Keltské sídliště překvapilo jičínské archeology při průzkumu stavby obchvatu města. Co našli?

1. prosinec 2019 10:10
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jičínské archeology překvapil nález keltského sídliště při stavbě obchvatu města

Archeologové na staveništi severovýchodního obchvatu Jičína prozkoumali zřejmě nejsevernější keltské sídliště ve východních Čechách. Tento objev je překvapil, nečekali, že by se v těchto místech mohlo něco takového nacházet.

S archeologem Radkem Novákem stojíme na staveništi v blízkosti silnice mezi obcí Sedličky a Studeňany.
„Jsme v místech, kde jsme našli pozůstatky laténského sídliště. Čili keltského sídliště, přibližně z třetího století před Kristem. Lze říct, že tady to je doposud nejsevernější agrární laténské sídliště na Jičínsku nebo v Královéhradeckém kraji."

Objevem jsou archeologové překvapeni

Při terénním průzkumu před zahájením stavby tady nebylo nic odhaleno.
„Patrně za to může vysoký horizont ornice. Prostě všechny naše prospekční práce díky této situaci v tomto úseku neukázaly pravý stav věci."

Čtěte také

Nález z doby laténské učinili dělníci, když pomocí těžké techniky začali bagrovat a odvážet zeminu.
„V hloubce přibližně 80 centimetrů až jednoho metru na pláni vlastní stavby se nám zjevily desítky kůlových sloupových jamek."

Archeologové při průzkumu laténského sídliště objevili množství různých artefaktů nebo například nadzemní sýpky. Nejzajímavějším nálezem byl ale záměrně rozbitý takzvaný žernov, tedy rotační mlýn na drcení obilí.

Čtěte také

„Kousky žernovu jsme našli po obvodu jednoho z původních sloupů jedné ze staveb. Předpokládáme zatím, že se jednalo o jakousi stavební obětinu," říká Radek Novák.

Stopy po osídlení z pozdní doby kamenné archeologové zjistili na návrší severovýchodně od Valdic. Našli tam skupinu pěti hrobů a pozůstatky obydlí.
„Jednalo se o kostrové hroby takzvaných skrčenců. V jednom případě jsme si jisti, že se jedná o pohřeb kultury se šňůrovou keramikou."

Práce archeologů na tomto místě končí. Teď budou nalezené artefakty zkoumat v laboratořích.

Spustit audio

Související