Kopidlno bylo osídleno už v 9. století. Tedy podstatně dřív než se dosud předpokládalo

23. květen 2018 10:05

Tvrdí to archeologové, kteří dokončují rozsáhlý téměř rok trvající výzkum na Hilmarově náměstí v Kopidlně. Kvůli němu se pozdržely opravné práce na hlavní silnici a řidiči stále musí počítat s komplikacemi při průjezdu městem. 

Dělníci rozkopali starou silnici a odhalili dávnou minulost města, které bývalo vesnicí. Co vše se pod zemí v centru ukrývá?

S archeologem Radkem Novákem stojíme uprostřed města Kopidlna. Archeologové tady právě finišují se svým průzkumem. „My v těch nálezech a nálezových situacích můžeme sledovat proměnu středověké vsi Kopidlno v městečko Kopidlno. K té přeměně došlo v první polovině 15. století."

Konkrétně tady byly nalezeny pozůstatky nejrůznějších staveb.

„Zahloubené části domů. Ty nejstarší tady vznikaly již v 9. století a první polovině 10. století. Tedy v nějakém středohradištním období. A toto zjištění posouvá osídlení Kopidlna o mnoho set let zpět." říká Radek Novák.

Archeologické nálezy keramických úlomků (ilustrační foto)

Očekávali jste, že se vám podaří odhalit uvedené stavby v takovém množství?

„Ne, to nečekal nikdo. Samozřejmě že to nečekal ani stavebník, tedy ŘSD. Proto tady došlo i k určitým komplikacím s tou stavbou. Byly tady nastaveny nějaké harmonogramy, nějaké termíny, které ale nepočítaly s takto rozsáhlým archeologickým průzkumem," doplňuje Radek Novák.

„Zahájení proběhlo v roce 2017, předpokládaný konec celé akce byl listopad 2017. Z důvodů archeologických nálezů a záchranného archeologického průzkumu je celá akce posunuta. Předpokládaný termín kompletního dokončení této akce je červen letošního roku," říká starostka Hana Masáková z ČSSD.

Archeologické nálezy keramických úlomků (ilustrační foto)

„Měli jsme kontrolní den, kde jsme zjistili, že ŘSD musí archeologům přidat s trpělivostí ještě asi týden k záchrannému archeologickému výzkumu v té špičce přechodu mezi silnicí první třídy a silnicí druhé třídy," dodává Hana Masáková.

Spousta archeologických nálezů pochopitelně zůstává v zemi. Přesto jistě existuje spousta předmětů, které budou ošetřeny a zůstanou zachovány.

„Jednotlivých předmětů jsou řádově desetitisíce. Největší kvantum z nich tvoří samozřejmě keramické zlomky nádob, kachlů a podobně," uzavírá rozhovor Radek Novák.

Archeologové své práce v Kopidlně během několika dní ukončí. A oprava silnice by měla být hotová do konce června.

Spustit audio

Související