Nemocnice na soutoku aneb Kolik stojí život - klinika onkologie a radioterapie

26. březen 2023

Fakultní nemocnice Hradec Králové si připomíná 95. výročí založení areálu. Klinika onkologie a radioterapie patřila vždy k předním pracovištím, která zaváděla nové metody onkologické léčby.

Co vše zahrnuje dnešní obor onkologie a radioterapie, přiblížil redaktorce Jiřině Šmídové zástupce přednosty kliniky docent Milan Vošmik. Přestože moderní metody léčby, zejména u rakoviny, přináší velkou naději v úplné nebo částečné vyléčení, dá se říct, že u části veřejnosti je onkologie stále spojena s mnoha mýty.

Za výsledky dnešní kliniky onkologie a radioterapie stojí samozřejmě několik významných jmen a historických zlomů. Tak především světově uznávaný rentgenolog a první přednosta kliniky rsadologie profesor Jan Baštecký, po němž je moderní pavilon onkologie z roku 1997 pojmenován.

Čtěte také

Jako první pracoviště v zemi začalo radioterapeutické oddělení v roce 1958 využívat vysokoenergetického záření, takzvané kobaltové bomby. A v roce 1961 tu byl zprovozněn první betatron v Československu.

V roce 1991se radioterapie oddělila od radiodiagnostiky a vznikla samostatná klinika pod vedením docenta Zdeňka Chvojky. Od roku 1999 vede kliniku profesor Jiří Petera, který zde o tři roky později zaváděl radioterapii s modulovanou intenzitou - tehdy první ve střední Evropě, dnes už standartní metodu. Profesor Petera je rovněž vyhledávaným a zkušeným brachyterapeutem.

Ozařovací trakt kliniky onkologie a radioterapie v současné době disponuje mimo jiné třemi lineárními urychlovači, CT simulátorem, magnetickou rezonancí, či afterloadingovým brachyterapeutickým přístrojem. Není divu, že tato nákladná nejmodernější zařízení mají rozpisy pacientů od 7 hodiny ranní až do večera.

Po roce 2000 měla hradecká klinika onkologie a radioterapie možnost nabídnout pacientům mnohem přesnější a účinnější léčbu. Přestože nádorová onemocnění stále patří k těm nejzávažnějším, může dnešní medicína nabídnout mnohem lepší prognózu, delší dožití a kvalitu života po léčbě.

autoři: Jiřina Šmídová , baj
Spustit audio

Související