Mladá česká archeoložka Dominika Schmidtová hledá „ztracený čas“ nedaleko Syrakus na Sicílii

20. listopad 2022 08:25

Archeoložka Dominika Schmidtová, kurátorka současné výstavy Hledání ztraceného v Regionálním muzeu v Jičíně, teď sama také hledá „ztracené“ nedaleko Syrakus, v lokalitě Skorrione na italské Sicílii. Pokračuje tam ve svých pracovních stážích z programu Erasmus.

Čtěte také

Dominika zároveň pokračuje ve studiu na archeologické katedře brněnské univerzity. Výzkum na Sicílii pořádá Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s Regionálním ústavem pro památkovou péči v Itálii, na výzkumu se podílí i brněnská univerzita. Výsledky ze své stáže Dominika využije i pro svou doktorskou práci.

Při její krátké jičínské návštěvě, která souvisela právě s přípravou nové archeologické výstavy Hledání ztraceného v Regionálním muzeu v Jičíně, se Dominiky redaktorka Vlaďka Wildová zeptala i na zajímavou sicilskou stáž.

Kromě pokračování ve vysokoškolském studiu a pracovní stáže na Sicílii připravila pardubická rodačka Dominika Schmidtová ve spolupráci s kolegy z archeologického oddělení Regionálního muzea v Jičíně výstavu „Hledání ztraceného“.

Jejím prostřednictvím jsou poprvé představeny nálezy odevzdané do jičínského muzea amatérskými spolupracovníky archeologického oddělení. Je to výběr nejen kovových nálezů získaných detektory kovů, ale i nálezy keramiky nebo kamenných nástrojů, které byly do roku 2021 odevzdány dobrovolnými spolupracovníky muzeu v Jičíně.

Čtěte také

Výstava je rozdělena chronologicky do jednotlivých časových etap lidské minulosti, kdy nejstarší nálezy pocházejí už z doby kamenné a nejnovější pak z konce novověku. Návštěvník se zároveň dozví, jaká jsou pravidla spolupráce při provádění takové činnosti a co všechno při jejich dodržení dokáží archeologové z daného předmětu a nálezového kontextu zjistit.

Součinnost s amatérskými spolupracovníky pomáhá zachraňovat nejen samotné archeologické artefakty, ale i potvrzovat nebo objevovat nové archeologické lokality. Výstavu můžete v Jičíně navštívit do 27. listopadu.

O spolupráci s amatéry-hledači se víc dozvíte také z reportážního rozhovoru, který s archeoložkou a kurátorkou Dominikou Schmidtovou natočila na výstavě Hledání ztraceného redaktorka Vlaďka Wildová:

Spustit audio

Související