Nový Bydžov se snad po dlouhých letech dočká likvidace ekologické zátěže v bývalém Kovoplastu

26. listopad 2018 11:09

Rozsáhlé znečištění podzemních vod a kontaminaci zeminy zjistilo město Nový Bydžov v roce 2007, hydrologický průzkum o rok později první poznatky potvrdil.  Od té doby se snaží škody, vzniklé ještě za socialismu, napravit. A levné to nebude - náklady se odhadují na sto miliónů korun.

Pod pozemkem bývalého Kovoplastu a v nejbližším okolí se nachází zhruba dvě a půl tuny chlorovaných etylenů a osm tun ropných látek.

Kovoplast a ekozátěž. Nový Bydžov usiluje o vyčištění podzemních vod. Stát to bude desítky milionů

Pumpa

Podzemní vody v areálu bývalého podniku Kovoplast v Novém Bydžově jsou dlouhodobě znečištěné. Tehdejší státní podnik přežil pád režimu jen o několik let, následky jeho fungování ale cítí obyvatelé města dosud. Už deset let se město snaží o nápravu kontaminace podzemních vod látkami chemikáliemi.

„Každý, kdo zažil socialismus, tak si dokáže představit, že se vyráběla například zrcátka a k tomu byla zapotřebí odmašťovadla. Ovšem ta se použitá nelila zpátky do sudů, ale normálně na dvůr, nebo do kanalizace. Bohužel, tato lokalita je dnes v centru města," popisuje starosta Pavel Louda z ODS, jak se takové množství látek mohlo do půdy a do vody dostat.

Město se snaží problém řešit už přes osm let, zapojeno je například v projektu Amiga.

„Je to projekt podporovaný Evropskou unií, kde na znečištěných lokalitách, typu našeho Kovoplastu, se zkoušejí nové metody na odbourávání té ekologické zátěže. Takže my už jsme tam dvě etapy po 4 letech," říká Pavel Louda.

Projekt ale slouží především o ověřování nových metod, samotné ložisko vyčistit nedokáže. Jedním z přínosů Amigy je ale i důkladné zmapování situace.

Plynová maska a ekologie (ilustrační foto)

Protože se Novému Bydžovu podařilo přesně popsat a doložit situaci, mohlo město zažádat ministerstvo životního prostředí o peníze na sanaci znečištění, říká starosta Pavel Louda: „Zažádali jsme na základě všech těch dokumentů a průzkumů a doprůzkumů o dotaci. Ta nám byla odsouhlasena až do výše 100 milionů korun. 85 procent je stát a 15 procent ostatní. A to je 10 procent krajský rozpočet a 5 procent rozpočet města."

Město přivítalo i to, že vedle ministerstva životního prostředí se k situaci čelem postavil i Královéhradecký kraj. Ten tedy pomůže v tomhle konkrétním případě deseti milióny korun.

Podle mluvčí kraje Sylvie Velčovské to není jediná podobná akce, do které se kraj zapojí: „Královéhradecký kraj se momentálně aktivně účastní akce s názvem Stará ekologická zátěž a sanace znečištění - první etapa, a to v Novém Městě nad Metují. Sanace se realizuje v letech 2016 - 2023. Kraj se podílí celkovou částkou 2,5 milionu korun."

Nový Bydžov doufá, že se tentokrát už ekologické zátěže zbaví. Sto miliónů korun by na to mělo stačit, věří starosta Pavel Louda.

autoři: Tomáš Lörincz , baj
Spustit audio

Související