Martina Pavlasová vede už 30 let Folklórní soubor Barunka a radostí z tance propojuje generace

14. duben 2022

V České Skalici už třicet let působí Folklórní soubor Barunka. A tak se tentokrát Romana Joudalová vydala s mikrofonem za zakladatelkou a vedoucí souboru Martinou Pavlasovou. 

Sešly se symbolicky mezi maloskalickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Muzeem Boženy Němcové, u krásného bronzového dívčího pomníku Barunky Panklové, budoucí Boženy Němcové, z dílny akademické sochařky Marie Uchytilové-Kučové.

Protože právě dívčí jméno naší slavné spisovatelky dala Martina Pavlasová svému folklórnímu souboru, když ho před třiceti lety při Středisku volného času Bájo v České Skalici zakládala.

„Babička“ je pokladnicí lidového zvykosloví

Čtěte také

Božena Němcová ve své slavné knize Babička hezky popsala lidové zvyky a tradice kraje kolem řeky Úpy, které se staly prvotní inspirací pro práci Folklórního souboru Barunka.

Taneční pedagožka a vedoucí souboru Martina Pavlasová, spolu s dalšími stejně nadšenými členy souboru, malými i velkými tanečníky a muzikanty, za těch třicet let dokázala oživit lidové obyčeje předků v kraji pod Orlickými horami a Krkonošemi a vrátit je do života městečka České Skalice a okolí tak, že se staly běžnou součástí celého roku.

Jak mrznou ruce na Tři krále a jak se topí Mařena…

Členové souboru, především děti, si odnášejí do života cenná poznání. Nevystupují totiž jen na jevišti, ale dobře vědí, jak zebou ruce při koledě na Tři krále, jak při oslavách masopustu povykují maškary a jak výtečně pak voní a chutnají domácí koblížky.

Jaro vítají děvčata v České Skalici obchůzkou s nazdobeným lítem, na Smrtnou neděli strojí holky i kluci ze souboru Zimu - Mařenu, aby ji potom za velikého jásotu utopili v řece Úpě.

Mezigenerační propojení

Čtěte také

Martina Pavlasová dává v souboru Barunka velký důraz na propojení mezi generacemi. Na pravidelných zkouškách se scházejí předškoláci, mladší a starší mládež, dospělí členové souboru i skupina dam ve věkové kategorii 65+, všemi milované „kmotry", neboli souborové „babičky".

Společně připravují komponované programy a vystoupení, aby veřejnosti připomněli zvyky, tance a lidové písně svého regionu, pravidelně také při tradičních akcích na mlýně v Ratibořicích.

Dnes už tančí a zpívají děti prvních souborových dětí

Za 30 let prošly souborem a „rukama" zakladatelky českoskalického FS Barunka a taneční pedagožky Martiny Pavlasové desítky dětí, které si odnášejí do života nezapomenutelné zážitky nejen z pravidelných tréninků, pohybových, výtvarných a hudebních dílen, ale i z letních táborových soustředění a mnoha veřejných vystoupení.

A především radost z možnosti „být spolu" a lásku k lidové písničce, která jim vždycky v budoucnu připomene, kde mají kořeny a kam se mohou vrátit.

autoři: Romana Joudalová , baj
Spustit audio

Související