Pevnost Josefov nabízí návštěvníkům několik novinek. Tou nejvýraznější jsou krásní cínoví vojáčci

15. červen 2021 09:05

V pevnosti Josefov u Jaroměře letos vítají návštěvníky s několika novinkami. Jeden z dlouholetých průvodců začal například psát příběh na pokračování z prostředí pevnosti, nově najdete dění památky také na sociálních sítích. Tou nejvýraznější novinkou jsou ale cínoví vojáčci a také stavební stroje na nádvoří Bastionu I. 

Stojíme na nádvoří Bastionu číslo I v josefovské pevnosti a je tu slyšet stavební ruch, vidíme různé stroje a lešení. Vedoucí Pevnostního města Josefov Zuzana Stádníková ví přesně, co se tady vlastně děje.

Čtěte také

„Dochází tady k opravě zdi, která navazuje na náš Bastion I. Ta oprava byla dlouhodobě plánována. A zjistilo se, že přístup ke stavebním strojům není nikudy jinudy možný, než přes náš bastion. Takže část zdi musela být vybourána, aby se na místo dostaly stavební stroje a mohly opravit padající část zdi."

Kolega Vojtěch Dolan ukazuje na druhou stranu nádvoří.
„Ukazuji konkrétně na rampu, která vede nahoru na bastion. Obdobný systém byl i na druhé straně, akorát kvůli prostorovým podmínkám to bylo situováno trošku jinak. Tady se vycházelo rovnou nahoru, zatímco tam bylo zapotřebí zahnout ještě trochu víc doleva, kde byl vchod do chodby spojující Bastion I. s Hradeckou bránou a potom se šlo dál na Bastion XII."

Návštěvníky pevnosti stavební práce nijak neomezují

„Turisty to neomezuje vůbec, prostor staveniště je ohraničen, takže je jasně dáno, kam už návštěvník nemůže vstoupit."

Pevnost Josefov nabízí návštěvníkům několik novinek. Tou nejvýraznější jsou cínoví vojáčci

Kam ale naopak zájemci vstoupit mohou, to jsou vnitřní prostory, kde jsou nově umístěni cínoví vojáčci. Půjdeme se na ně podívat.

Procházíme stálými expozicemi.
„Tohle je stálá expozice, která tu je po celý rok. A její zadní část je věnována novým expozicím, které se každým rokem mění."

Čtěte také

Letos tu jsou tedy cínoví vojáčci od jaroměřského tvůrce.
„Jsou to vojáčci od pana Ctibora Klímy, dostali jsme takový nápad, že by vůbec nebylo špatné představit průřez celou jeho tvorbou."

Většinou se prezentují exponáty nashromážděné za dlouhá léta, tato výstava je ovšem v tomto ohledu jiná.
„Pan Klíma má samozřejmě doma spoustu cínových vojáčků, které za svůj život vyrobil, ale rozhodl se na tuto konkrétní výstavu všechny figurky vytvořit úplně nové."

Kolik figurek je tady vlastně k vidění?
„Úplně přesný počet nevím, ale myslím si, že jich je rozhodně přes 600," dodává s úsměvem Zuzana Stádníková.

Čtyřiaosmdesátiletý Ctibor Klíma z Jaroměře už 30 let vyrábí cínové vojáčky

Během června je Bastion I. a podzemí josefovské pevnosti otevřené každý den mimo pondělí. Od července potom bude zahájen každodenní provoz.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související