VIDEO: Zpracování nálezů z objevu rozsáhlého žárového pohřebiště v areálu jičínské nemocnice

Rekonstrukce archeologických nálezů

Při stavebních pracech v areálu Oblastní nemocnice v Jičíně zachytili archeologové část žárového pohřebiště lidu popelnicových polí, které podle nálezů zatím datují do konce doby bronzové a na začátek doby železné.

Nad prvními zkompletovanými nádobami do kterých se pohřbívalo, se s archeoložkou Regionálního muzea v Jičíně Dominikou Schmidtovou sešla redaktorka Vlaďka Wildová.

„Zatím jsme schopni datovat jej do konce doby bronzové a rané doby železné, tedy do začátků slezskoplatěnické kultury, ale to bude třeba ještě potvrdit studiem materiálu. Předpokládáme, že tyto žárové hroby byly součástí téhož pohřebiště, které mohlo v minulosti čítat až stovky hrobů. Tady na Jičínsku jde o velmi významný nález, protože dnes se málokdy podaří zachytit tak rozsáhlé pohřebiště," přibližuje význam současného výzkumu archeoložka Dominika Schmidtová.

A doplňuje.
„Podobně datované bylo pohřebiště nalezené v 70. letech minulého století doktorem Vokolkem v Ostroměři a od té doby se objevují jenom jednotlivé hroby nebo jejich shluky. A my už jsme jich teď v areálu jičínské nemocnice zachytili šestnáct.

V pozdní době bronzové a rané době železné platil striktní pohřební ritus, kdy do mělké jámy byla vložena keramická urna, které říkáme popelnice. Ta byla naplněna popelem s drobnými nespálenými kůstkami zemřelého a překryta další nádobou mísovitého tvaru nebo kamenem.

Velmi často hrobový celek obsahoval přidané nádoby, ojediněle kovové milodary (šperky). Ve výjimečně bohatých hrobech se počet nádob mohl dostat až k desítkám kusů.

Ve starším období se k ukládání popela a drobných kůstek užívaly velké nádoby, kdežto v mladším období se objevují ve větším množství malých nádob.

Rekonstrukce archeologických nálezů

„My teď vyplavené kůstky odešleme antropologovi, který se podle toho, jak budou dochované, pokusí určit například věk a pohlaví zemřelého," dodává Dominika Schmidtová.

Související