1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
 2. Ceny věnoval Dobrovolný svazek obcí “Královská věnná města”.
 3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 26.8.2019 do 30.8.2019.
 4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Podívejte se s námi do královských věnných měst” a zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46, po správné odpovědi na otázku týkající se královských věnných měst získá jednu z drobných cen (CD Symphonic Qeen a velký deštník, kniha o J. Palachovi, CD A. Dvořák - Slovanské tance, dárková psací souprava, vstupenky do ZOO, vstupenky na hrad Svojanov nebo na hradby nebo do Centra Bohuslava Martinů, 2 vstupenky na pevnost Stachelberg anebo knižní publikace, set na víno, kniha z Jaroměře, kniha, med z Chrudimi, kniha o historii Nového Bydžova, vstupenky do Muzea českého karosářství, notes, sklenička). Neodpoví-li správně, cenu nezískává a odpovídat bude druhý volající v pořadí. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
 6. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení soutěže tj. do 13.9. 2019 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 14 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
 7. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
 8. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
 9. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 10. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

 11. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
 13. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Z Frenštátu do pohádky. Stačí věřit na dobré konce.

Veronika Sedláčková, moderátorka ČRo Plus

Pohádka o Raškovi

Pohádka o Raškovi

Koupit

Jiří Raška vyhrál na olympijských hrách v Grenoblu 1968 zlatou olympijskou medaili. Spisovatel Ota Pavel úspěch popsal v nezapomenutelné Pohádce o Raškovi. Čte Oldřich Kaiser