Na Josefovských loukách u Jaroměře se pase 7 nových exmoorských poníků. Pomáhají s návratem ptáků

13. duben 2024

Ochránci přírody navýšili v Ptačím parku Josefovské louky počet divokých koní. Stádo doplnilo sedm nových zvířat. Pomáhají spásat pastviny parku a tím slouží k návratu vzácných druhů ptáků do této lokality. 

Čtěte také

Právě plemeno exmoorských pony je pro tuto lokalitu vhodné, říká ornitolog Břeněk Michálek. „Exmoorští poníci se nám náramně osvědčili. Po jejich zavedení do Ptačího parku a poté, co začali Josefovské louky spásat, se do parku nastěhovaly naše cílové druhy ptáků, jako je čejka chocholatá nebo vodouš rudonohý.“

Nedaleko Jaroměře na Náchodsku najdete mokřadní Ptačí park Josefovské louky, kde se daří nejen ptákům, ale v posledních letech také koním. Ornitologové tady vybudovali soustavu tůní, což láká vrubozobé a brodivé ptáky, bahňáky, ledňáčky, pěvce, ale i obojživelníky a vážky.

Ptačí park Josefovské louky
je soukromá nevládní „rezervace“ zaměřená na ochranu ptáků na loukách v nivě Metuje u Josefova v okrese Náchod. Obnovený sto let starý závlahový systém, který fungoval na Metuji na začátku 20. století, zadržováním vody na Josefovských loukách pomáhá předejít povodním na toku Metuje a Labe.

„Soustředíme se na málo známé ptáky, kteří už v naší krajině moc nejsou a potřebují ochranu a podporu. Tito cíloví ptáci tam teď hnízdí,“ říká Břeněk Michálek, správce Ptačího parku Josefovské louky. 

A doplňuje. „Pro údržbu mokřadních ptačích rezervací je pastva naprosto zásadní. Každý rok zjišťujeme nové a nové benefity, které tam ti koně přinášejí.“

Spustit audio

Související