Lesy krásné, lesy mé. V Zadní Ždírnici na Trutnovsku v nich hospodaří s rozvahou a také celým srdcem

30. červenec 2022 10:41

Z návsi v Zadní Ždírnici na Trutnovsku se podél Ždírnického potoka můžete zatoulat do lesního hospodářství, které vlastní společnost Forestlaan, s.r.o., Praha. Druhově pestrý les, který vnímavým a ohleduplným návštěvníkům poskytuje nejen pastvu pro oči, ale hlavně klid a odpočinek, je ukázkou přirozené obnovy lesa, trvale udržitelného hospodaření s obnovitelnými surovinami a taky s vodou.

S Vlaďkou Wildovou se nejdříve ohlédneme za tamním historicky prvním Dnem otevřených lesů.

Lesní inženýrka Renata Smolíková pracuje ve výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti a ve ždírnickém lese seznamovala děti zábavnou formou se zdejší přírodou: od házení šiškami, přes luštění z přesmyček, určováním stromů, přes vyťukávání tónů na přírodniny a hledáním pokladu, který čekal u tajemné chaty.

Čtěte také

Její manžel Martin Smolík, hajný a správce lesního majetku, zatím dospělým návštěvníkům vysvětloval způsob hospodaření a přibližoval charakteristiku zdejšího ždírnického lesa.

Dvoukilometrová trasa lesem představila zájemcům soukromý lesní majetek v podkrkonošské pahorkatině s centrálním komplexem lesa za obcí Zadní Ždírnice, se zachovanými porosty smrkového lesa, s přirozeným zmlazením smrku a buku, kde se vlastník snaží o tvorbu pestrých směsí lesních dřevin, zejména jedle.

Ve ždírnickém lese

Prozkoumali lesní stezky, poznali obyvatele lesa, zjistili, co obnáší péče o les.

Poznat les v souvislostech: jeden hektar vyprodukuje za rok 10 tun kyslíku

Třetinu rozlohy České republiky zaujímají lesy. Polovina z této rozlohy není ve vlastnictví státu, ale patří soukromým vlastníkům, obcím nebo církvím. Tito nestátní vlastníci lesů se sdružují v organizaci SVOL (Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR), která tak zastupuje velmi významnou část lesního hospodářství v ČR.

Čtěte také

Proč by nás lesy a hospodaření v nich mělo zajímat? Lesy jsou naším přírodním bohatstvím, čerpáme z nich energii při našich procházkách s rodinou, i cenný materiál v podobě dřeva. A na něm závisí i další odvětví - od stavebnictví přes nábytkáře až po papírny.

Cílem je proto mj. udržet lesní třetinu rozlohy ČR, podpořit a pomáhat vlastníkům, vytvořit podmínky i v době klimatických změn a zachovat tržní princip financování lesního hospodářství.

Změna klimatu přináší i negativní dopady, jako je sucho, půdní eroze, oteplování krajiny, ale i kůrovcová kalamita. Zdravé lesy přirozeně pomáhají tyto negativní jevy omezovat. Proto lesníci sázejí vhodné kombinace dřevin, podporují přirozenou obnovu, minimalizují velikost holých sečí, obnovují lesní tůně atd.

A z čeho mají lesní hospodáři v Zadní Ždírnici ze společnosti Forestlaan, s.r.o., Praha radost a co je trápí?

Uzavřel lesník Martin Smolík ze společnosti Forestlaan procházku lesem v Zadní Ždírnici u Horní Olešnice. Pestrost a krásu zdejšího porostu, který je ohleduplné veřejnosti dál volně přístupný, obdivovala i redaktorka Vlaďka Wildová.

Spustit audio

Související